dinsdag 24/1

een broer
1 / 22
next
Slide 1: Open question
InstructieLager onderwijs

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

een broer

Slide 1 - Open question

een meisje

Slide 2 - Open question

tafels

Slide 3 - Open question

een balpen

Slide 4 - Open question

een computer

Slide 5 - Open question

werkwoorden alles door elkaar

Slide 6 - Slide

werkwoorden tegenwoordige tijd
ik : stam
anderen: stam + t
meervoud: infinitief

Slide 7 - Slide

werkwoorden verleden tijd
klankverandering
stam + te(n)
stam + de(n)

Slide 8 - Slide

voltooid deelwoord
volg de spellingsregels!
verlengen voor d of t

Slide 9 - Slide

schrijf in de verleden tijd:
Vroeger ....... mama mijn boeken.
(kaften)

Slide 10 - Open question

schrijf in de verleden tijd:
Hij ..... er maar op los.
(praten)

Slide 11 - Open question

schrijf in de verleden tijd:
Hij ..... de wedstrijd.
(verliezen)

Slide 12 - Open question

schrijf in de verleden tijd:
We ...... oma naar huis.
(brengen)

Slide 13 - Open question

schrijf in de verleden tijd:
Papa ......... de auto .....
(inladen)

Slide 14 - Open question

schrijf het voltooid deelwoord:
Ik heb de rekening ........
(betalen)

Slide 15 - Open question

schrijf het voltooid deelwoord:
Hij heeft de tafel .........
(dekken)

Slide 16 - Open question

schrijf het voltooid deelwoord:
Hij heeft de bus melk ........
(openen)

Slide 17 - Open question

schrijf het voltooid deelwoord:
We hebben oma naar huis ......
(brengen)

Slide 18 - Open question

schrijf het voltooid deelwoord:
Papa heeft de auto ........

Slide 19 - Open question

procent

Slide 20 - Slide

procent

Slide 21 - Mind map

breuk van een getal nemen

Slide 22 - Mind map