H7 - Strafrecht: de rechtszaak

Strafrecht: berechting
1 / 10
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Strafrecht: berechting

Slide 1 - Slide

Na deze les kunnen jullie de stappen bij een rechtszaak benoemen en weet je welke functies straffen hebben

Slide 2 - Slide

Wat was er niet duidelijk tijdens de voorbereiding?

Slide 3 - Mind map

Strafuitsluitingsgronden
  • Rechtvaardiging
       - Noodweer
       - Overmacht-noodstoestand
       - ambtelijk bevel
  • Niet schuldig
       - psychische overmacht
       - noodweerexces
       - ontoerekingsvatbaarheid
       - afwezigheid van schuld

Slide 4 - Slide

7 stappen in een rechtszaak
1:  Opening                                                  5: Pleidooi
2: Tenlastelegging                                  6: Laatste woord verdachte
3: Verdachte ondervragen                  7: Vonnis
4: Requisitoir                                            

De rechter opent de zaak. Controleert de persoonsgegevens van de verdachte en wijst hem op zijn rechten
Een opsomming van het delict, tijd, plaats, wettelijke voorschrift, omstandigheden
De rechter mag vragen stellen aan de verdachte. Daarna mag ook de OvJ vragen stellen aan de verdachte.
Hierin somt de OvJ alle relevante bewezen feiten op en wordt afgesloten met een strafeis. Dit is het verzoek aan de rechter om de verdachte een bepaalde straf te geven.
De advocaat komt op voor de belangen van de verdachte. Hij probeert in het pleidooi de rechter te overtuigen van de onschuld van de verdachte
De verdachte heeft het laatste woord. Hier mag hij gebruik van maken om bijvoorbeeld excuses te maken of zijn onschuld nogmaals duidelijk te maken
De uitspraak van de rechter noemen we het vonnis. Dit kan bijvoorbeeld zijn 8 jaar tijdelijke vrijheidsstraf waarvan 5 jaar onvoorwaardelijk.
Er zijn twee soorten strafrechters. Voor de lichtere delicten is er de politierechter. Voor de zwaardere delicten de meervoudige kamer

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Waarom straffen we?

Slide 7 - Mind map

Soorten straffen
Hoofdstraffen 
   -Vrijheidsstraf
   -Taakstraf
   -Geldboete

Bijkomende straf                   --> rijbewijs invorderen
Strafrechtelijke maatregel --> ontneming spullen/geld, TBS

Jeugdstrafrecht
< 12 jaar niet aansprakelijk
HALT
Jeugddetentie 
Doel: resocialisatie
Hoger beroep

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Link

Leerdoel behaald?
Na deze les kunnen jullie de stappen bij een rechtszaak benoemen en weet je welke functies straffen hebben
A
Ja
B
Nee

Slide 10 - Quiz