Les 6: Presentatie

Marketing Les 6: Presentatie & Personeel
1 / 18
next
Slide 1: Slide
MarketingTertiary Education

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Marketing Les 6: Presentatie & Personeel

Slide 1 - Slide

Na deze les
...... weet je wat is presentatie
...... weet je het verschil tussen exterieur en interieur
......weet je wat is personeel
......weet je de basisprincipes van dienstverlelend personeel

Slide 2 - Slide

Even terugblikken naar les 5

Slide 3 - Slide

... is een vorm van niet-persoonlijke communicatie die gericht is op grote
groepen afnemers
A
Public Relations
B
Instore marketing
C
Sales promotion
D
Reclame

Slide 4 - Quiz

AIDA-model bestaat uit de volgende stappen
A
Attention- Inspiration - Design - Action
B
Attention - Interest - Design - Action
C
Attention - Interest - Desire - Action
D
Attention - Inspiration - Design - Action

Slide 5 - Quiz

Sponsoring is een vorm van
A
Productbeleid
B
Promotiebeleid
C
Plaatsbeleid
D
Prijsbeleid

Slide 6 - Quiz

Verkoop door een verkoopgesprek met een medewerker, noem je:
A
Persoonlijke verkoop
B
Sales promotion
C
Instore marketing
D
Public Relations

Slide 7 - Quiz

* je deelt premiums uit aan klanten
* je bent een klant aan het helpen
* Je zet een advertentie in de krant
* je hebt een aanbieding '3 halen, 2 betalen'
Reclame
Persoonlijke verkoop
Sales promotion
Public relations (Pr)

Slide 8 - Drag question

Exterieur
Interieur

Slide 9 - Slide

Kijk naar de afbeelding. Waarmee hebben we hier te maken?
A
Interieur
B
Exterieur

Slide 10 - Quiz

Dienen functioneel en commercieel
  •  Functioneel: hangt af van afdeling, het interieur van een kledingwinkel bevat andere elementen dan een kantoor.       
  •   Commercieel: het interieur als het exterieur moet afnemers zetten tot kopen

Slide 11 - Slide

Personeel
  • Het belangrijkste marketinginstrument voor dienstverlenende.
  • De kwaliteit van de dienstverlenende wordt afgemeten aan de kwaliteit van het personeel


Slide 12 - Slide

Drie deelinstrumenten

Slide 13 - Slide

Welke zijn de drie belangrijkste instrumenten van personeel
A
Kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen
B
Enthiousasme uitstralen, respect voor klant, betrouwbaar
C
Kwaliteit, commercieel en personeel
D
Functioneel, betrouwbaar en enthousiasme

Slide 14 - Quiz

Basisprincipes van dienstverlenend personeel

A. Enthousiasme uitstralen
B. Respect voor de klant hebben
C. Betrouwbaar zijn

Slide 15 - Slide

Welk element van de productmix zorgt ervoor dat klanten gemakkelijk hun klachten kunnen uiten?
A
Assortiment
B
Kwaliteit
C
Service
D
Merk

Slide 16 - Quiz

Personeel
Plaats
Product
Promotie
Prijs
Presentatie

Slide 17 - Drag question

Slide 18 - Slide