Breed aanbod - 290620


Welkom

bij de werkgroep

Breed Aanbod

ma. 29 juni 2020
1 / 26
next
Slide 1: Slide
Middelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1-6

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson


Welkom

bij de werkgroep

Breed Aanbod

ma. 29 juni 2020

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

programma
 • Introductierondje
 • Logistiek rondom de werkgroep
 • Breed Aanbod in schoolplan 20-24 en jaarplan 20-21
 • Plannen / ideeën tot nu toe
 • Jullie ideeën tot nu toe
 • w.v.t.t.k.

Slide 2 - Slide

 • noemen verwachte tijdsduur
 • vragen of er nog aan de agenda toe te voegen zaken zijn
Introductierondje
 • Waarom jij & Breed Aanbod?
 • Verwachtingen / wensen / vragen?

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Logistiek rondom de werkgroep
 • Vergadering: donderdag - 7e uur - oneven weken   (vz’s in even weken)
 • Gedeelde drive-map: recht om te lezen in alle mappen, recht om te wijzigen alleen in map Breed Aanbod.
 • Discretie: geen gevoelige info in wandelgangen; wel draagvlak creëren indien vanuit werkgroepsperspectief gewenst.
 • Uren bijhouden: indicatie voor zowel jezelf als voor de schoolleiding

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Breed Aanbod 
in

schoolplan 20-24 
jaarplan 20-21

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Visie op Breed Aanbod in schoolplan 20-24

We willen leerlingen een balans geven tussen kennisvakken, kunstvakken en bewegingsonderwijs op alle afdelingen.

Ons aanbod moet gericht zijn op de toekomst van leerlingen na de middelbare school.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Trots op Breed Aanbod
 • drama brugklas; informatica, wiskunde D en muziek in bb
 • toernooien aangeboden door sectie LO
 • maatschappelijke stage
 • visie op LOB vanuit het decanaat
 • verschillende LOB-activiteiten

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Kansen Breed Aanbod
een meer evenwichtige lessentabel creëren zonder de totale onderwijstijd te vergroten

--> Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Werkgroepspecifieke opdracht in jaarplan 20-21
1. De werkgroep komt met een visiedocument dat antwoord geeft op de volgende vragen uit het schoolplan:


Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Werkgroepspecifieke opdracht in jaarplan 20-21
1. De werkgroep komt met een visiedocument dat antwoord geeft op de volgende vragen uit het schoolplan:

- Wat is de beste balans tussen brede ontwikkeling voor alle leerlingen en verdiepingsmogelijkheden voor individuele leerlingen?


Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Werkgroepspecifieke opdracht in jaarplan 20-21
1. De werkgroep komt met een visiedocument dat antwoord geeft op de volgende vragen uit het schoolplan:

- Wat is de beste balans tussen brede ontwikkeling voor alle leerlingen en verdiepingsmogelijkheden voor individuele leerlingen?

- Wat is de beste balans tussen kennisonderwijs en vaardighedenonderwijs?


Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Werkgroepspecifieke opdracht in jaarplan 20-21
1. De werkgroep komt met een visiedocument dat antwoord geeft op de volgende vragen uit het schoolplan:

- Wat is de beste balans tussen brede ontwikkeling voor alle leerlingen en verdiepingsmogelijkheden voor individuele leerlingen?

- Wat is de beste balans tussen kennisonderwijs en vaardighedenonderwijs?


 --> hierin visie op LOB vanuit decanaat betrekken + SMART-plan laten construeren door KV rond kunst- en cultuuronderwijs + nulmeting balans reguliere lessen - overige activiteiten onder medewerkers

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

dus opnemen in 1. (visiedocument)
 • visie op LOB vanuit decanaat 
 • SMART-plan rond kunst- en cultuuronderwijs (laten construeren door KV) 
 • nulmeting balans reguliere lessen-overige activiteiten (medewerkers)
 • visie(?) op bewegingsonderwijs

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Werkgroepspecifieke opdracht in jaarplan 20-21
2. De werkgroep inventariseert per sectie wat de bandbreedte is tussen minimaal benodigde ingeplande lestijd om de eindtermen te behalen en de gewenste tijd.
  --> hierin is ondersteuning van de schoolleiding toegezegd

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Werkgroepspecifieke opdracht in jaarplan 20-21
2. De werkgroep inventariseert per sectie wat de bandbreedte is tussen minimaal benodigde ingeplande lestijd om de eindtermen te behalen en de gewenste tijd.
  --> hierin is ondersteuning van de schoolleiding toegezegd

3. De werkgroep maakt een lijst aanbevelingen vanuit het visiedocument (1.) voor inrichting lessentabel en rooster (binnen financiële mogelijkheden).

  --> hierbij aanbevelingen van werkgroep 'brede vorming' betrekken

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Werkgroepspecifieke opdracht in jaarplan 20-21
1. document met visie op:
 • beste balans brede ontw. alle lln - verdiepingsmogelijkheden indiv. lln
 • beste balans kennis- en vaardighedenonderwijs

2. Inventarisatie bandbreedte min. lestijd vs. gewenste lestijd (per sectie) 

3. Lijst aanbevelingen voor lessentabel en rooster

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Bij deze opdr. in ogenschouw nemen:
 • draagvlak leerlingen, ouders, collega's
 • SL en MR in proces betrekken
 • gebruik wetenschappelijke inzichten + ervaringen andere scholen
 • aangeven bij de adviezen wat aan geld + tijd nodig is voor uitvoering
 • realistisch tijdpad opstellen waar draagvlak voor is 
 • SL ondersteunen bij uitvoeren besluiten (mrt-jul 2021)
 • bijdragen aan evaluatie jaarplan 20-21

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Plannen / ideeën tot nu toe
 • Collectief moment start-enquête personeel (eind sept.)
 • Ontwikkeldag werkgroep in (elke) gpw-week
 • Pitch over werkgroep in de MR (nov.)
 • Studiedag verzorgen (nov-jan-mrt) → doel ervan? externe spreker? informatie meegeven of informatie verkrijgen?
 • Mogelijke informatie- of inspiratiebronnen:
                                                       *Inspiratie andere scholen                                                                                                     *De kennisrotonde 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Terug naar: werkgroepspecifieke opdracht in jaarplan 20-21
1. document met visie op:
 • beste balans brede ontw. alle lln - verdiepingsmogelijkheden indiv. lln
 • beste balans kennis- en vaardighedenonderwijs

2. Inventarisatie bandbreedte min. lestijd vs. gewenste lestijd (per sectie) 

3. Lijst aanbevelingen voor lessentabel en rooster

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Welke ideeën / (onderzoeks)vragen / invalshoeken / aanvliegroutes zijn jou deze vergadering te binnen geschoten omtrent de werkgroep Breed Aanbod?

Slide 21 - Mind map

This item has no instructions

Actiepunten en/of besluiten:
 • nadenken over deelvragen van het onderzoek
 • nadenken over vragen in enquête aan het personeel

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Eerstvolgende bijeenkomst:
 donderdag 10 sept. 2020 - 7e uur

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

w.v.t.t.k.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Hoe is je stemming nu na deze eerste bijeenkomst?

(Toelichten mag, maar hoeft niet.)
A
B
C

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions


Dank voor jullie aanwezigheid!

Slide 26 - Slide

This item has no instructions