Ontwikkeling periode 1 les 6 Mandy

Cognitieve ontwikkeling verschillende benaderingen

Paragraaf 2.4
1 / 20
next
Slide 1: Slide
OntwikkelingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Cognitieve ontwikkeling verschillende benaderingen

Paragraaf 2.4

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
De student begrijpt welke aspecten belangrijk zijn bij het leren en waarom: het geheugen, de cognitie en de aandacht.
De student maakt kennis met 3 stromingen in de ontwikkelingspsychologie: behaviorisme, cognitivisme en constructivisme.
De student weet welke ontwikkelingspsychologen bij de verschillende stromingen horen.
De student weet wat de belangrijkste uitgangspunten van elke stroming inhouden.

Slide 2 - Slide

Cognitie = kennis
De cognitieve ontwikkeling = Leren onthouden & toepassen
In beeld krijgen door: vragen stellen aan een kind
Belangrijkste aspecten van leren zijn:
Het geheugen: onthouden & herinneren informatie
De aandacht: controle hebben over waar je op let & concentratie
De cognitie: Hoe je waarneemt, redeneert, denkt, begrijpt

Slide 3 - Slide

Er zijn verschillende stromingen binnen de cognitieve ontwikkelingspsychologie:

Behaviorisme, cognitivisme, constructivisme


Slide 4 - Slide

Noem een voorbeeld van belonen en straffen in de klas

Slide 5 - Open question

Behaviorisme

Belonen & straffen
Je komt onbeschreven ter aarde
Conditioneren = aanleren
Fysioloog Pavlov -> klassiek conditioneren (aanleren)
Fred Skinner -> operant conditioneren 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Pavlov:

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Stap 1: 
Beloon gewenst gedrag, het gedrag komt dan vaker terug
Stap 2: 
Negeer ongewenst gedrag, het gedrag zal dan minder vaak terugkomen
Stap 3:
Straf gedrag alleen als het gevaarlijk is of MOET stoppen, je leert niet van straffen

Slide 10 - Slide

Cognitivisme
Kinderen leren door experimenteren (ontdekken)
Je krijgt kennis niet vanzelf, maar je maakt eigen kennis
Nieuwe kennis komt van buitenaf (wat doet een kind met een nieuw voorwerp?)
Jean Piaget - 4 ontwikkelfases
Sensomotorisch - Pre operationele - Concreet operationele - Formeel operationele

Slide 11 - Slide

Jean Piaget

Slide 12 - Slide

Cognitivisme
Jerome Bruner
Opvolger Piaget en 4 fases
Actief kennis maken en (zelf)-ontdekkend leren
Kind -> nieuwsgierig -> wekt interesse -> kind leert
Verzamelt informatie en ontdekt nieuwe kennis

Slide 13 - Slide

Constructivisme
Samen ervaring opdoen in de omgeving waarin je opgroeit
Lev Vygotsky: 
Ontwikkeling wordt beïnvloed door interactie & omgeving (sociaal & cultureel)
Ouders & begeleiders - rolmodellen 
Zone van naaste ontwikkeling: 
 het aanspreken van het kind op een niveau dat net buiten bereik is van wat een kind op eigen kracht kan. Wat een kind zelfstandig kan, is de actuele ontwikkeling. Waar een kind hulp bij nodig heeft, is de naaste ontwikkeling.

Slide 14 - Slide

Aan de slag! Eindopdracht 5
Behaviorisme, cognitivisme en constructivisme.
Maak een informatieblad of presentatie met je leerteam over 1 leertheorie met de volgende punten:
- Uitleg leertheorie
- Belangrijk persoon van deze stroming
- Hoe leren studenten volgens deze stroming?
- Eigen voorbeeld in het dagelijkse leven
- Hoe kun je de stroming op stage tegenkomen? (voorbeeld)
- Maak een quiz/Kahoot o.i.d. voor klasgenoten

Slide 15 - Slide

Aan de slag! Eindopdracht
Maak een informatieblad of presentatie met je leerteam over één leertheorie
Het informatieblad of de presentatie worden in week 7 gepresenteerd aan elkaar

Voorbeelden sites:
www.wij-leren.nl
www.vernieuwenderwijs.nl


Slide 16 - Slide

Eindopdracht 1
Maak met je leerteam een collage.
In die collage zorgen jullie dat de 3 ontwikkelingsgebieden goed naar voren komen.
De lichamelijke, de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Dit doe je met foto's, termen, voorbeelden. 

Slide 17 - Slide

Eindopdracht 2
Maak een tijdlijn (met foto's), zet op die tijdlijn bij de foto's:
  • De leeftijd die hoort bij je foto.
  • Vertel welke groei jij hebt doorgemaakt op die leeftijd en of er wat opvallends was.
! Tip vraag ook na bij je ouders !

Tijd om de eindopdracht van vorige af te maken

Slide 18 - Slide

Eindopdracht 3
Hoe kun je de fijne en grove motoriek stimuleren?
- kies een leeftijdsfase: baby, dreumes of peuter
- bedenk 1 activiteit voor de grove motoriek
- bedenk 1 activiteit voor de fijne motoriek

- onderbouw waarom deze activiteiten bij de leeftijdsfase en de grove of fijne motoriek past

Slide 19 - Slide

Eindopdracht 4
maak een talentenlijst van jouw dominante hersenhelft
- minimaal 10 talenten


- onderbouw waarin jij dit talent herkent bij jezelf!

Week 5 paragraaf 4.1

Slide 20 - Slide