De sociale zekerheid

De sociale zekerheid
1 / 22
next
Slide 1: Slide
gezondheid & welzijnSecundair onderwijs

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

De sociale zekerheid

Slide 1 - Slide

Vlaanderen
België
Federaal
Gemeenschap
Gewest
Premier
Jambon
Minister - president
De Croo
Frank Vandenbroucke
Ben Weyts

Slide 2 - Drag question

Opdracht
Cursus pagina 8
Lees de 2 artikels (linken SS - Vak - weblinks) 


Slide 3 - Slide

Wat is volgens jou het probleem?

Slide 4 - Open question

Hoe zou dit volgens jou opgelost moeten worden?

Slide 5 - Open question

Sociale zekerheid
???

Slide 6 - Slide

Sociale zekerheid

Slide 7 - Mind map

Slide 8 - Video

Doel sociale zekerheid? 

Slide 9 - Slide

Doel sociale zekerheid
 • Inkomen en/of verzorging garanderen voor individuen of gezinnen niet zelf kunnen
 • Bijvoorbeeld voor: pensioen, ziekte , arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden, naasten, …

Slide 10 - Slide

Principes sociale zekerheid
1) Verzekeringsprincipe
   --> Levensstandaard voor elke persoon garanderen
   --> Door zelf bij te dragen, krijg je ook rechten vanuit sociale     
           zekerheid
2) Solidariteitsprincipe
   --> Herverdelingsprincipe
   --> Solidariteit tussen …
   --> Bijdragen in verhouding tot loon

Slide 11 - Slide

Geïnstutionaliseerde solidariteit
 • Geen keuze!
 • Iedereen die werkt/geld verdient moet bijdragen
 • Iedereen moet bijdragen om degene die niet kunnen te ondersteunen
 • Deel loon + overheid
 • 2 vormen
      --> Intergenerationele solidariteit
           = solidariteit tussen generaties (jongeren staan deel af van loon voor pensioen te betalen)
      --> Intragenerationele solidariteit
           = solidariteit binnen generaties (Gezonden staan deel af voor zieken)

Slide 12 - Slide

Functies sociale zekerheid
 1. Bij verlies van inkomen --> vervangingsinkomen
 2. Tegemoetkoming bij bepaalde sociale lasten  bv kindergeld, bij ziekte, …
 3. Bijstandsuitkering voor diegene die onvrijwillig niet over inkomen beschikken

Slide 13 - Slide

Structuur van de sociale zekerheid
1) Klassieke sociale zekerheid
 • 3 ≠ stelsel
 • 7 takken
2) Sociale bijstand

Slide 14 - Slide

Klassieke sociale zekerheid

3 stelsels:
 • werknemers
 • zelfstandigen
 • ambtenaren


Klassieke sociale zekerheid

7 takken:
 • rust- en overlevingspensioen
 • werkloosheid
 • arbeidsongevallen
 • beroepsziekten
 • gezinsbijslag
 • ziekte- en invaliditeit
 • jaarlijkse vakantie

Slide 15 - Slide

Financiering
Anders in 3 stelsels --> hier werknemers!
 • Rijksdienst voor sociale zekerheid int geld
    --> RSZ-bijdrage loon
    --> RSZ-bijdrage werkgevers
    --> Bijdrage overheid
    --> Alternatieve financieringsbronnen
 • RSZ verdeeld onder rijksdiensten/federale diensten binnen de takken van de sociale zekerheid

 

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Slide

Sociale bijstand
 • Niet kunnen werken --> niet actief bijdragen
 • Vangnet voor wie niet of onvoldoende beroep kan doen op sociale zekerheid


Slide 19 - Slide

Sociale bijstand
 • leefloon
 • uitkeringen personen met een handicap
 • inkomensgarantie ouderen
 • gewaarborgde gezinsbijslag

Slide 20 - Slide

Hoe komen jullie in aanraking met de sociale zekerheid? Concrete voorbeelden.

Slide 21 - Open question

Geef 2 items die je concreet hebt bijgeleerd vandaag.

Slide 22 - Open question