par 1.3: plaatsbepaling (graadnet)

1 / 22
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Waar ben ik?
Waar ben ik?

Slide 2 - Slide

Plaatsbepaling

Slide 3 - Slide

Leerdoelen:

Je weet:
  • Wat lengtecirkels, breedtecirkels, evenaar, nulmeridiaan zijn en waar die zich bevinden.
  • Hoeveel breedtecirkels en lengtecirkels er zijn
  • Waar noordelijk, zuidelijk, westelijk, oostelijk halfrond is.
  • Kan van een plek op aarde de absolute ligging bepalen met de atlas.
  • Kan de relatieve ligging van een plek beschrijven

Slide 4 - Slide

Wat weten we al?

Slide 5 - Slide

Zuidpool

Noordpool

Slide 6 - Drag question

Hoe noem je de 0° lijn die horizontaal over de aarde loopt?

Slide 7 - Open question

Noordelijk halfrond
zuidelijk halfrond
Noorderbreedte
Zuiderbreedte

Slide 8 - Drag question

Hoe noem je de 0° lijn die van de Noordpool naar de Zuidpool loopt?

Slide 9 - Open question

Stand van de aarde

Slide 10 - Slide

2

Slide 11 - Video

00:53
Klopt dit aantal?
Hoeveel parallellen zijn er in totaal?
A
90
B
180

Slide 12 - Quiz

02:35
Hoeveel meridianen zijn er in totaal?
A
180
B
360

Slide 13 - Quiz

Dus:
  • Evenaar: Breedtecirkel die de wereld in 2 helften verdeelt: Noordelijk halfrond en zuidelijk halfrond. 
  • Nulmeridiaan: Lengtecirkel die over Greenwich/Londen loopt die de wereld in 2 helften verdeelt, samen met 180 graden meridiaan: Westelijk halfrond en oostelijk halfrond.
  • Tussen elke breedtecirkel/meridiaan liggen 60 minuten, elke minuut is onderverdeeld in seconden.
  • Plaatsbepaling: altijd eerst de breedteligging (afstand tot de evenaar), dan de lengteligging (afstand tot de nulmeridiaan).
  • Dus eerst noorderbreedte NB/zuiderbreedte ZB, dan westerlengte WL/oosterlengte OL

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

0

Slide 16 - Video

Slide 17 - Slide

Plaatsbepaling
een plek 
plaatsen

Slide 18 - Slide

Plaatsbepaling
een plek 

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Link

Meridiaan
Breedtecirkel
Parallel
Evenaar

Slide 22 - Drag question