Guldensporenslag

Guldensporenslag
De gebeurtenissen in 1302
1 / 22
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Guldensporenslag
De gebeurtenissen in 1302

Slide 1 - Slide

Wat weet je al over de Guldensporenslag?

Slide 2 - Mind map

Wat voorafging
Grondgebied van het huidige België in het Frankische rijk:
verdeeld in graafschappen, hertogdommen en prinsbisdommen

- vazallen van de Frankische koningen
- 'vergeten' dat ze leenmannen zijn

Slide 3 - Slide

Graafschap Vlaanderen
vanaf 11de eeuw
  • Kroon-Vlaanderen 
  1. ten westen van de Schelde
  2. met de Franse kroon als leenheer

  • Rijks-Vlaanderen
  1. ten oosten van de Schelde
  2. Duitse koning of keizer als leenheer

Slide 4 - Slide

Graafschap Vlaanderen 
12de eeuw
graven Diederik en Filips van den Elzas: 

Vlaanderen: internationaal aanzien

een belangrijke rol in de kruistochten

havens aanleggen (Nieuwpoort en Damme)
Brugge werd een draaischijf in de handel
Gent, Ieper en Rijsel: lakennijverheid. 

Vlaanderen: centralisatie

  • centralisatie van de rechtspraak 
  • centralisatie van de vorstelijke boekhouding
Diederik van den Elzas
Verguld standbeeld van Diederik van den Elzas aan de muur van de Heiligebloedbasiliek in Brugge.

Slide 5 - Slide

Graafschap Vlaanderen - 13de eeuw

                                                               

                                                                                           brak met de Franse leenheer
                                                                                                                     zocht militaire steun bij de Duitse keizer, 
                                                                                                                          de Engelse koning, de hertog van Brabant 
                                                                                        en de graaf van Holland
                                                                               => 1214 slag bij Bouvines


Franse koning
Filips II
Graafschap Vlaanderen
Ferrand van Portugal
wil opnieuw meer zeggenschap
gedroeg zich alsof het onafhankelijk was
Bouvines
Toen een plaats in Vlaanderen, nu in Noord-Frankrijk
Franse koning opnieuw meer macht over Vlaanderen
Ferrand van Portugal wordt verslagen

Slide 6 - Slide

Oorzaken: 
conflict Vlaanderen - Frankrijk over zelfstandigheid
Graafschap Vlaanderen
Gwijde van Dampierre
Franse koning
Filips IV de Schone
- zocht toenadering tot Engeland
- zegde zijn leeneed op
Franse troepen bezetten Vlaanderen
Vlaamse graaf werd de gevangene van de Franse koning

Slide 7 - Slide

Oorzaken:
interne Vlaamse machtsstrijd
Het gemeen*
(= ambachten)
Patriciërs*
eisen inspraak in het bestuur
willen de macht niet delen

Slide 8 - Slide

Oorzaken:
interne Vlaamse machtsstrijd na de Franse bezetting
Het gemeen*
(= ambachten)
Patriciërs*
het volk moet zware Franse belastingen betalen
->
steunen de Vlaamse graaf
genoten vrijstellingen en voorrechten

-> 
steunen de Franse koning

Slide 9 - Slide

Oorzaken:
interne Vlaamse machtsstrijd na de Franse bezetting
Het gemeen*
(= ambachten)
Patriciërs*
Liebaards 
(of Klauwaards)
Leliaards
Actualisering: Vlaamse Leeuw vandaag
'Geel met een zwarte leeuw, rood geklauwd en getongd.' Dit is de leeuw die vandaag gebruikt wordt voor de Vlaamse gemeenschap. De kleur van de klauwen en de tong op de officiële vlag en wapen is, zoals gezegd, rood (of keel op het wapen). Velen binnen de Vlaamse Beweging hebben echter geijverd voor een volledig geel-zwarte vlag. Nog steeds verkiest de Vlaamse beweging een vlag met zwarte tong en klauwen. Deze versie van de Leeuwenvlag wordt ook wel de Vlaamse strijdvlag genoemd en is geen officieel symbool van Vlaanderen. (Bron: Wikipedia - Vlag van Vlaanderen)

Slide 10 - Slide

9

Slide 11 - Video

01:41
Waarom had Filips IV nieuwe gebieden nodig?
A
Nieuwe troepen nodig
B
Christendom uitbreiden
C
Nieuwe inkomsten nodig
D
Wilde keizer worden

Slide 12 - Quiz

03:07
Hoe vormde de Fransman de Châtillon één van de oorzaken voor conflicten met Vlaanderen?
A
Hield weinig rekening met de rijke Vlaamse steden.
B
Toonde weinig respect voor de ambachten.

Slide 13 - Quiz

03:57
Op 18 mei vonden de Brugse Metten plaats. Waarnaar verwijst 'Metten'?
A
Het wapen dat de Vlamingen gebruikten
B
Het tijdstip van de dag: zonsopgang
C
De plaats: de marktplaats
D
De kledij die de Vlamingen droegen

Slide 14 - Quiz

03:57
Brugse Metten
Manschappen o.l.v. 
beenhouwer Jan Breydel 
en wever Pieter de Coninck 

Franse manschappen 
 in Brugge uitgemoord

Strijdkreet:
 Schild en Vriend
Rol van Jan Breydel?
Nieuw historisch onderzoek over de rol van Jan Breydel: zie tekst in de cursus

Slide 15 - Slide

05:01
Bij welke stad zal de Guldensporenslag plaats vinden?
A
Gent
B
Kortrijk
C
Brugge
D
Antwerpen

Slide 16 - Quiz

06:38
Om welke reden was het Franse leger duidelijk superieur?
A
Meer cavalerie
B
Meer manschappen
C
Betere opstelling
D
Betere leiders

Slide 17 - Quiz

09:25
Wat speelde in het voordeel van het Vlaamse leger?
A
Overmoed van de Fransen
B
Landschap met drassige ondergrond
C
Lichte uitrusting
D
Vlamingen hadden veel paarden

Slide 18 - Quiz

10:03
Wat was de militaire betekenis van de Guldensporenslag?
(ook aan te vullen in cursus)

Slide 19 - Open question

10:03
Goedendag
Sporen
Morgenster

Slide 20 - Drag question

Reconstructiekarakter van de geschiedenis
Lees de tekst in je cursus: 
"Jan Breydel is fake news uit de middeleeuwen"
Markeer in je cursus welke info niet meer correct is in de cursus, op basis van de informatie uit recent onderzoek.
-> voorbeeld van reconstructiekarakter = geschiedenis is een reconstructie van het verleden op basis van bronnen
Gevolg: nieuwe inzichten in geschiedenis mogelijk

Slide 21 - Slide

In hoeverre heb je alles begrepen tijdens deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 22 - Poll