1bk/kgt unit 4 lesson 2

unit  4  lesson 2 
1 / 38
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 4

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

unit  4  lesson 2 

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Waar heeft Caitlin foto’s gemaakt?

Slide 3 - Open question

Wie staan er op de foto’s van Caitlin?

Slide 4 - Open question

What is your worst picture?

Slide 5 - Open question

What is your best picture?

Slide 6 - Open question

To do!              unit 4 lesson 2
basis:    maken opdr. 13 t/m 16

kgt:      maken opdr.  11 t/m 13 


*********          leer de woordjes van lesson 2      **********
 

Slide 7 - Slide

unit 4 lesson 2 
Grammatica 

Slide 8 - Slide

can  =    kunnen
I can help.                                  I can't help.                Can I help? 
You can help.                           You can't help          Can you help? 
He / She can help.                 She can't help. 

We can help.                             We can't help. 
They can help.                         They can't help. 

Slide 9 - Slide

Can/Can't/Could (grammar 16)
Can = Kan, kunnen

Can't (of cannot) = Kan niet, kunnen niet

Could = Zou kunnen (beleefd!)
                 De verleden tijd van "Can"

Slide 10 - Slide

Can

Geeft aan dat iets (niet) KAN

I can walk

He can play the piano

We can jump really high


She can't be serious!

They cannot drive a car

(can't of cannot kan allebei)


Can you speak English?

Could

Geeft aan dat iets ZOU KUNNEN

I could be on time

That could be true

We could try thatBeleefde vragen

Could you help me, please?Slide 11 - Slide

.... you see those letters?
A
can
B
could

Slide 12 - Quiz

Vraag beleefd.
_________ you tell me the way please?
A
Can
B
Could

Slide 13 - Quiz

Vraag beleefd:
..... you repeat that please?
A
could
B
can

Slide 14 - Quiz


I ________ sing very beautifully.
A
can
B
could

Slide 15 - Quiz


She _______ play the piano very well.
A
can
B
can't
C
could

Slide 16 - Quiz


I am sick. I _______ come to your party, sorry.
A
can
B
can't
C
could

Slide 17 - Quiz


Hello madam, _________ you tell me where the toilets are please?
A
can
B
can't
C
could

Slide 18 - Quiz


_____ you help me with my bags please?
A
Can
B
Can't
C
Could

Slide 19 - Quiz


It's very loud in here, I ______ here you!
A
can
B
can't
C
could

Slide 20 - Quiz


My dog _______ do some really cool tricks!
A
can
B
can't
C
could

Slide 21 - Quiz

The Present Simple
Present Simple

Slide 22 - Slide

Wanneer gebruik je de Present Simple


Je gebruikt de present simple als iets altijd, nooit of regelmatig gebeurt.

Elke dag sta ik om 7 uur op. 
Het sneeuwt bijna nooit in Nederland. 
In de zomer ga ik vaak naar het strand. 

Slide 23 - Slide

Hoe maak je de Present Simple?
to work =  hele werkwoord 

I work                     he works
you work               she works
we work                 it works
they work 
SHIT-regel:  bij He, SHe en It komt er een -S achter het werkwoord. 

Slide 24 - Slide

Ontkenningen met  'to do'

Geen vorm van to be (am/are/is/was/were), to have got of can?

Dan gebruik je don't of doesn't  om een zin ontkennend te maken.


like chocolate.                                                 I don't like chocolate?

She likes chocolate.                                        She doesn't like chocolate?  


Bij de onderwerpen he/she/it gebruik je doesn't!

Na don't en doesn't  krijg je het hele werkwoord!


Slide 25 - Slide

Vragen met  'to do'


Je gebruikt  do of does om een zin vragend te maken.


like chocolate.                                                 Do I like chocolate?

She likes chocolate.                                        Does she like chocolate?  


Bij de onderwerpen he/she/it gebruik je does !

Na do en does krijg je het hele werkwoord!

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

______ you walk to school?
A
Do
B
Does

Slide 28 - Quiz

______ my parents visit the museum?
A
Do
B
Does

Slide 29 - Quiz

______ Ria have a cat?
A
Do
B
Does

Slide 30 - Quiz

______ Ria have a cat?
A
Do
B
Does

Slide 31 - Quiz

______ the dog have a bone?
A
Do
B
Does

Slide 32 - Quiz

You _____ walk to school.
A
don't
B
doesn't

Slide 33 - Quiz

My parents _______ visit the museum?
A
Don't
B
Doesn't

Slide 34 - Quiz

Maak ontkennend. Typ de hele zin.
I like pizza.

Slide 35 - Open question

Maak vragend. Typ de hele zin.
She likes pizza.

Slide 36 - Open question

bezittelijke voornaamwoorden
Het is mijn fiets.                      It is my bike. 
Het is jouw fiets.                     It is your bike. 
Het is zijn fiets.                        It is his bike. 
Het is haar fiets.                      It is her bike. 
Het is onze fiets.                     It is our bike. 
Het is hun fiets.                       It is their bike. 

Slide 37 - Slide

To do!             unit 4 lesson 2 
basis:   maken opd. 17 A  + 18 + 20 + 21

kgt:  maken opd.  14 t/m 18 


Ben je klaar?  Leer de woorden en zinnen van unit 4 lesson 2. 

Slide 38 - Slide