Les 4: Persoonlijkheidsstoornissen

T
        Persoonlijkheidsstoornissen
1 / 21
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3,4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

T
        Persoonlijkheidsstoornissen

Slide 1 - Slide

Wat is persoonlijkheid?

Slide 2 - Mind map

Persoonlijkheid
Staat voor je geheel van eigenschappen die bepaalt hoe je reageert in verschillende situaties.
Karakter en temperament zijn hierbij belangrijke onderdelen.

Temperament door erfelijke aanleg
Karakter wordt gevormd door temperament i.c.m. sociale en materiële omgeving vanaf kind zijn.

Slide 3 - Slide

Welke persoonlijkheidsstoornissen kennen jullie?

Slide 4 - Open question

Slide 5 - Video

DSM-V
Er bestaan volgens het psychiatrisch handboek DSM-V vijf soorten persoonlijkheidsstoornissen. 
 • het antisociale / psychopathische type
 • het vermijdende type
 • het borderline type
 • het obsessief-compulsieve type
 • het schizofrene type
DSM
Het Diagnostisch en Statistisch handboek van Psychiatrische aandoeningen

Slide 6 - Slide

De DSM-V geeft als definitie van een persoonlijkheidsstoornis dat er een gebrekkige identiteit is en ook gebrekkige vaardigheden voor het interpersoonlijk functioneren.
Diagnose wordt gesteld in een 5- puntsschaal:
0 = geen beperkingen
1  = geringe beperkingen
2 = duidelijke beperkingen
3 = ernstige beperkingen
4 = zeer ernstige beperkingen

Slide 7 - Slide

Persoonlijkheidsontwikkeling
Fysiologie = mensen veranderen naarmate ze ouder worden, voortdurende blootstelling aan traumatische stress zorgt voor blijvende veranderingen van de prikkeloverdracht in de hersenen = verhoogd stressgevoel
Gebeurtenissen in leven of omgeving = mensen veranderen onder invloed van gebeurtenissen, door deze ervaringen maken mensen een wereldbeeld

Slide 8 - Slide

Kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis
 • duurzaam en star patroon van niet-functioneel denken
 • duurzaam en star patroon van niet-functioneel voelen en/of beleven
 • duurzaam en star patroon van onaangepast gedrag en impulsen

Slide 9 - Slide

Cluster A, B en C 
Er bestaan volgens het psychiatrisch handboek DSM-IV elf soorten persoonlijkheidsstoornissen. Deze zijn onderverdeeld in 3 clusters.
DSM
Het Diagnostisch en Statistisch handboek van Psychiatrische aandoeningen

Slide 10 - Slide

Cluster A
 • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis
 • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
 • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis


Kenmerken:
 • Weinig contact
 • Beperking sociale relaties
 • Leven geïsoleerd
 • Hulp vermijdend.
 • Wantrouwen
 • Merkwaardige gedachten

Slide 11 - Slide

Cluster B


 • Borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • theatrale persoonlijkheidsstoornis
Kenmerken
 • Dramatisch en onvoorspelbaar gedrag
 • Weinig beheersing impulsen en emoties.
 • Snelle behoeftebevrediging
 • Slecht in het onderhouden van (stabiele) relaties.
 • Verstorend effect op omgeving
 • Weinig zelfinzicht / verwijtend naar anderen

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Cluster C


 • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
 • Vermijdende persoonlijkheidsstoornis
 • Dwangmatige (obsessief-compulsieve) persoonlijkheidsst.


Kenmerken
 • Sociale vermijding
 • Dwangmatig handelen
 • Onzelfstandigheid.
 • Beter aanpassen maatschappij dan cluster A en B

Slide 14 - Slide

Afhankelijke
Je kan het leven niet alleen aan

Weinig vertrouwen/ geen beslissingen kunnen nemen

verlangen naar steun: relaties aangaan met mensen die misbruik van hen maken (uitbuiting/ geweld e.a.)

Slide 15 - Slide

Vermijdende
                              sociale situaties vermijden
                              angst afkeuring / minderwaardig voelen/ onzeker

  
                              Combinatie  psychotherapie (liefst groep)
                              tijdens jongvolwassenheid

Slide 16 - Slide

Dwangmatige
Sterke drang om alles onder controle te houden

perfect/ ordelijk/ foutloos/zonder emotie/ moeite delegeren

Koppig & behoefte aan routine

Slide 17 - Slide

Symptomen van een persoonlijkheidsstoornis kunnen zijn: 
Het gevoel dat je waardeloos bent 
Wantrouwen richting andere mensen 
Moeizame relaties 
Moeite hebben met het uiten van gevoelens of gevoelens juist te snel uiten 
Impulsief reageren 
Heel perfectionistisch zijn 
Teruggetrokken en angstig zijn 
Moeite hebben om zelfstandig te functioneren 
Stemmingswisselingen 

Slide 18 - Slide

Behandelingen
Vormen van behandeling zijn psychotherapie, schemagerichte therapie en diverse trainingen met als doel het accepteren en leren omgaan met de stoornis.

Slide 19 - Slide

Houding verpleegkundige
 • Zelfverzekerd  / Niet autoritair / Neutrale houding
 • Structurerend / Eenduidigheid / Afspraken nakomen
 • Nabijheid met afstand
 • Zo min mogelijke beperkingen / Autonomie behouden / Zelfregie / Keuzevrijheid.

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide