Bouw en werking van het oog

timer
2:00
Match de adequate prikkel met het juiste zintuig.
Druk
zwaarte-
kracht
smaak
licht
lichte 
aanraking
drukzintuig
gezichts-
zintuig
evenwichts-
zintuig
smaakzintuig
tastzintuig
1 / 29
next
Slide 1: Drag question
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4,5

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

timer
2:00
Match de adequate prikkel met het juiste zintuig.
Druk
zwaarte-
kracht
smaak
licht
lichte 
aanraking
drukzintuig
gezichts-
zintuig
evenwichts-
zintuig
smaakzintuig
tastzintuig

Slide 1 - Drag question

Bouw en werking van het Oog
LESDOELEN:
Je leert hoe het oog is opgebouwd
Je leert hoe het oog werkt:
--> pupilreflex
--> scherpstellen (accommoderen
--> werking van brillenglazen
--> werking netvlies

Slide 2 - Slide

Licht:
Licht valt:

..... door hoornvlies, (pupil), ooglens en glasachtige lichaam

..... op het netvlies

Slide 3 - Slide

hoornvlies
- bescherming
- licht doorlaten


Slide 4 - Slide

Het hoornvlies is een deel van het 
Het licht wordt opgevangen door het
Het oog krijgt belangrijke stoffen via het 
harde oogvlies
netvlies
vaatvlies

Slide 5 - Drag question

Slide 6 - Slide

Pupilreflex

Slide 7 - Slide

Hoe heet de middelste laag van de wand van een oog?
A
Het harde oogvlies
B
Het netvlies
C
Het vaatvlies

Slide 8 - Quiz

Bij veel licht is de pupil......?
A
Groot
B
Klein
C
Licht heeft geen invloed op pupil

Slide 9 - Quiz

In welke laag liggen de zintuigcellen van een oog?
A
In het vaatvlies
B
In het netvlies
C
In het harde oogvlies

Slide 10 - Quiz

Slide 11 - Slide

Ooglens:
Afstand ooglens en netvlies = ± 17 mm 
--> Beeldafstand is constant (b)
Accomoderen - lens platter of boller maken
--> Brandpuntafstand aanpassen (f)

Kringspiertjes rond de ooglens
(straalvormig lichaam)

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Accomoderen

Slide 14 - Slide

Bijziend
Veraf niet goed zien door:
 • te lange oogbol: netvlies ligt achter brandpunt
 • ooglenzen die in rusttoestand niet plat genoeg zijn

Corrigeren met negatieve(holle) lens 


Slide 15 - Slide

Verziend
Dichtbij niet goed zien door:
 • te korte oogbol: netvlies ligt voor brandpunt
 • ooglenzen die in maximaal geaccomodeerde toestand niet bol genoeg zijn

Corrigeren met positieve (bolle) lens

Slide 16 - Slide

Wat is constant in het oog?
A
brandpuntafstand
B
beeldafstand
C
voorwerpafstand
D
afstand lens en hoornvlies

Slide 17 - Quiz

Als de kringspieren in het straalvormig lichaam zich samentrekken, wordt de lens boller.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 18 - Quiz

Wat is het probleem als je bijziend bent?
A
lens wordt niet plat genoeg
B
lens wordt niet bol genoeg
C
brandpunt ligt voor het netvlies
D
je kunt dichtbij niet goed zien

Slide 19 - Quiz

Wat voor lens heb je nodig als je bijziend bent?
A
negatief
B
positief

Slide 20 - Quiz

Als je verziend bent kun je.......?
A
in de verte scherp zien
B
dichtbij scherp zien
C
kleuren niet goed zien
D
in het donker niet goed zien

Slide 21 - Quiz

Ouderdom
 • Ooglens is minder elastisch
 • Verziende ogen
 • Dichtbij slecht zien
 • Positieve lens nodig
 • + brillenglazen

Slide 22 - Slide

Oudere mensen die niet goed kunnen lezen zijn.......
A
Bijziend
B
Nachtblind
C
Kleurenblind
D
Verziend

Slide 23 - Quiz

Netvlies:
 • Veel zintuigcellen: kegeltjes en staafjes
 • impulsen gaan naar de hersenen via de oogzenuw 
 • Blinde vlek/Gele vlek

Slide 24 - Slide

Gele vlek:
alleen maar kegeltjes

Blinde vlek:
geen staafjes en kegeltjes

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Link

Benoem de verschillende onderdelen van het netvlies.
uitloper zenuwcel
staafje
kegeltje
zenuwcel
blinde vlek
oogzenuw
gele vlek

Slide 27 - Drag question

Staafjes
Kegeltjes
waarnemen van kleuren
waarnemen licht-donker
vooral in gele vlek
vooral aan randen netvlies
lage drempelwaarde
hoge drempelwaarde
geschikt voor scherp zien
niet zo geschikt voor scherp zien

Slide 28 - Drag question

Stereoscopie

Slide 29 - Slide