Paragraaf 2 Rivieren van ijs

1 / 45
next
Slide 1: Video
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Wat gaan we doen?
Wat weet jij nog?

Uitleg paragraaf 2 

Maken opgaven 1,2,4,5bc,6,7
Quiz

Slide 2 - Slide

Vorige les

Slide 3 - Mind map

Aan het eind van de les weet je:
Hoe een gletsjer bijdraagt aan de opbouw en afbraak van het landschap.
Uit welke onderdelen een gletsjer bestaat.
Waarom sommige gletsjers smelten en andere niet.
Wanneer er ijstijden zijn geweest.

Slide 4 - Slide

Rivieren van ijs

Slide 5 - Slide

Heb jij wel eens een gletsjer in het echt gezien?
A
Ja
B
Nee

Slide 6 - Quiz

De IJstijd

Slide 7 - Slide

IJstijd 
Glaciaal ❄️
Koude periode. Temperatuur daalde met zo'n 5 graden.

Interglaciaal ☀️
Warme periode.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Opdracht!
Zoek in de atlas in welke periode landijs Nederland voor het laatst bereikt heeft. 

Slide 10 - Slide

In welke periode heeft het landijs Nederland voor het laatst bereikt?

Slide 11 - Open question

Gletjser
Rivier van ijs die langzaam naar beneden beweegt. (40-50 cm per jaar.
Het hele jaar valt er sneeuw.

Slide 12 - Slide

De onderdelen van een gletsjer

Slide 13 - Slide

Wat is firn?
korrelige, overjarige en ijsachtige sneeuw

Firnbekken is een plek waar de Firn zich ophoopt

Slide 14 - Slide

Wat is een grondmorene?
Sediment dat achterblijft als de gletsjer smelt

Zijmorene ligt aan de zijkant van de ijstong
Eindmorene ligt aan het uiteinde van de gletsjer
Middenmorene Ligt op een plek waar twee gletsjertongen samenkomen.

Slide 15 - Slide

Let op!
Heb je de volgende vraag helemaal goed?
Dan mag je vraag 4 in je boek overslaan!

Slide 16 - Slide

Firnbekken 
Grote gletsjer
Grondmorene
Gletsjerrivier 
Kleine gletsjer
Middenmorene
Zijmorene

Slide 17 - Drag question

U-dal

Slide 18 - Slide

V-dal
U-dal

Slide 19 - Slide

Kenmerken u-dal
Vlakke bodem
Steile bergwanden
Breed dal

Slide 20 - Slide

Gletsjertunnel 
Laag in het dal is het warm en gaat de gletsjer smelten.
Daardoor ontstaat onder de gletsjer een tunnel.
De plek waar het water onder de tunnel door naar buiten komt heet een gletsjerpoort.

Slide 21 - Slide

Wat gaan we doen?
Herhaling Gletsjers
Opdracht
Quizje
Zelfstandig opdrachten maken
Stukje uitleg paragraaf 3

Slide 22 - Slide

Lees het volgende artikel over de gletsjer in de Himalaya.

Als iedereen het artikel gelezen heeft volgen er 6 quizvragen over het artikel.

Slide 23 - Slide

Groeien of krimpen de gletsjers in de himalaya?
A
Groeien
B
Krimpen

Slide 24 - Quiz

Wanneer groeien de gletsjers het meest?
A
lente
B
zomer
C
winter
D
herfst

Slide 25 - Quiz

Waardoor groeien de gletsjers in de Himalaya?

Slide 26 - Open question

Wat hebben de sneeuw en de zon te maken met het minder snel smelten van de gletsjers?

Slide 27 - Open question

Waarom groeien niet overal in de Himalaya de gletsjers?
A
Door de temperatuursverschillen
B
Door verschillen in de ligging van de gletsjers
C
Door de verschillen in windrichting
D
Door de verschillen in bebouwing dicht bij de gletsjers

Slide 28 - Quiz

Interglaciaal
Glaciaal

Slide 29 - Slide

Opdracht!
Schrijf voor jezelf antwoord op de volgende vragen op:
Welke twee factoren spelen een rol bij het smelten van gletsjers?
Welke rol speelt de mens als je kijkt naar de voorgaande grafiek?
Zal er weer een ijstijd ontstaan na dit interglaciaal, ook nu mensen invloed hebben op het milieu?


timer
4:00

Slide 30 - Slide

Maken: Opdracht 1,2,4*,5bc,6,7
* Als je de opdracht foutloos hebt ingevuld in de lessonup mag je deze overslaan.

Slide 31 - Slide

Quiz!

Slide 32 - Slide

Is dit dal ontstaan door de erosie van een rivier of een gletsjer?

A
Rivier
B
Gletsjer

Slide 33 - Quiz

Wat bevindt zich aan het begin van de gletsjer?
A
gletsjerpoort
B
firnbekken
C
smeltwater
D
middenmorene

Slide 34 - Quiz

Hoe noem je een warme periode?
A
Glaciaal
B
Interglaciaal
C
Firnbekken
D
Bovenloop

Slide 35 - Quiz

Wat geeft nummer 5 aan?
A
Zijmorene
B
Eindmorene
C
Middenmorene
D
Grondmorene

Slide 36 - Quiz

Gletsjers ontstaan in ijstijden.
Hoeveel wordt het gemiddeld kouder tijdens een ijstijd?
A
5 graden kouder
B
15 graden kouder
C
30 graden kouder
D
20 graden kouder

Slide 37 - Quiz

Firnbekken 
Grote gletsjer
Grondmorene
Gletsjerrivier 
Kleine gletsjer
Middenmorene
Zijmorene

Slide 38 - Drag question

Maken:
Paragraaf 2
Opdracht 1,3,4 & 5
In stilte
Ben je klaar?
Lees paragraaf 2.3 alvast door.
timer
10:00

Slide 39 - Slide

Schrijf op je kaartje:
Wat vond je het meest interessant?

Wat vind je nog moeilijk?

Slide 40 - Slide

Volgende les
Maak: voor de volgende les paragraaf 2 opdracht 1,2,4,5bc,6,7

Leer: De afbeelding over de kenmerken van een gletsjer.
Pauze!

Slide 41 - Slide

De bovenloop van de Rijn 
  • Het smeltwater van de gletsjers zijn het brongebied van veel rivieren in Europa. 
  • Onderweg worden sommige rivieren aangevuld met regenwater (gemengde rivier).
  • In de bovenloop snijdt de Rijn zich door het landschap. 

Slide 42 - Slide

Rivieren
Gemengde rivieren 
Water door regen en door gletsjers

Slide 43 - Slide

Leg uit dat de waterval van Schaffhausen is ontstaan door verschil in hardheid van gesteente:
Waterval ontstaat op plek waar hard gesteente overgaat in zacht gesteente.
Door de kracht van het stromende water wordt zacht gesteente weggesleten en hard gesteente blijft liggen. Over de rand van harde steen stort het water naar beneden

Slide 44 - Slide

Slide 45 - Video