HC Britse Rijk

HC Britse Rijk
1 / 47
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

HC Britse Rijk

Slide 1 - Slide

HC Britse Rijk
1. Op welke manieren ontwikkelden zich de Engelse koloniën in de Amerika’s (1585-1833)?

2. Waardoor werd India in de negentiende eeuw de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk (1765-1885)?

3. Welke rol speelden de koloniën in sociaal-economische ontwikkelingen in Groot-Brittannië (1750-1900)?
Deelvragen:

Slide 2 - Slide

Eerste Engelse nederzettingen in Noord-Amerika
Redenen kolonisten:
 • Onderdeel van de oorlog met Spanje 
 • Winsten (goud en zilver)
 • Angst voor vervolgingen door Anglicaanse kerk --> 'Pilgrim Father'


Hendrik VIII (regeerde 1509-1547

Slide 3 - Slide

Wat was geen reden voor kolonisten om naar Amerika te gaan?
A
Angst voor vervolgingen door Anglicaanse kerk
B
Uitvalsbasis in de oorlog tegen Spanje
C
Om een plantage te starten met behulp van Indianen
D
Kans op grote winsten (goud en zilver)

Slide 4 - Quiz

Waarom vieren de Amerikanen Thanksgiving?

Slide 5 - Open question

Na misoogst (1620) bij Pelgrim Fathers > hulp Indianen >  Thanksgiving

Slide 6 - Slide

Disney Pocahontas:
 1. Welke bevolkingsgroepen vertegenwoordigen pocahontas?
 2. Welke twee verschillen in levensovertuiging benoemd Pocahontas tussen haar en John tijdens het zingen?
 3. Wat wordt er bedoeld met de uitdrukking ‘kleuren van de wind’?

Slide 7 - Slide

Gevolgen kolonisatie:
- Grote sterfte onder lokale bevolking door (Europese) ziekten
- Oorlogen over wie eigenaar was van bepaalde gebieden.
Eerste thanksgiving in 1621:

Slide 8 - Slide

Noord of Zuid?

Slide 9 - Slide

Ontwikkeling koloniën
 • Vestigingskolonien (noord)
  landbouw, economie en nijverheid
 • Plantagekolonien (zuid) 
  verbouwen van gewassen als tabak en katoen
 • Driehoekshandel - Plantages 
 • Royal African Company - Slavenhandel 

Slide 10 - Slide

Driehoekshandel  Royal African Company
Textiel en wapens
Slaven
Suiker, katoen en tabak

Slide 11 - Drag question

Leswerk:
Maken HC1, Deelcontext 1:
Opdr 1 tm 4

Weektaak tm opdr 13

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Wat vieren Amerikanen ieder jaar op 4 juli?
A
Amerikaans nieuwjaar
B
Amerika werd onafhankelijk
C
Amerika ging samenwerken met de Britten
D
De Amerikanen vieren de super bowl

Slide 14 - Quiz

1776: 
Wat gebeurt hier? 

Slide 15 - Slide

National Archives Museum
            Washington DC
‘Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen als gelijken worden geschapen, dat zij van hun schepper zekere onvervreemdbare rechten hebben gekregen, zoals het recht op leven, vrijheid en het nastreven van geluk. 

Slide 16 - Slide

Wat uit de Amerikaanse grondwet is 'Verlicht' te noemen?

Slide 17 - Open question

Uitgangspunten onafhankelijkheidsverklaring
 • De Verlichting zorgt voor roep naar verandering: 
  - Trias Politica
  - Volkssoevereniteit
  Natuurlijke rechten

Slide 18 - Slide

Nederland en de slavenhandel

Slide 19 - Slide

Waarom passen slavernij en de Verlichting niet goed samen?

Slide 20 - Open question

De Verlichters en gelijkheid
Verlichters
 • Mensen zijn gelijk en vrij

Gevolg
 • Tegen standenmaatschappij (ancien regime)
 • Tegen slavernij/slavenhandel (Abolitionisme)

--> In 1807 werd in het Britse Rijk slavenhandel verboden. In 1833 werd ook slavernij verboden. In het zuiden van Amerika pas 30 jaar later

Slide 21 - Slide

De Nederlandse regering moet excuses aanbieden de slavenhandel in het verleden
Eens
Oneens

Slide 22 - Poll

Stemwijzer maart 2021
Ga naar stelling 16 van 30:
Hoe denken de verschillende politieke partijen in Nederland hier over? 

https://tweedekamer2021.stemwijzer.nl/#/stelling/16/de-nederlandse-regering-moet-excuses-aanbieden-voor-de-slavenhandel-in-het-verledenSlide 23 - Slide

Kies één argument van stelling 16 (stemwijzer.nl) waar jij achter staat van een politieke partij. Zet tussen haakjes erachter van welke partij het afkomt. vb (VVD)

Slide 24 - Open question

Historische vaardigheid: standplaatsgebondenheid
Inzicht 1: Er kan een enorm verschil bestaan tussen de denkbeelden van mensen nu en mensen vroeger. We noemen dit een verschil in perspectief.

Inzicht 2: Mensen van vroeger hadden (net als mensen nu) heel verschillende visies op het leven en op de gebeurtenissen waarbij zij betrokken waren. Er zijn dus altijd verschillende historische perspectieven.

Inzicht 3: Het perspectief van mensen uit het verleden kun je alleen leren begrijpen door onderzoek te doen naar (1) de historische situatie (context) waarin zij leefden en (2) hun unieke persoonlijke denkbeelden, eigenschappen en ervaringen. Beide aspecten gezamenlijk bepalen de standplaatsgebondenheid van personen.

Inzicht 4: Het begrijpen van een perspectief uit het verleden wil niet zeggen dat je het ermee eens bent.

Zie ook historische vaardigheden handboek

Slide 25 - Slide

Welke partij noemt een argument waaruit blijkt dat ze rekening houden met standplaatsgebondenheid? Noem ook het argument.

Slide 26 - Open question

De Nederlandse regering moet excuses aanbieden voor de slavenhandel in het verleden
Eens, net als de eerste keer
Oneens, net als de eerste keer
Eens, door de uitleg
Oneens, door de uitleg

Slide 27 - Poll

Weektaak:
Maken HC1, Deelcontext 1:
Weektaak tm opdr 13
1 tm 7 = basisvragen
8 tm 13 = examenvragen

Slide 28 - Slide

Einde leerstof tentamen 2
Havo 4, maart 2021

Slide 29 - Slide

Wat was géén motief voor de Britse kolonisten om in de 17e eeuw naar Noord-Amerika te gaan?
A
Britse kolonisten waren op zoek naar goedkope grond
B
Britse kolonisten wilden graag snel rijk worden
C
Britse kolonisten wilden wapens kopen van de indianen
D
Britse kolonisten wilden vrijheid van geloof

Slide 30 - Quiz

Waarom 1585 als startjaar voor HC Het Britse Rijk?
A
De Britten plantten toen hun vlag op Amerikaanse bodem
B
De Britten eisten Noord- Amerika op
C
Britten stichtten een kolonie in New England
D
Britten stichtten een kolonie op Roanoke Island

Slide 31 - Quiz

Wat was géén motief voor de Britse kolonisten om in de 17e eeuw naar Noord-Amerika te gaan?
A
Britse kolonisten waren op zoek naar goedkope grond
B
Britse kolonisten wilden graag snel rijk worden
C
Britse kolonisten wilden wapens kopen van de indianen
D
Britse kolonisten wilden vrijheid van geloof

Slide 32 - Quiz

In welk jaar werd in het Britse Rijk de slavernij afgeschaft?
A
1807
B
1833
C
1863
D
1865

Slide 33 - Quiz

Handel in Azie
 • East India Company - Monopoly met handel in India
 • Islamitische Mogolrijk is de machthebber
 • Factorijen aan de kust --> Handelskapitalisme 
 • Onrust in India leiden tot meer inmenging
 • Verdrag van Allahabad 1765 Britten gaan mee besturen

Slide 34 - Slide

Wat is het verschil tussen handelskapitalisme en modern kapitalisme?

Slide 35 - Open question

Brits bestuur in India
 • EIC en het Brits Indisch leger houdt militiar controle
 • Krijgen hulp van Royal Navy
 • Britten gebruiken indirect bestuur - lokale bestuuders
 • Britten verbieden niet christelijke religieuse gebruiken (hindoestaans en islamitisch)
 • 1857 opstand --> neergeslagen --> reorganisatie India wordt onderdeel van Britse Rijk

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

India kwam onder direct bestuur van de Britse regering in
A
1765
B
1776
C
1823
D
1857

Slide 39 - Quiz

Brits India
 • India gaf GB veel politiek en miltair aanzien
 • Economie bleef prioriteit - Modern Imerpialisme 
 • Gevolgen India:
 1. Handelsgewassen 2. Eigen nijverheid verdwijnt 3. Betere infrastructuur 4. Suez kanaal zorgt voor meer controle 5. Westers onderwijs en rechtssysteem

Slide 40 - Slide

Wat was geen gevolg voor India van de Britse overheersing
A
Ontstaan Westers onderwijs
B
Verbeterde infrastructuur
C
Ontstaan plantages
D
Bloei van de nijverheid

Slide 41 - Quiz

Onafhankelijkheid
 • Europese scholing van Indiers zorgt voor roep om meer rechten
 • Roep om emancipatie
 • Indian National Congres wordt opgericht
 • GB geeft niet aan toe 

Slide 42 - Slide

Wat is emancipatie?

Slide 43 - Open question

Waarom gaf GB India geen onafhankelijkheid?

Slide 44 - Open question

Gevolgen ontstaan IR voor GB
 • Gevoelig voor grote wereldgebeurtenissen (globalisering)
 • Ontstaan vrije markt - modern kapitalisme 
 • Ontstaan sociale klassen
 • Rijke industrielen willen meer macht - Reform Bill
 • Arme arbeiders willen meer rechten - Factory Acts 
 • GB wordt het machtigste - Wereldtentoonstellingen 

Slide 45 - Slide

Leg uit waarom de rijke industriële eerst niet mochten meebesturen. Geef in je antwoord een uitleg van de politieke situatie in Engeland voor de IR.

Slide 46 - Open question

Sleep de onderstaande onderdelen naar de juiste paragraaf. Let op! Er blijft er 1 over. 
Paragraaf 1 Amerikaanse kolonien
Paragraaf 2 India
Paragraaf 3 Gevolgen thuis
Direct bestuur
Vestigingskolonie
Royal Navy
Factory Acts
Pilgrim Fathers
Wereldtentoonstellingen
Driehoekshandel
Modern imperialisme 
EIC 

Slide 47 - Drag question