CSS review - HWUD04 20:21

& CSS
1 / 26
next
Slide 1: Slide
Communication & multimedia designHBOStudiejaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

& CSS

Slide 1 - Slide

Hoeveel ECTS krijg je voor HWUD04?
A
2 ECTS
B
3 ECTS
C
4 ECTS
D
5 ECTS

Slide 2 - Quiz

Hoeveel uur moet je dus aan HWUD04 werken?
A
22 uur
B
56 uur
C
84 uur
D
112 uur

Slide 3 - Quiz

22-28 uur is ingepland
84 uur is zelfstudie / huiswerk

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Hoe selecteer je in CSS het element met ID="webform"
A
.webform (punt)
B
webform (niets)
C
#webform (hashtag)
D
gebruik de muis

Slide 6 - Quiz

Je wil tekst in een paragraaf een andere kleur geven. Welke tag gebruik je?
A
<div>
B
<span>
C
<nav>
D
<main>

Slide 7 - Quiz

je wil een kolom maken op je webpagina. Welke tag gebruik je?
A
<span>
B
<div>
C
<header>
D
<section>

Slide 8 - Quiz

Je wil de afstand tussen elementen aanpassen hoe doe je dat?
A
padding: 25px
B
distance: 25px
C
border: 25px
D
margin: 25px

Slide 9 - Quiz

Je wil aan de bovenkant meer afstand tussen de inhoud en de rand van een div. Hoe doe je dat?
A
padding-top: 2em
B
padding: 2em 0em 0em 0em
C
margin-top: 2em
D
margin: 2em 0em

Slide 10 - Quiz

Wat gebeurt hier?
div {margin: 0 auto}
A
De marge wordt aangepast aan het beeldscherm
B
de div wordt gecentreerd
C
De vertikale marge is 0
D
alle marges worden gereset

Slide 11 - Quiz

wat gebeurt hier?
li {padding: 0px 5px 25px 50px}

Slide 12 - Open question

Maak een tabel
<table>
HTML & Tekst
</table>
<td>
</td>
<tr>
</tr>

Slide 13 - Drag question

HTML tabellen
Vroeger maakten we layouts met tabellen. Nu is dat NOT DONE!
Koppen boven tabellen maak je met <th>
Rijen: <tr> cellen: <td>
zie ook W3schools

Slide 14 - Slide

Schrijf CSS om een zwarte rand van 1px om elke tabel-cel te plaatsen

Slide 15 - Open question

Wat gebeurt hier?
<ol><li>tekst</li></ol>
A
Je krijgt een kop met scheve tekst
B
Genummerde lijst: 1. tekst
C
je krijgt een link
D
Je krijgt een lijst: • tekst

Slide 16 - Quiz

Ordered vs Unordered lists
Ordered Lists - tellen met ABC, I. II. III., abc, 123
Unordered lists -  • - ‣  ➢

Slide 17 - Slide

Waar kan CSS allemaal voorkomen in een HTML-document?

Slide 18 - Open question

<div 
="uniekenaam"
="groepblauw">
<div
="naam2"
="groepblauw"
ID
Class

Slide 19 - Drag question

Hoe selecteer je in CSS het element met Class="menu"
A
.menu (punt)
B
menu (niets)
C
#menu (hashtag)
D
$menu

Slide 20 - Quiz

wat is Precedence in CSS?

Slide 21 - Open question

Welke kleur wordt de div?
<style>div {color: pink}</style>
...
<div style="color: green; color: blue">
A
pink
B
green
C
blue
D
black

Slide 22 - Quiz

Welke kleur wordt de tekst van de div?
<style>div {color: pink! important; color: yellow}</style>
...
<div style="color: green; color: blue">
A
pink
B
green
C
blue
D
black

Slide 23 - Quiz

In een linked-css-document staat:
a:hover {color: blue}
in het document staat in de head:
<style>a:hover {color: green}</style>
wat wordt het?
A
blue
B
green
C
black
D
solid

Slide 24 - Quiz

<style> div {color: green}
.klasse {color: yellow}
#ideetje {color: pink} </style>
...
<div id="ideetje" class="klasse">welke kleur word ik?</div>

A
Green
B
Yellow
C
Pink
D
Black

Slide 25 - Quiz

Precedence
Hoe preciezer je de selector definieert, des te meer precedence. 
Tags zijn vaag.
Klasses zijn beter
ID's zijn super precies

Slide 26 - Slide