Opvoeding 2.7.

Opvoeding 2.7.
1 / 29
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Opvoeding 2.7.

Slide 1 - Slide

Terugblik
- noem 3 vormen waaruit een kinderziekte kan ontstaan
- Wat is de vijfde ziekte?
- Wat is koortsstuip?

Slide 2 - Slide

Lesdoelen 2.7.
- De student weet waarom een EHBO cursus dient.

- De student weet hoe te handelen bij de basis ongevallen.
paragraaf 6.6.

Slide 3 - Slide

Waarvoor dient
een EHBO cursus?

Slide 4 - Mind map

EHBO
- Eerste hulp bij ongelukken
- verplicht cursus als pedagogisch werker


- Je weet hoe te handelen bij basis ongevallen
- Je weet wanneer je een arts of 112 moet bellen

Slide 5 - Slide

EHBO OA
- zorg dat de administratie up to date is!
* telefoonnummers ouders
* telefoonnummer huisarts


- Binnen 30 seconde moet een EHBO koffer bereikbaar zijn

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

opdracht
Je krijgt informatie over een EHBO-onderwerp.
Neem dit in twee- of drietallen goed door.
Als je onderwerp zodirect aan bod komt dan moet je kunnen toelichten hoe je EHBO moet verrichten.

Slide 8 - Slide

Wat is hier gebeurd?
Het is winter. Een jongen is buiten adem. Hij heeft bloed op zijn handschoen. Aan de handschoen kleeft ook een stukje stro. Op de grond liggen kleine zwarte rondjes, het lijken wel
dropjes.  

Slide 9 - Slide

Wat is hier gebeurd?
Een meisje heeft een brandwond op haar wijsvinger en duim. Er ligt een stokje naast haar met
iets plakkerigs eraan. Haar kleren hebben een vreemd luchtje.

Slide 10 - Slide

Wat is hier gebeurd?
Een jongen zit op de grond. Er zit een scheur in de weg. Naast hem ligt een halve banaan.
Hij heeft knie- en armbeschermers aan. Op zijn hoofd zit een grote bult

Slide 11 - Slide

Wat is hier gebeurd?
Een klein meisje heeft erge buikpijn. Zij staat in de keuken. Een kastje onder de kraan staat open. Ze zegt dat ze honger had.

Slide 12 - Slide

Quiz periode 2!

Slide 13 - Slide

Wat vindt Emmi Pikler belangrijk
A
Praten tijdens de verzorging
B
zelfstandigheid
C
creativiteit
D
spel ontwikkelen

Slide 14 - Quiz

peuters zijn over het algemeen zindelijk
A
waar
B
niet waar

Slide 15 - Quiz

In de bovenbouw hoef je als OA een kind niet meer te ondersteunen bij hygiene en veiligheid
A
waar
B
niet waar

Slide 16 - Quiz

Noem 1 basis
verzorgingsregel

Slide 17 - Mind map

In het onderwijs is een risico inventarisatie verplicht
A
waar
B
niet waar

Slide 18 - Quiz

Voorbeelden van Hygiene zijn..
A
het schoon houden van de klas
B
het vegen van de voeten
C
het wassen van de handen
D
scherpe punten weghouden van kinderen

Slide 19 - Quiz

In Denemarken zijn net zo strenge regels voor hygiene als op Nederlandse scholen
A
waar
B
niet waar

Slide 20 - Quiz

door buitenspelen ontvangen kinderen vitamine D
A
waar
B
niet waar

Slide 21 - Quiz

Wat is een vignet
kenmerk?

Slide 22 - Mind map

Welke kinderziekte is dit?
A
waterpokken
B
mazelen
C
rode hond
D
Bof

Slide 23 - Quiz

Welke kinderziekte is dit?
A
Waterpokken
B
rode hond
C
Mazelen
D
de vijfde ziekte

Slide 24 - Quiz

Bij diaree moet een kind..
A
veel water drinken
B
weinig water drinken

Slide 25 - Quiz

Als een kind dreft heeft gedronken wat doe je dan..
A
112 bellen
B
de dokter bellen
C
de ouders bellen
D
water laten drinken

Slide 26 - Quiz

Binnen hoeveel sec. moet een EHBO koffer bereikbaar zijn?
A
1 min.
B
50 sec.
C
40 sec.
D
30 sec.

Slide 27 - Quiz

Ik ga de kennistoets van periode 2 halen!
A
Jaaaa!
B
Zeker weten!

Slide 28 - Quiz

Succes met de kennistoets

Slide 29 - Slide