Klinisch redeneren in de VVT

Planning VPK Week 24
Maandag
0830-0930: Studietaak week 23 bespreken
0945-1030: Studietaak week 24 bespreken
1145-1245: Toepassingstaak 2 maken

Dinsdag
0830-0930: Toepassingstaak 2 presenteren

1 / 16
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Planning VPK Week 24
Maandag
0830-0930: Studietaak week 23 bespreken
0945-1030: Studietaak week 24 bespreken
1145-1245: Toepassingstaak 2 maken

Dinsdag
0830-0930: Toepassingstaak 2 presenteren

Slide 1 - Slide

Studietaak week 23
Klinisch redeneren VVT
Hoofdstuk 2: kenmerken van de oudere zorgvrager in de VVT
Hoofdstuk 3: kenmerken van chronisch zieken
Paraaf 3.1: co morbiditeit en multi morbiditeit
Branche Thuiszorg
Hoofdstuk 10: co- en multimorbiditeit
Paraaf 1: comorbiditeit en multimorbiditeit
Paraaf 2: gevolgen van comorbiditeit en multimorbiditeit

Slide 2 - Slide

Doelen studietaak 23
- De student kan uitleggen waarom het aantal chronisch ziekten/ beperken toeneemt.
- De student kan uitleggen wat een kwetsbare oudere is.
- De student kent de vijf geriatrische reuzen.
- De student kent de begrippen Co morbiditeit en Multi morbiditeit
- De student kan klinisch redeneren bij co morbiditeit.

Slide 3 - Slide

Aantal chronisch ziekten en beperkingen neemt toe....
1. Demografie (Babyboom)
2. Mensen worden veel ouder 
dan vroeger. (medische zorg)Slide 4 - Slide

Kwetsbare oudere
Kwetsbaarheid is geen diagnose, maar een aanduiding van een hoge kans op fysieke, psychische of sociale achteruitgang.

Slide 5 - Slide

Wat zijn de vijf geriatrische reuzen?
Opzoeken in zorgpad

Slide 6 - Open question

De term kwetsbare oudere geldt voor iedere oudere?
A
Ja klopt
B
Nee klopt niet

Slide 7 - Quiz

Ongeveer een derde van de kwetsbare ouderen leidt aan dementie; dit is dan ook een van de grote oorzaken van de kwetsbaarheid
Feit
Fabel

Slide 8 - Poll

In Nederland hebben gemiddeld 1,9 miljoen zorgvragers te maken met co- en multimorbiditeit......

Slide 9 - Slide

Wat is comorbiditeit en wat is multimorbiditeit?

Slide 10 - Open question

Meneer Van Staveren gebruikt zijn inhalatiemedicatie niet op de juiste manier. Dit kan grote gevolgen hebben. (KLINISCH/ METHODISCH REDENEREN)
Doordat hij zijn medicatie niet goed gebruikt, is hij vaker benauwd en heeft hij minder energie.
Doordat meneer Van Staveren minder energie heeft en benauwd is, eet hij minder.
Door de COPD verbruikt meneer Van Staveren juist veel energie en dus valt hij af.
Door zijn slechte voedingstoestand heeft hij nog minder energie, zoals voor sociale contacten.
Door de kortademigheid en vermoeidheid heeft meneer Van Staveren soms moeite met het katheteriseren, waardoor dit onzorgvuldig gebeurt. Dit geeft hij niet aan.
Door de problemen met het katheteriseren is de kans groter dat er iets misgaat en dat meneer Van Staveren blaasretentie krijgt of zelfs een urineweginfectie.
Het zou zelfs zo ver kunnen gaan dat mevrouw Van Staveren overbelast raakt als mantelzorger en dat meneer Van Staveren opgenomen moet worden.

Slide 11 - Slide

Dit zijn vormen van co morbiditeit. Hoe staan bovenstaande met elkaar in verbinding?
1. diabetes mellitus en coronaire hartziekten;
2. diabetes mellitus en gezichtsstoornissen;
3. coronaire hartziekten en COPD.
4. Hartfalen rechts en oedeem in de benen
5. Lekkende hartklep links en longontsteking
6. Parkinson en trager denken


Slide 12 - Slide

Terugkomen op doelen studietaak 23
- De student kan uitleggen waarom het aantal chronisch ziekten/ beperken toeneemt.
- De student kan uitleggen wat een kwetsbare oudere is.
- De student kent de vijf geriatrische reuzen.
- De student kent de begrippen Co morbiditeit en Multi morbiditeit
- De student kan klinisch redeneren bij co morbiditeit.

Slide 13 - Slide

Studietaak week 24
Voorlichting, advies en instructie
Hoofdstuk 6: punten voor de branches
Paraaf 2: chronisch zieken

Branche thuiszorg
Hoofdstuk 17: ziekten van het hormoonstelsel
Paraaf 1: Diabetes Mellitus
Maken: Opdracht met score en open vragen
Verdieping: casus
Branche thuiszorg

Hoofdstuk 11: ziekten van het bewegingsapparaat
Paraaf 1: Reuma (m.u.v. 1.4)
Maken: de casus


Slide 14 - Slide

Doelen studietaak 24
De student maakt heeft meer verdieping in diabetes mellitus gezocht
De student maakt kennis met de achtergrond van reuma.

Slide 15 - Slide

We gaan lezen!!

Slide 16 - Slide