Module 'cliënt als een uniek mens' Week 7 les 1

1 / 14
next
Slide 1: Slide
Module 3MBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Week 7, les 1
Hoofdstuk 4 - Cliënten met een verstandelijke beperking

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Link

Wat is een verstandelijke beperking?
Iemand heeft een verstandelijke beperking als:

- Er een blijvende beperking in de ontwikkeling is. Deze beperking ontstaat vóór het achttiende levensjaar. De ontwikkeling kan te langzaam zijn verlopen, kan stilstaan of niet volledig zijn, of er kan sprake zijn van een terugval in de ontwikkeling.

Slide 5 - Slide

Wat is een verstandelijke beperking?
- Hij een beperking heeft in het verstandelijk functioneren die effect heeft op zijn hele functioneren, zoals taalvaardigheid, sociaal functioneren, aanpassingsvermogen en denkvermogen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Waarom is muziek zo belangrijk voor deze cliënten?

Slide 8 - Slide

Verschillende verstandelijke beperkingen
De indeling naar IQ is een niveau-indeling:

  • IQ van 50-70: lichte verstandelijke beperking
  • IQ van 35-50: Matige verstandelijke beperking
  • IQ van 20-35: ernstige verstandelijke beperking
  • IQ van minder dan 20: Zeer ernstige verstandelijke beperking

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Wanneer ging het echt mis met René?

Slide 11 - Slide

Cliënten met een lichte verstandelijke beperking
Cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben een IQ tussen de 50 en de 70. Hij kan een beetje abstract denken en communiceren. Zo kan hij zich een voorstelling maken van iets wat hij niet met zijn zintuigen kan waarnemen.

Een cliënt met LVB kan met goede begeleiding zelfstandig functioneren.

Slide 12 - Slide

Cliënten met een lichte verstandelijke beperking
LVB-cliënten kunnen vaak moeilijk de gevolgen van hun handelen overzien en kunnen zich soms moeilijk verplaatsen in (de motieven van) de ander. Dit maakt hen kwetsbaar. Zo kunnen ze bijvoorbeeld relatief makkelijk overgehaald worden tot crimineel gedrag of misbruik.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Link