Werkplaats Opvoedvraag? Graag! Les 1

Werkplaats Opvoedvraag? Graag!
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Werkplaats periode 3 Opvoedvraag? graag!MBOStudiejaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 75 min

Items in this lesson

Werkplaats Opvoedvraag? Graag!

Slide 1 - Slide

Wat is een brede school?

Slide 2 - Open question

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Wat betekent KDV?

Slide 6 - Open question

Wat ia het verschil met KDV en BSO

Slide 7 - Open question

Wat valt er allemaal onder kinderopvang?

Slide 8 - Open question

Wat betekent VVE
A
Voorschoolse opvang
B
Vroege vogels educatie
C
Voor en vroegschoolse educatie
D
Vroeg en voorschoolse elitescholen

Slide 9 - Quiz

Maar wat is dat dan VVE?

Slide 10 - Open question

VVE
Een goede start op school is van groot belang.

De laatste jaren zijn daarom in sommige plaatsen speciale programma’s gestart om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De programma’s beginnen als een kind 2 of 3 jaar is en gaan door tot groep 3. Tussen 2 en 4 jaar heet dit voorschoolse educatie of ook wel ‘voorschool’. In groep 1 en 2 heet dit vroegschoolse educatie.


Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een combinatie van een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en een basisschool, met doorlopende programma’s. De activiteiten zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van je kind. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Slide 11 - Slide

Nederlands leren
Vroegschoolse educatie is ideaal voor kinderen die niet goed Nederlands spreken of extra stimulering nodig hebben. Als je kind niet goed Nederlands spreekt en de stof niet goed kan volgen, loopt het later het risico voortijdig van school te gaan. Door vroegschoolse educatie begint je kind beter voorbereid aan groep 3.

Slide 12 - Slide

De methode
In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van je kind spelenderwijs gestimuleerd.
Er wordt dezelfde speel- en leermethode gebruikt als in de voorschool. Zo wordt de overgang voor een kind gemakkelijk.
De ontwikkeling van je kind wordt nauwkeurig bijgehouden met observaties en toetsen.
Er is regelmatig overleg met jou als ouder. Het is de bedoeling dat je actief meehelpt bij de ontwikkeling van je kind door thuis ook voor te lezen, te tekenen, te zingen en (in de eigen taal) te praten over onderwerpen die in groep 1 en 2 worden behandeld.
Soms zijn er ook speciale activiteiten voor ouders, zoals een cursus over opvoeden.

Slide 13 - Slide

De IBO
We starten nu met het doornemen van de IBO!
LET GOED OP (voorkom teleurstellingen!)

Slide 14 - Slide

Zijn er nog vragen over de IBO?

Slide 15 - Open question

Actie's voor jullie
Niet vergeten; Geef je telefoonnummer door aan.....!!!!! 

Individuele actie:
  •  IBO punt 1 (rubrics) en punt 2

Actie per groep:
  •  IBO punt 3 
  • Huiswerk IBO punt 4 en punt 5

Slide 16 - Slide