HC Het Britse Rijk II

Wat is een factorij?
A
kolonie
B
handelspost
C
fabriek
D
bestuursinstelling
1 / 48
next
Slide 1: Quiz
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 48 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Wat is een factorij?
A
kolonie
B
handelspost
C
fabriek
D
bestuursinstelling

Slide 1 - Quiz

Wat past er niet bij het (Brits) India uit de 17e eeuw
A
Royal African Company
B
katoen en specerijen
C
East India Company
D
Onderdeel Mogolrijk

Slide 2 - Quiz

India kwam onder direct bestuur van de Britse regering in
A
1765
B
1776
C
1823
D
1857

Slide 3 - Quiz

Wat was geen gevolg voor India van de Britse overheersing
A
Ontstaan Westers onderwijs
B
Verbeterde infrastructuur
C
Ontstaan plantages
D
Bloei van de nijverheid

Slide 4 - Quiz

Kenmerkende aspecten
Tijdvak 6
- Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.

Tijdvak 7
- Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden
   trans-Atlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme.

Tijdvak 8
- De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving.

- De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie.
- De opkomst van emancipatiebewegingen.
Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Handelsmonopolie India
voordeel Britten

Slide 12 - Mind map

Handelsmonopolie India
voordeel Indiase vorsten

Slide 13 - Mind map

Het handelsmonopolie had voor de Indiase bevolking het volgende voordeel:

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Slide

Wat zijn bania's?

Slide 16 - Open question

Waarom maakten de Britten
gebruik van deze bania's?

Slide 17 - Mind map

Slide 18 - Slide

Welke rol speelde India in
de trans-Atlantische slavenhandel?

Slide 19 - Mind map

Slide 20 - Slide

In welk jaar werd het Verdrag van Allahabad getekend?
A
1765
B
1776
C
1783
D
1808

Slide 21 - Quiz

Leerdoelen
 1. Je kunt uitleggen waarom het Verdrag van Allahabad het einde betekende van de invloed van de ​Mogolvorsten op het bestuur van India.​ 
   5. Je kunt verklaren waarom in 1857 de Grote Indiase Opstand tegen het
        Britse gezag uitbrak en je ​kunt benoemen welke gevolgen deze opstand
        kreeg.​ 
   6. Je kunt het verband tussen de industriële revolutie in Groot-Brittannië en de opkomst van
        het modern imperialisme in India uitleggen.​ 
   7. Je kunt het belang van de opening van het Suezkanaal voor de Britse handel uitleggen.​
   8.  Je kunt de motieven voor de oprichting van het Indian National Congress noemen.​

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Wanneer verklaarden de Verenigde Staten zich onafhankelijk van de Groot-Brittannië?
A
1620
B
1750
C
1776
D
1783

Slide 24 - Quiz

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Brits bestuur in India
 • East India Company en het Brits Indisch leger houden militiare controle
 • Krijgen hulp van Royal Navy
 • Britten gebruiken indirect bestuur - lokale bestuuders
 • Britten verbieden niet christelijke religieuse gebruiken (hindoestaans en islamitisch)
 • 1857 opstand --> neergeslagen --> reorganisatie India wordt onderdeel van Britse Rijk

Slide 29 - Slide

Wat is de aanleiding voor de Opstand van 1857?

Slide 30 - Open question

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Verband industrialisatie
en
modern imperialisme

Slide 38 - Mind map

Welk land stelt de leeuw voor?

Slide 39 - Open question

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Slide

Slide 44 - Slide

Slide 45 - Slide

Waarom werd India de belangrijkste kolonie van Groot-Brittannië?

Slide 46 - Open question

Brits India
 • India gaf Groot-Britannië veel politiek en miltair aanzien
 • Economie bleef prioriteit - Modern Imerpialisme 
 • Gevolgen India:
 1. Handelsgewassen 
 2. Eigen nijverheid verdwijnt 
 3. Betere infrastructuur 
 4. Suez kanaal zorgt voor meer controle 
 5. Westers onderwijs en rechtssysteem

Slide 47 - Slide

Roep om onafhankelijkheid
 • Europese scholing van Indiers zorgt voor roep om meer rechten
 • Roep om emancipatie
 • Indian National Congres wordt opgericht
 • GB geeft hier niet aan toe 

Slide 48 - Slide