MA KB 3.7 Gemeente en provincie

Terugblik: zet de stappen van het wetsvoorstel in de juiste volgorde.
1
2
1
2
3
4
5
6
1 / 16
next
Slide 1: Drag question
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Introduction

Uitleg bij Thema's Maatschappijleer, hoofdstuk Politiek, §7 Gemeente en provincie

Items in this lesson

Terugblik: zet de stappen van het wetsvoorstel in de juiste volgorde.
1
2
1
2
3
4
5
6

Slide 1 - Drag question

Welke drie kenmerken heeft een parlementaire democratie?
A
Door burgers gekozen parlement
B
Koning
C
Politieke macht verdeeld in drie delen
D
Grondwet

Slide 2 - Quiz

Trias Politica is verdeeld in:
A
wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht
B
Parlementaire, uitvoerende en rechtsprekende macht
C
Parlement, mensenrechten en grondwet
D
rechtsstaat, parlement en grondwet

Slide 3 - Quiz

§3.7 Gemeente en provincie

Slide 4 - Slide

3.7 Wat doet de gemeente?

Hoeveel gemeenten heeft Nederland?

Slide 5 - Slide

gemeente
college van B en W
gemeenteraad
dagelijks bestuur
[
burgemeester
leidt vergaderingen, openbare orde, sollicitatie → benoemd voor 6 jaar
elk een eigen werkterrein
wethouders
volks-vertegenwoordigers
stemmen over besluiten
controleren van B en W

Slide 6 - Slide

0

Slide 7 - Video

Burgemeester en wethouders
Het dagelijks bestuur van de gemeente (B&W)
Burgemeester hoofd van politie en brandweer
Wethouders voeren beleid uit (net als ministers)

Slide 8 - Slide

Gemeenteraad
Stemmen over belangrijke beslissingen en het controleren van het B&W (burgemeester en wethouders)

Slide 9 - Slide

Vul de begrippen op de juiste plek in de tekst in.

In Nederland hebben alle gemeenten een eigen                            De mensen die daarin zitten zijn de                              Zij beslissen wat er moet gebeuren in de gemeente.
De raadsleden horen allemaal bij een politieke                          . Iedereen vind andere dingen belangrijk. Nederland is een democratie dat betekend dat je mag                           op wie je wilt. Hoe meer stemmen een partij krijgt hoe meer ze voor het zeggen hebben.
stemmen
gemeenteraad
partij
raadsleden

Slide 10 - Drag question

Provincies
Er zijn 12 provincies in Nederland.

Slide 11 - Slide

Provinciale Staten (raad)
Gedeputeerde Staten (uitvoering)
Commissaris van de Koning
{
voorzitter vergaderingen
Elk een eigen werkterrein.
Dagelijks bestuur
Volksvertegenwoordiging.
Stemmen over besluiten.
Controleren GS
]
Gekozen: 1x in de 4 jaar
Kiezen de Eerste Kamer

Slide 12 - Slide

De provincie
Zaken die te groot zijn voor een gemeente, maar waarbij het ook niet handig is om ze landelijk te regelen. Bv. nieuwe woonwijken

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Zelfstandig werken
Lees: blz. 52/53
Maak: opgaven 1, 3, 4, 6, 8, 11 en 12
+ samenvatting

Slide 15 - Slide

Antwoord: 342 gemeenten

Slide 16 - Slide