Ontdek de oude stad Trier!

Ontdek de oude stad Trier en Bitburg!
1 / 23
next
Slide 1: Slide
LatijnSecundair onderwijs

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Ontdek de oude stad Trier en Bitburg!

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het einde van de les kun je: 
 - Bitburg situeren in de tijd en ruimte 
 - De geschiedenis van de stad Trier benoemen 
 - De belangrijkste monumenten van Trier opsommen 
 - De Colonia Augusta Treverorum situeren in het Romeinse Rijk

Slide 2 - Slide

Vertel de leerlingen wat ze aan het einde van de les zullen hebben geleerd.

Slide 3 - Video

This item has no instructions

Bitburg - een Romeinse stad?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al over Trier of over de Colonia Augusta Treverorum?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Trier

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Geschiedenis van Trier
Trier is een oude stad in Duitsland. Het werd gesticht door de Romeinen in de 1e eeuw voor Christus.
- Moezel
- dambordpatroon  (Claudius)
- 1 van de 4 hoofdsteden (Diocletianus)
- christelijk centrum (Constantijn)
- Franken - Vikingen 

Slide 9 - Slide

Geef een korte uitleg over de geschiedenis van Trier en benadruk dat het door de Romeinen is gesticht.

In de 5e eeuw werd Trier door de Franken veroverd. In 870 komt het bij het Oost-Frankisch-Duitse Rijk. In 958 werd met het plaatsen van het marktkruis de huidige Grote Markt (Hauptmarkt) het centrum van de middeleeuwse stad.
Belangrijkste monumenten
De belangrijkste monumenten van Trier zijn: Porta Nigra, Amphitheater, Kaiserthermen en de Dom van Trier.

Slide 10 - Slide

Laat afbeeldingen zien van de belangrijkste monumenten en leer de namen ervan aan de leerlingen.
Porta Nigra
Porta Nigra is een oude Romeinse stadspoort in Trier. Het is gebouwd in de 2e eeuw na Christus.

Slide 11 - Slide

Toon een afbeelding van Porta Nigra en geef een korte beschrijving van de poort en de leeftijd ervan.
Amphitheater
Het Amphitheater van Trier is een Romeins amfitheater dat werd gebruikt voor gladiatorengevechten en andere evenementen.

Slide 12 - Slide

Toon een afbeelding van het amfitheater en leg uit waarvoor het werd gebruikt.
Kaiserthermen
De Kaiserthermen zijn oude Romeinse baden in Trier. Ze werden gebouwd in de 4e eeuw na Christus.

Slide 13 - Slide

Toon een afbeelding van de Kaiserthermen en geef een korte uitleg over de geschiedenis ervan.
Dom van Trier
De Dom van Trier is een kathedraal die werd gebouwd in de 4e eeuw na Christus. Het is de oudste bisschopskerk van Duitsland.

Slide 14 - Slide

Toon een afbeelding van de Dom van Trier en geef een korte uitleg over de geschiedenis en betekenis ervan.
Samenvatting
Je hebt geleerd over de geschiedenis van Trier, de belangrijkste monumenten en de positie van Colonia Augusta Treverorum in het Romeinse Rijk.

Slide 15 - Slide

Vat de belangrijkste punten van de les samen en zorg ervoor dat de leerlingen de leerdoelen hebben behaald.
Amfitheater 
thermen
stadspoort
basilica

Slide 16 - Drag question

This item has no instructions

De Augusta Treverorum

Augusta Treverorum olim maxima urbs erat. 
Illa urbs apud flumen Mosellam aedificata est, 
ut populo aqua esset. 
Barbari saepe murum totam urbem circundantem petebant.  

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Porta Nigra hodie signum magnitudinis aedificorum Romanorum est. Tum Romani Galliam, Hispaniam Britanniam Mauretaniamque regebant. Imperio Romano interito Augusta Treverorum, cui hodie nomen “Trier” est, direpta est. Sola Porta Nigra, quae postea templum erat, servata est. Sed multi homines, quia Romani eis gaudio erant, ruinas Romanas quaesiverunt. Illi Porta Nigra adducti regiones apud Augustam Treverorum ita explorabant, ut hodie turba hominum ad monumenta visenda huc proficisceretur. Postestas Romanorum finem coepit. Lapides autem, qui inopiae, flammis, temporibus superfuerunt, hodie et maestae et severae et dignissimae admirationi sint.

Porta Nigra hodie 
signum magnitudinis aedificorum Romanorum est. 
Tum Romani 
Galliam, Hispaniam Britanniam Mauretaniamque regebant. 
Imperio Romano interito Augusta Treverorum, 
cui hodie nomen “Trier” est, 
direpta est. 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Sola Porta Nigra,
quae postea templum erat,
servata est. 
Sed multi homines, 
quia Romani eis gaudio erant, 
ruinas Romanas quaesiverunt. 
Illi 
Porta Nigra adducti 
regiones apud Augustam Treverorum ita explorabant, 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

ut hodie turba hominum 
ad monumenta visenda 
huc proficisceretur. 
Postestas Romanorum finem coepit. 
Lapides autem, 
qui inopiae, flammis, temporibus superfuerunt, 
hodie et maestae et severae et dignissimae admirationi sunt.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 21 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 22 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 23 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.