Klas 4 H10 "Bewegingen onderzoeken"

Beweging in de stroboscopische foto
1 / 49
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 49 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Beweging in de stroboscopische foto

Slide 1 - Slide

10.2 Snelheid en versnelling

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Na de start bereikt de TGV (hoge snelheids trein) in 3 minuten een snelheid van 88,3 m/s.

Bereken de gemiddelde snelheid in m/s
A
29,4 m/s
B
264,9 m/s
C
44,2 m/s

Slide 5 - Quiz

Examen opgave 2016
Op de volgende slide zie je een examen opgave van 2016. Lees de opdracht. Vraag 7 hoef je nog niet te doen. Vraag 8 kun je wel al maken.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Eenparige beweging

Slide 9 - Slide

Eenparig versneld

Slide 10 - Slide

Eenparig vertraagd

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Aan de slag
maak paragraaf 10.1 en 10.2


Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Een auto versneld eenparig van 36km/h naar 90km/h. Hier doet die 200m over. Bereken de versnelling van de auto.

Slide 16 - Open question

0

Slide 17 - Video

snelheid
tijd
afstand
meter / kilometer
m of km
v
m/s, km/h
t
seconde, uur

Slide 18 - Drag question

Wat is de versnelling? a=ΔtΔv

Slide 19 - Slide

Een auto versneld eenparig van 36km/h naar 90km/h. Hier doet die 200m over. Bereken de versnelling van de auto. 
Uitwerking
gegeven:
gevraagd:
formule:
omrekenen naar m/s 

Slide 20 - Slide

uitwerking: (GGF)
gegeven:
gevraagd:
formule:
omrekenen naar m/s 

Slide 21 - Slide

Een auto versneld eenparig van 36km/h naar 90km/h. Hier doet die 200m over. Bereken de versnelling van de auto.

Slide 22 - Open question

Slide 23 - Slide

MAVO DEEL 10.4
Een auto remt af voor een bocht. Hij beweegt  5s lang eenparig vertraagd. In die tijd is de snelheid afgenomen van 81 km/h naar 27 km/h. Bereken de vertraging. 

Slide 24 - Slide

formule om eindsnelheid te berekenen. 

Ve = Vb - a x t

Slide 25 - Slide

Een auto, een vrachtwagen en een bromfiets staan naast elkaar voor een rood verkeerslicht. Meteen nadat het verkeerslicht op groen is gesprongen, rijden ze weg. Ze bewegen zeker 3 seconden lang eenparig versneld:

 
– de auto met een versnelling van 3,2 m/s2;


welke snelheid heeft de auto na die 3 s?  Ve = Vb - a x t

Slide 26 - Slide

Een auto, een vrachtwagen en een bromfiets staan naast elkaar voor een rood verkeerslicht. Meteen nadat het verkeerslicht op groen is gesprongen, rijden ze weg. Ze bewegen zeker 3 seconden lang eenparig versneld:

– de auto met een versnelling van 3,2 m/s2;
– de vrachtauto met een versnelling van 0,8 m/s2;
– de bromfiets met een versnelling van 2,3 m/s2

Slide 27 - Slide

a) Reactietijd =..........s

b) Vertraging = ..........

c) stopafstand = ......

Slide 28 - Slide

Controlevragen
Kate fietst 36 km/h  en houdt op met trappen waardoor ze na 20 s stil staat. Bereken haar vertraging.

Slide 29 - Slide

0

Slide 30 - Video

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

Snel
381,94 meter per seconde. 

Dus dat is (ongeveer) vanaf hier naar het piazza winkelcentrum per seconde. 

Dat is snel...

Slide 33 - Slide

Felix Baumgartner
Je zag net een filmpje van Felix Baumgartner die in 2012 een recordpoging deed om de geluidsbarriere te doorbreken. Deze poging was succesvol. 

Hij sprong hierbij van meer dan 39 km naar beneden, gemeten werd 39,045 km. In de vrije val die 4 minuten en 19 seconden duurde, behaalde hij als gevolg van de ijle lucht een recordsnelheid van 1357 km/h

Slide 34 - Slide

Km/h naar m/s
1375 km/h, hoeveel meter legt Felix dan af per seconde?

Daar is een hele simpele
regel voor:
1375 km/h : 3,6 = 381,94 m/s

Slide 35 - Slide

Eenparig versneld of vertraagd

a = een versnelling of vertraging

Ve = Snelheid eind

Vb = Snelheid begin


Vgem = gemiddelde snelheid bij een versnelling of vertraging.

a=tVeVb
Vgem=2Ve+Vb

Slide 36 - Slide

Zwaartekracht
Een vallend voorwerp op aarde heeft altijd een valversnelling van 10 m/s².  

Dit is de zwaartekracht die aan het voorwerp trekt. 

Slide 37 - Slide

Zwaartekracht en valversnelling
Zwaartekracht = massa x valversnelling

Fz = m x g 

Fz: zwaartekracht in N
m: massa in kg
g: gravitatiekracht (engelse gravity) 10 m/s^2

Slide 38 - Slide

voorbeeldje met cijfers
100/5/5 = 100/5 = 20 en 20/5=5
Dat kunnen we ook schrijven als 100/(5x5)= 4
5 x 5 kun je ook schrijven als 5²
Dus 100/5/5= 100/5² en daar volgt dus uit:
10m/s/s = 10 m/s²

Slide 39 - Slide

Jouw zwaartekracht?
Neem jouw gewicht in je hoofd, en doe dat keer 10
g= 10 m/s². 

Op aarde heb jij dus een zwaartekracht van ...N
Fz = mxg
Stel: je weegt 65 kg= 65 x 10 = 650 N

Slide 40 - Slide

Snelheid
De gemiddelde snelheid bereken je door de afstand te delen door de tijd. 

Vgem= s/t 

s = afstand in meter
t = tijd in seconde

Slide 41 - Slide

Eenparig versneld of vertraagd

a = een versnelling of vertraging

Ve = Snelheid eind

Vb = Snelheid begin


Vgem = gemiddelde snelheid bij een versnelling of vertraging.

a=tVeVb
Vgem=2Ve+Vb

Slide 42 - Slide

Wat is de formule om gemiddelde snelheid te berekenen
A
snelheid =afstand : tijd
B
snelheid = tijd : afstand
C
tijd = snelheid x afstand

Slide 43 - Quiz

Wat betekent gemiddelde snelheid?
A
Dat het de werkelijke snelheid is op het moment zelf.
B
Dat het een snelheid is die gerekend is over een bepaalde afstand en tijd.

Slide 44 - Quiz

Henk fietst 40 kilometer in 2,5 uur. Wat was zijn gemiddelde snelheid?
A
16 km/h
B
20 km/h
C
18 km/h
D
14 km/h

Slide 45 - Quiz

Reken de duur (tijd) van de fietstocht uit:

Fietsroute: 24 kilometer lang
Gemiddelde snelheid: 12 kilometer per uur

A
2 uur
B
20 minuten
C
3 uur
D
30 minuten

Slide 46 - Quiz

Na de start bereikt de TGV (hoge snelheids trein) in 3 minuten een snelheid van 88,3 m/s.

Bereken de gemiddelde snelheid in m/s
A
29,4 m/s
B
264,9 m/s
C
44,2 m/s

Slide 47 - Quiz

Bekijk de grafieken goed.

Slide 48 - Slide

Welke grafiek(en) horen bij een eenparige beweging?
A
A en C
B
A en D
C
B en D
D
B en C

Slide 49 - Quiz