המבנה החלקיקי

המבנה החלקיקי
1 / 47
next
Slide 1: Slide
ScienceMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 1

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

המבנה החלקיקי

Slide 1 - Slide

מצב צבירה
אחת משיטות המיון הבסיסיות ביותר של חומרים

החומרים הסובבים אותנו יימצאו
באחד מתוך שלושה מצבי צבירה
מוצק, נוזל וגז

Slide 2 - Slide


A
מוצק
B
נוזל
C
גז

Slide 3 - Quiz


A
מוצק
B
נוזל
C
גז

Slide 4 - Quiz


A
מוצק
B
נוזל
C
גז

Slide 5 - Quiz

האם חתול הוא מוצק או נוזל?
A
מוצק - לא משתנה לפי הכלי
B
נוזל - כן משתנה לפי הכלי
C
תלוי במה החתול מחליט
D
הוא בכלל פלסמה

Slide 6 - Quiz

בשנת 2017 זכה מדען צרפתי בפרס האיג-נובל לפיזיקה כשהוכיח שחתולים מפגינים דואליות מוצק-נוזל

Slide 7 - Slide

ניתן לחלק את ההתייחסות לחומרים לשתי רמות הבנה

מאקרוסקופית - בגדול
איך החומר נראה

מיקרוסקופית - בקטן
החלקיקים ממנו הוא מורכב

Slide 8 - Slide

הרמה המקרוסקופית (בגדול)

אלה התכונות  שאפשר לתפוס בחושים שלנו ובעזרת כלי מדידה

מה הצבע של החומר
האם הוא מסיס
מה הטעם שלו

Slide 9 - Slide

הרמה המיקרוסקופית
(בקטן)בחינת החומר ברמת החלקיקים המרכיבים אותו

רמה זו תוכל להסביר לנו
מדוע תופעות מתרחשות
מים ברמה מאקרו ומיקרוסקופית

Slide 10 - Slide

האוויר בתמונה הוא ברמה
A
מיקרוסקופית
B
מאקרוסקופית

Slide 11 - Quiz

האוויר בתמונה הוא ברמה
A
מיקרוסקופית
B
מאקרוסקופית

Slide 12 - Quiz

מצבי צבירה- הסבר מקרוסקופי

Slide 13 - Slide

מוצק
מוצקים הם חומרים שיש להם צורה מוגדרת

הם לא זורמים

הם לא משנים את צורתם

Slide 14 - Slide

נוזל
נוזלים הם חומרים שאין להם צורה מוגדרת

מקבלים את צורת הכלי שבו הם כלואים
מצטברים בתחתית הכלי

זורמים ממקום גבוה לנמוך

Slide 15 - Slide

גז
גזים הם חסרי צורה קבועה

מקבלים את צורת המיכל שבו הם מוחזקים
מתפשטים וממלאים את כל המיכל

זורמים מלחץ גבוה ללחץ נמוך
(לדוגמה רוח)

Slide 16 - Slide

מצבי צבירה - הסבר מיקרוסקופי

Slide 17 - Slide

המודל החלקיקי
כל החומרים בנויים מחלקיקים
בין החלקיקים קיים ריק
החלקיקים נמצאים בתנועה מתמדת
בין החלקיקים קיימים כוחות משיכה

שימו לב: האוויר אינו ריק! האוויר הוא חומר הבנוי מחלקיקים

Slide 18 - Slide

לפי המודל החלקיקי- החומר עשוי מ
A
חלקיקים וביניהם ריק
B
חלקיקים וביניהם אוויר
C
חלקיקים וביניהם מים
D
החומר לא עשוי מחלקיקים

Slide 19 - Quiz

?מהו המשפט הנכון
A
רק נוזלים בנויים מחלקיקים
B
כל החומרים בנויים מחלקיקים
C
רק מוצקים בנויים מחלקיקים
D
רק גזים בנויים מחלקיקים

Slide 20 - Quiz

החלקיקים
A
נעים כשהגוף נע
B
כל הזמן בתנועה
C
קפואים במקומם

Slide 21 - Quiz

בין החלקיקים
A
אין כוחות
B
יש כוחות

Slide 22 - Quiz

מוצק
:תכונות החלקיקים במוצק

מרחק: קרובים מאוד
סדר: מסודרים
כוחות משיכה: חזקים
תנועה: תנודה. רוטטים במקום

Slide 23 - Slide

המוצק שומר על צורה קבועה מכיוון ש
A
החלקיקים במוצק נמצאים בתנועה מתמדת
B
לחלקיקי המוצק אין תנועה
C
בין חלקיקי המוצק יש כוחות משיכה חזקים
D
בין החלקיקים במוצק יש ריק

Slide 24 - Quiz

נוזל
:תכונות החלקיקים בנוזל
מרחק: קרובים
סדר: לא מסודרים
כוחות משיכה: בינוניים
תנועה: מחליפים מקומות

Slide 25 - Slide

הנוזל אינו שומר על צורה קבועה כיוון ש
A
כוחות המשיכה בין חלקיקיו חזקים
B
בין חלקיקי הנוזל יש ריק
C
נוזל בנוי מחלקיקים
D
חלקיקיו אינם מסודרים

Slide 26 - Quiz

גז
:תכונות החלקיקים בגז
מרחק: רחוקים
סדר: לא מסודרים
כוחות משיכה: חלשים מאוד
תנועה: חופשית לכל הכיוונים

Slide 27 - Slide

הגז תופס תמיד את המקום העומד לרשותו כיוון ש
A
יש לחלקיקים תנועה עצמית וכוחות משיכה חלשים
B
בין החלקיקים יש רווחים
C
יש לחלקיקים תנועה עצמית וכוחות משיכה חזקים
D
אין לחלקיקים תנועה עצמית וכוחות המשיכה חלשים

Slide 28 - Quiz

?איזה חלקיקים נמצאים בתנועה מתמדת
A
של מוצקים בלבד
B
של נוזלים בלבד
C
של גזים בלבד
D
של כל החומרים

Slide 29 - Quiz

?באיזה מצב צבירה תנועת החלקיקים היא תנודה
A
מוצק
B
נוזל
C
גז
D
בכולם

Slide 30 - Quiz

?באיזה מצב צבירה תנועת החלקיקים היא חופשית
A
מוצק
B
נוזל
C
גז
D
בכולם

Slide 31 - Quiz

באיזה מצב צבירה תנועת החלקיקים היא החלפת מקומות?
A
מוצק
B
נוזל
C
גז
D
בכולם

Slide 32 - Quiz

נתון חומר שחלקיקיו צפופים ומסודרים. חומר זה יכול להיות
A
מים
B
שמן
C
חמצן
D
ברזל

Slide 33 - Quiz

נתון חומר שחלקיקיו רחוקים זה ומזה ולא מסודרים. חומר זה יכול להיות
A
מיץ
B
עץ
C
חמצן
D
פלדה

Slide 34 - Quiz

Slide 35 - Video

גררו את המאפיינים המאקרוסקופיים של שלושת מצבי הצבירה למקום המתאים
מוצק
נוזל
צורה מוגדרת
לא זורם
לא משנה צורה
אין צורה מוגדרת
אין צורה מוגדרת
מקבלים את צורת הכלי בחלקו התחתון
מקבלים את צורת הכלי - מתפשטים וממלאים אותו
יכולים לזרום
יכולים לזרום

Slide 36 - Drag question

טמפרטורת החדר
מצב הצבירה של החומרים השונים תלוי בטמפרטורה שלהם


כדי שאפשר יהיה להשוות בין חומרים - הוגדרה טמפרטורה  של 25 מעלות צלזיוס

Slide 37 - Slide

מצב הצבירה של החומר
תלוי בטמפרטורה של הסביבה בה הוא מוחזק
חם
קר

Slide 38 - Slide

נקודת ההתכה
הטמפרטורה שבה מתרחש המעבר ממוצק לנוזל

במים, לדוגמה, נקודת ההתכה היא 0 מעלות צלזיוס
מתחת ל-0 המים הם מוצק - קרח
מעל ה-0 הם נוזל - מים רגיליםSlide 39 - Slide

נקודת הקיפאון
הטמפרטורה שבה מתרחש המעבר מנוזל למוצק, שווה לנקודת ההתכה

במים, לדוגמה, נקודת הקיפאון היא 0 מעלות צלזיוס
מתחת ל-0 המים הם מוצק - קרח
מעל ה-0 הם נוזל - מים רגיליםSlide 40 - Slide

נקודת ההתעבות
הטמפרטורה שבה החומר הופך מגז לנוזל. שווה לנקודת הרתיחה

נקודת ההתעבות של מים היא 100 מעלות צלזיוס

Slide 41 - Slide

נקודת ההמראה
קבוצה של חומרים שמדלגים על מצב הצבירה הנוזלי
ובחימום הופכים ישירות ממוצק לגז

לתהליך הזה קוראים המראה

הטמפרטורה שבה מתרחשת ההמראה
נקראת נקודת ההמראה

Slide 42 - Slide

נקודת הרתיחה
הטמפרטורה שבה החומר הופך מנוזל לגז

נקודת הרתיחה של מים היא 100 מעלות צלזיוס

שימו לב שנקודת הרתיחה מתייחסת למצב**
שכל הנוזל משתנה והופך לגז


Slide 43 - Slide

Slide 44 - Video

מהי המראה
A
מעבר ישיר ממצב של גז למצב של מוצק
B
מעבר ישיר ממצב של מוצק למצב של גז
C
המצב שבו נמצא הקרח היבש בטמפרטורה ℃0

Slide 45 - Quiz

נקודת ההתכה היא
A
זהה לנקודת הקיפאון
B
הטמפרטורה שבה החומר הופך מגז לנוזל
C
הטמפרטורה שבה החומר הופך מנוזל לגז
D
הטמפרטורה שבה החומר הופך ישר ממוצק לגז

Slide 46 - Quiz

נקודת ההתעבות היא
A
זהה לנקודת הקיפאון
B
הטמפרטורה שבה החומר הופך מגז לנוזל
C
הטמפרטורה שבה החומר הופך מנוזל לגז
D
הטמפרטורה שבה החומר הופך לעבה

Slide 47 - Quiz