Betonnen vloeren

Betonnen vloeren
De theorie over betonnen vloeren is te vinden via de onderstaande link: https://nutechniek.online.noordhoff.nl/leereenheid?chapterid=8905088c-dfff-e511-96ca-00215a49ba12

1 / 38
next
Slide 1: Slide
constructieleerMBOStudiejaar 1

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Betonnen vloeren
De theorie over betonnen vloeren is te vinden via de onderstaande link: https://nutechniek.online.noordhoff.nl/leereenheid?chapterid=8905088c-dfff-e511-96ca-00215a49ba12

Slide 1 - Slide

Werkwijze
In deze interactieve les zitten vragen verwerkt die jullie in groepjes van 2 personen moeten beantwoorden. Overleg met elkaar voordat je antwoord geeft.
Per groep is 1 student verantwoordelijk voor het invoeren van het antwoord.
De theorie die in de les is verwerkt fungeert als samenvatting van de informatie die in NU Techniek te vinden is.
Doe actief mee met de les. De theorie en vragen komen terug in de toets over betonnen vloeren. 

Slide 2 - Slide

Betonnen vloeren
Leerdoelen
Aan het einde van de les over betonnen vloeren kan de student:
- De technische eisen die aan betonnen vloeren gesteld worden benoemen.
- De verschillende soorten betonnen vloeren noemen.
- Een keuze maken welke vloer in welke situatie toepasbaar is.
- Het verschil tussen een dragende en vrijdragende vloer vloer beschrijven.
- De functie van een stempelplan noemen.
- Een eenvoudige wapeningstekening lezen.
- Onderscheid maken tussen verschillende soorten dekvloeren.
- De oplegging van een betonvloer in verschillende situaties noemen.

Slide 3 - Slide

Welke typen betonvloeren kennen jullie al?

Slide 4 - Mind map

Welke technische eisen zullen voor betonvloeren gelden?

Slide 5 - Mind map

Eisen aan een betonnen vloer
Bouwfysische eisen
- Geluidwering, contactgeluid (door lopen/boren)
en luchtgeluid (door muziek, praten)
- Thermische eisen (warmte-isolatie, Rc- waarde)
- Luchtdichtheid (gassen/straling/vocht)
- Ventilatie en vochtwering (afvoer vocht)
Constructieve eisen
- Brandwerendheid
- Vloerbelasting
- Stabiliteit

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Verschillende soorten vloeren
Dragende vloeren:
Plaatvloer (In het werk, meestal op PS-isolatie gestort)

Vrijdragende vloeren, systeemvloeren:
PS combinatievloer (balk en broodjes)
Ribcassettevloer
Kanaalplaatvloer
Bekistingplaatvloer (breedplaatvloer) 

Slide 8 - Slide

Dragende vloer
- Een dragende vloer rust op een zandbed. Een dragende vloer heeft geen ruimte onder de vloer.
- Een dragende vloer wordt direct op zand gestort.
- Een dragende vloer kan ook bestaan uit tegels, klinkers of (stelcon)platen 


Slide 9 - Slide

Wapening in dragende vloer

Slide 10 - Slide

Vrijdragende vloer
- Een vrijdragende vloer rust op tenminste 2 opleggingen. Dit kan bijvoorbeeld een muur zijn of een betonnen funderingsbalk.
- Een vrijdragende vloer heeft wel een ruimte onder de vloer. Denk aan een kamer of de kruipruimte.

Slide 11 - Slide

PS- combinatievloer (balk- en broodjesvloer)
- De vloer bestaat uit gewapende betonnen balkjes met polystyreen (EPS) vulelementen. 
- Voor het storten wordt een wapeningsnet en een randkist aangebracht.
- Op de balken en EPS vullementen wordt 50mm beton gestort (druklaag).
- De PS- combinatievloer kan alleen als beganegrondvloer worden gebruikt.
- Maximale overspanning 6,5m
- Vloer bestaat uit onderdelen, in het werk gemaakt!

Voordelen:
- Tijdens de uitvoering flexibel qua vorm, sparingen. 
- De doorvoeringen kun je makkelijk ter plaatse maken. 
- Voor het aanbrengen van de vloer heb je geen kraan nodig.

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Ribcassettevloer
- De ribbenvloer of ribbencassettevloer bestaat uit ribben gewapend beton opgevuld met polystyreenschuim.
- De dikte is >350 mm, de breedte is 1200 mm. 
- Maximale overspanning 6,5m.
- Op de kopse kanten zijn verzwaarde betonnen onderslagnokken gestort i.v.m de oplegging. 
- De ribcassettevloer kan alleen als beganegrondvloer worden gebruikt.
- Vloer is volledig prefab! in de fabriek gemaakt. 

Slide 14 - Slide

Ribcassettevloer

Slide 15 - Slide

Ribcassettevloer, passtrook/pasplaat

Slide 16 - Slide

Kanaalplaatvloer
- Betonvloer voorzien van kanalen om gewicht te besparen.
- Grote overspanningen mogelijk tot 18 meter
- Dikte is afhankelijk van de overspanning (150 tot 400 mm)
- Breedte van de vloerplaten is 1200 mm
- Kanaalplaten kunnen ook geisoleerd uitgevoerd worden en zijn dan geschikt als beganegrondvloer
- Vloer is volledig prefab! in de fabriek gemaakt

Slide 17 - Slide

Kanaalplaatvloer
ongeisoleerd voor verdiepingsvloer
geisoleerd voor beganegrondvloer

Slide 18 - Slide

Kanaalplaat, passtrook/pasplaat

Slide 19 - Slide

Kanaalplaatvloer

Slide 20 - Slide

Bekistingplaatvloer-breedplaatvloer
- Een breedplaatvloer bestaat uit een betonnen prefab ondervloer van 50-100 mm dik. 
- Op de tralieliggers wordt wapening gevlochten.
- Op de prefab plaat wordt 150 - 200 mm beton gestort.
- In de opstort worden leidingen weggewerkt
- Breedplaatvloeren moeten altijd onderstempeld worden!
Slide 21 - Slide

Breedplaatvloer

Slide 22 - Slide

Breedplaatvloer

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Welke vloer kan niet als beganegrondvloer worden toegepast?
A
breedplaatvloer
B
ribcassettevloer
C
kanaalplaatvloer
D
PS- combinatievloer

Slide 26 - Quiz

Welke vloer kan niet als verdiepingsvloer worden toegepast?
A
breedplaatvloer
B
PS- combinatievloer
C
kanaalplaatvloer
D
bekistingplaatvloer

Slide 27 - Quiz

Welke vloer moet tijdens de uitvoering onderstempeld worden?
A
breedplaatvloer
B
PS combinatievloer
C
kanaalplaatvloer
D
ribcassettevloer

Slide 28 - Quiz

Welke vloeren zijn geschikt als dakvloer? (platdak)
A
ribcassettevloer
B
kanaalplaatvloer
C
PS combinatievloer
D
breedplaatvloer

Slide 29 - Quiz

Dekvloer
Een betonnen vloer is niet vlak genoeg om een vloerafwerking als laminaat, vloerbedekking of marmoleum op aan te brengen.
Daarom wordt een dekvloer aangebracht. Deze dekvloer wordt pas aangebracht tijdens de afbouwfase als het bouwwerk wind- en waterdicht is.
In de dekvloer worden leidingen voor verwarming, elektra en water opgenomen en weggewerkt.

Slide 30 - Slide

Dekvloer, zandcement
Zandcementdekvloer   
dikte 50-90 mm                                  

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

Dekvloer, anhydriet
Anhydrietvloer 
Gietvloer op basis van gips.
Dikte 50 mm
Sparingen dichtzetten! ;-) 

Slide 33 - Slide

Oplegging
De lengte van de oplegging hangt af van het materiaal vaar de betonvloer op komt te liggen. Zie onderstaande tabel minimale opleglengte.
 

Slide 34 - Slide

Vragen maken NU Techniek
Maak de 20 vragen die op portal staan over betonnen vloeren.
De theorie in NU Techniek is te vinden via bouwkennis/vloeren.

De vragen moeten uiterlijk volgende week dinsdag 18 december om 16.00uur worden ingeleverd via Onedrive! 

Op tijd inleveren +0.2 pnt, niet inleveren -0.2 pnt

Slide 35 - Slide

Samengevat
In de les zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest:

- De technische eisen die aan betonnen vloeren worden gesteld.
- De verschillende soorten betonnen vloeren.
- Welke vloer in welke situatie toepasbaar is.
- Het verschil tussen een dragende en vrijdragende vloer.
- De functie van een stempelplan.
- Hoe een eenvoudige wapeningstekening moet worden gelezen.
- Het onderscheid tussen verschillende soorten dekvloeren.
- De oplegging die betonvloeren in verschillende situaties moeten hebben.

Slide 36 - Slide

Tips en tops?

Slide 37 - Slide

Kanaalplaatvloer
PS- combinatievloer
Breedplaatvloer

Slide 38 - Drag question