VO - Respect Rules

1 / 9
next
Slide 1: Slide
MentorlesMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6

This lesson contains 9 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Introduction

Natuurlijk heb je regels nodig in een school. Maar sommigen zijn suf en zijn ze nou echt allemaal zo belangrijk? Waarom zijn die regels er eigenlijk en wie heeft er wat aan? Waarom kunnen we sommige afspraken niet samen bedenken? Kernwoorden: Regels | Afspraken | Verantwoordelijkheid

Instructions

Benodigdheden:
A3 vellen.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Natuurlijk heb je regels nodig in een school. Maar sommige zijn suf en zijn ze nou echt allemaal zo belangrijk? Waarom zijn die regels er eigenlijk en wie heeft er wat aan? Waarom kunnen we sommige afspraken niet samen bedenken?
De regels op 
onze school

Slide 2 - Slide

Als je bedenkt dat we de leerlingen vaak overladen met kernwaarden als verantwoordelijkheid, competentie, respect en tolerantie, waarom betrekken we ze dan niet ook gewoon bij het maken van bepaalde schoolregels? Zo breng je gelijkwaardigheid, betrokkenheid en verantwoordelijk meteen in praktijk.


De lokalen  |  Het computerlokaal  |  Studieruimtes  | 

De aula  |  Het schoolplein  |  Het fietsenhok  |  

De gangen  |  De buurt rondom de school

De lokalen | Het computerlokaal |
Studieruimtes | De aula | Het schoolplein | Het fietsenhok | De gangen | De
buurt rondom de school


De lokalen  |  Het computerlokaal  |  Studieruimtes  | De aula  |  Het schoolplein  |  Het fietsenhok |  

De gangen  |  De
buurt rondom de schoolSlide 3 - Slide

Bespreek met de klas welke ruimtes er allemaal in jullie school zijn waar regels gelden. Noteer deze ruimtes!Slide 4 - Slide

Laat de klas viertallen maken, of maak zelf een indeling; wat past er bij jouw klas?

Per viertal krijgen ze een plek op de school toegewezen om te analyseren. In de groepjes gaan de leerlingen antwoorden bedenken op de 3 vragen. De antwoorden noteren ze op een groot vel.


Slide 5 - Slide

Bespreek eventueel een voorbeeld om de leerlingen op gang te helpen!

Slide 6 - Slide

Nu gaan de leerlingen de regels één voor één kritisch bekijken. Moet de regel blijven, waarom? Wat gebeurt er als we de regel weglaten? Weten we betere regels voor deze ruimte?

Zorg dat de leerlingen hun keuzes goed beargumenteren!

Slide 7 - Slide

Na de brainstorm in groepjes gaan de leerlingen de aangepaste regels van de plek in de school presenteren. Klasgenoten stellen kritische vragen. Waarom zijn ze tot deze regels gekomen?

Eindgesprek:

Wat doen jullie met de nieuw bedachte regels? Was dit gewoon een leuk experiment of gaan jullie ze echt gebruiken? Kan dat zomaar? Voor wie gelden ze? Hoe kunnen we dit écht realiseren? Bespreek dit allemaal met elkaar.


*Tip: Neem de voorstellen van je leerlingen serieus. Leg sommige regels voor aan het schoolbestuur! In de pauze chillen in het fietsenhok? Why not?!

Slide 8 - Slide

Als er regels worden doorgevoerd –bijvoorbeeld bij jullie in de klas- kun je deze visueel maken en in de klas hangen. Ontwerp een bord met symbool, of icoon dat duidelijk maakt wat er wel of niet is toegestaan. Het is natuurlijk makkelijk om ‘verboden dit’ en ‘verboden dat’ borden te bedenken. Daag de leerlingen uit om juist met een positieve blik naar de regels te kijken. Hang het bord uiteindelijk op!

Slide 9 - Slide

Deze lege slide kun je naar eigen inzicht gebruiken voor toevoegingen, uitleg, etc. Of gewoon verwijderen natuurlijk!