Reclame en verleidingen

Reclame & verleidingen
1 / 14
next
Slide 1: Slide
MentorlesMaatschappijleer+2Middelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 1,2

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slide and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Introduction

Deze basisles gaat over reclame, verleidingen en groepsdruk. Verschillende aspecten van sparen en lenen komen aan bod. Leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over de vraag of zij door vrienden, ouders of reclame worden verleid om iets te kopen of te doen, en ook of zij reclame al dan niet vervelend vinden. Tenslotte wordt het ‘erbij horen’ bevraagd.

Items in this lesson

Reclame & verleidingen

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video


Ik kies zelf mijn eigen kleding.
A
ja
B
nee

Slide 3 - Quiz


Laat jij je weleens door iemand verleiden om iets te kopen?
A
ja, door mijn vriend(en)
B
ja, door bekende Nederlanders / artiesten / vloggers
C
ja, door mijn vriend(en) en/of door mijn ouders
D
nee, nooit

Slide 4 - Quiz


Mijn telefoon is van het merk...
A
iPhone / Apple
B
Huawei
C
Samsung
D
ander merk

Slide 5 - Quiz


Waarom juist die telefoon?

Slide 6 - Open question


Ik ben bereid meer te betalen 
voor een bekend merk (A-merk).
A
eens
B
oneens

Slide 7 - Quiz


Ik vind reclame (op straat / YouTube, 
in games / vlogs etc.) vervelend.
A
eens
B
oneens

Slide 8 - Quiz

Bij de woorden 
'reclame' en 'verleidingen' denk ik aan...

Slide 9 - Mind map


Ben jij weleens door reclame verleid?
Noem voorbeelden.

Slide 10 - Open question


Ik zou in mijn eigen vlog ook reclame gebruiken 
als ik daar geld mee kon verdienen.
A
eens
B
oneens

Slide 11 - Quiz


Ik vind het belangrijk om erbij te horen.
A
eens
B
oneens

Slide 12 - Quiz


Ik doe wel eens iets om erbij te horen. 
Leg uit wat.
anoniem antwoord

Slide 13 - Open question


Wat heb je van 
deze les geleerd?
LAATSTE VRAAG

Slide 14 - Open question