Past Simple

uitleg 
past simple <-- --> past continuous
1 / 18
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

uitleg 
past simple <-- --> past continuous

Slide 1 - Slide

past simple 
gebruik je in de verleden tijd
er staat een tijdbepaling in de zin

Slide 2 - Slide

bevestigende zinnen
regelmatige werkwoorden: ww-ed
onregelmatige werkwoorden: 2e vorm 

Slide 3 - Slide

wat is de verleden tijd van
to work

Slide 4 - Open question

wat is de verleden tijd van
to be

Slide 5 - Open question

wat is de verleden tijd van
to repair

Slide 6 - Open question

wat is de verleden tijd van
to have

Slide 7 - Open question

ontkennende zinnen
vorm: 
didn't ..... werkwoord 
of did not ..... werkwoord 
vb: didn't do / didn't go 

Slide 8 - Slide

maak ontkennend in de verleden tijd:
I go to the supermarket

Slide 9 - Open question

maak ontkennend in de verleden tijd:
The dog dug a hole in the sand.

Slide 10 - Open question

vraagzin 
vorm:

Did ... werkwoord 

Slide 11 - Slide

maak de zin vragend in de verleden tijd:
My parents bought a new car.

Slide 12 - Open question

past continuous
verleden tijd 
langer aan de gang 
was / were + ww-ing 

Slide 13 - Slide

zet de zin in een past continuous:
(walk) I _____________ to school.

Slide 14 - Open question

zet de zin in een past continuous:
(listen) We ________ to our teacher.

Slide 15 - Open question

simple <-- --> continuous 
grootste verschil: 
continuous duurt langer dan de simple
continuous was al bezig toen simple begon 

Slide 16 - Slide

voorbeelden
I was watching television, when my sister entered the room. 

We were walking through the park, when I found that beautiful ring.   

Slide 17 - Slide

welke zin is correct?
My aunt _____ groceries at the market,
when a truck _______ the market stall.
A
bought & was hitting
B
bought & hit
C
was buying & hit
D
was buying & was hitting

Slide 18 - Quiz