SCHRIJVEN - Het artikel

1 / 14
next
Slide 1: Link
NederlandsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 14 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Link

Filmpje over Finn:

 • Voor welk publiek?
 • Doel van de reportage?
(informeren, amuseren, activeren, overtuigen)

Slide 2 - Slide

Het publiek
Voor wie is de tekst geschreven?

 • Jongeren (je, jij, jouw) - geen jongerentaal gebruiken!!
 • Volwassenen (u, uw)

Slide 3 - Slide

Stel je voor...
dat je journalist van De Bildtse Post bent en je moet een artikel schijven over dit filmpje.

Waar moet je dan allemaal rekening mee houden?

Slide 4 - Slide

Doel van de les
Je weet hoe je een artikel moet schrijven.
 •  artikel schrijven 
 • artikel schrijven op het PTA

Slide 5 - Slide

Houd rekening met...
aantal woorden (waarom?)
kop/ titel
foto
alinea's en witregels (inleiding- kern- slot)
naam eronder
spelling
doelgroep
samenhang
een mix van feiten en meningen

Slide 6 - Slide

De opbouw van een artikel 
Pakkende titel 
Inleiding: hier introduceer je het onderwerp en schrijf je waarom je dit stuk schrijft (aanleiding)
Middenstuk: schrijf over elk deelonderwerp één alinea. Gebruik signaalwoorden.
Slot: hier geef je een conclusie of korte samenvatting. 
Naam eronder
Tussen ieder onderdeel één witregel. Je kunt tussenkopjes gebruiken.

Slide 7 - Slide

opdracht voor vandaag

Maak een mindmap over het volgende filmpje.
Lever deze in aan het einde van de les.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

Aan het eind van de les...
weet je hoe je een artikel moet schrijven.

Slide 11 - Slide

Kijk op Magister in 'berichten'
Maak een keuze uit één van de twee opdrachten.

1. PDF-bestand: schrijf een artikel bij een gekke foto.
2. WORD-bestand: schrijf een artikel volgens een echt examen

Slide 12 - Slide

Opdracht – EEN ARTIKEL SCHRIJVEN
 • Schrijf een artikel .
 • Gebruik je eigen mindmap zodat je niks vergeet.
 • Gebruik minimaal 150 woorden.
 • Denk aan de 5W en 1H-vraag (Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe?)
 • Na afloop beoordeel je het artikel van je buurman/ -vrouw.

timer
20:00

Slide 13 - Slide

Wie wil zijn/ haar artikel voorlezen?

Slide 14 - Slide