MA KB 3.7 Gemeente en provincie 3K

§7 Gemeente en provincie
1 / 19
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Introduction

Uitleg bij Thema's Maatschappijleer, hoofdstuk Politiek, §7 Gemeente en provincie

Items in this lesson

§7 Gemeente en provincie

Slide 1 - Slide

Gemeente het Hogeland

Slide 2 - Slide

Taken van de gemeente
Onder andere:
  • burgerzaken
  • orde en veiligheid
  • Economie
  • Zorg
  • Verkeer
  • Milieu

Slide 3 - Slide

0

Slide 4 - Video

1
2
Noem minimaal 2 dingen die
de gemeente beslist

Slide 5 - Mind map

gemeente
college van B en W
gemeenteraad
dagelijks bestuur
[
burgemeester
leidt vergaderingen, openbare orde, sollicitatie → benoemd voor 6 jaar
elk een eigen werkterrein
wethouders
volks-vertegenwoordigers
stemmen over besluiten
controleren van B en W

Slide 6 - Slide

Burgemeester en wethouders
Het dagelijks bestuur van de gemeente (B&W)

Slide 7 - Slide

Gemeenteraad
Stemmen over belangrijke beslissingen en het controleren van het B&W (burgemeester en wethouders)

Slide 8 - Slide

Wie is de baas in de gemeente?
A
De burgemeester
B
De gemeenteraad
C
Het college van B&W
D
De wethouders

Slide 9 - Quiz

De gemeente gaat onder andere over ...
A
De hoogte van het minimumloon
B
De sluitingstijden van cafés
C
De maximumsnelheid op de weg
D
Aanleg van fietspaden

Slide 10 - Quiz

Vul de begrippen op de juiste plek in de tekst in.

In nederland hebben alle gemeente een eigen                            De mensen die daarin zitten zijn de                              Zij beslissen wat er moet gebeuren in de gemeente.
De raadsleden horen allemaal bij een politieke                          . Iedereen vind andere dingen belangrijk. Nederland is een democratie dat betekent dat je mag                           op wie je wilt. Hoe meer stemmen een partij krijgt hoe meer ze voor het zeggen hebben.
Stemmen
gemeenteraad
partij
raadsleden

Slide 11 - Drag question

provincies
Er zijn 12 provincies in Nederland.

Slide 12 - Slide

Provinciale Staten
Gedeputeerde Staten
commissaris van de Koning
{
voorzitter vergaderingen
Elk een eigen werkterrein.
Dagelijks bestuur
Volksvertegenwoordiging.
Stemmen over besluiten.
Controleren GS
]
Gekozen: 1x in de 4 jaar
Kiezen de Eerste Kamer

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

de provincie
zaken die te groot zijn voor een gemeente, maar waarbij het ook niet handig is om ze landelijk te regelen. Bv. nieuwe woonwijken

Slide 15 - Slide

Gemeente en provincie
Landelijk
Gemeente
Provincie
Parlement
Gemeenteraad
Provinciale staten
Regering
College B&W
Gedeputeerde staten
Ministerpresident
Burgemeester
Commissaris vd koning

Slide 16 - Slide

In de provincie kies je de:
A
Commissaris van de koning
B
Tweede Kamer
C
Gedeputeerden
D
Provinciale staten

Slide 17 - Quiz

Wat is het dagelijks bestuur van de provincie?
A
Provinciale Staten.
B
Gedeputeerde Staten.
C
Gemeenteraad
D
Waterschap

Slide 18 - Quiz

aan de slag
maken opdrachten paragraaf 3.7 - huiswerk 

 

Slide 19 - Slide