4.2 Aan de slag!

Hoofdstuk 4: Werkt dat zo?
4.2 Aan de slag!
1 / 25
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 4: Werkt dat zo?
4.2 Aan de slag!

Slide 1 - Slide

lesdoelen
 • Wat een arbeidsovereenkomst is 
 • Hoeveel je minimaal moet verdienen
 • Welke wetten werknemers beschermen

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Arbeidsovereenkomst
  Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen werknemer en werkgever. Hierin staan afspraken over de werkzaamheden, de beloning en de werktijden.

  Slide 4 - Slide

  CAO
  CAO = collectieve arbeidsovereenkomst.
  In een cao staan de arbeidsvoorwaarden die gelden voor iedereen in een bepaalde bedrijfstak.


  Slide 5 - Slide

  Proeftijd

  • Bij een nieuwe baan spreek je een proeftijd af om te kijken of het bevalt.
  • Tijdens de proeftijd mag de werknemer en/of de werkgever op ieder moment de arbeidsovereenkomst beëindigen.
  • Proeftijd mag maximaal 2 maanden duren
  • Baan korter dan een half jaar, dan is geen proeftijd toegestaan. 


  Slide 6 - Slide

  Bruto- en nettoloon
  • Brutoloon = afgesproken loon met werkgever 
  • Nettoloon = brutoloon - (loonbelasting - sociale premies)

  • TIP: BRUTOLOON IS ALTIJD HOGER DAN NETTOLOON

  Slide 7 - Slide

  Minimumloon

  Slide 8 - Slide

  Bescherming van de werknemers
  • Arbowet
  • Arbeidstijdenwet

  Slide 9 - Slide

  Arbowet
  In de Arbowet staan regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

  Slide 10 - Slide

  Arbeidstijdenwet

  Slide 11 - Slide

  CAO
  A
  centrale arbeidsovereenkomst.
  B
  centrale administratie ontvangst
  C
  collectieve arbeidsovereenkomst

  Slide 12 - Quiz

  Arbeidsovereenkomst.
  Wat weet je hiervan??

  Slide 13 - Mind map

  Afspraken tussen de werkgever en werknemer
  Regels die voor 
  iedereen gelden
  Afspraken tussen de vakbonden en de ANKO
  wet
  cao
  arbeidsovereenkomst

  Slide 14 - Drag question

  Hoe bereken je het nettoloon?
  A
  Brutoloon - loonbelasting + premies
  B
  Brutoloon - loonbelasting - premies
  C
  Brutoloon + loonheffing
  D
  Brutoloon - btw

  Slide 15 - Quiz

  Nettoloon =
  Leerdoel 32
  A
  brutoloon - (loonbelasting + sociale premies)
  B
  brutoloon - loonbelasting
  C
  brutoloon - sociale premies
  D
  brutoloon

  Slide 16 - Quiz

  Nettoloon is ..... dan brutoloon
  A
  hoger
  B
  lager

  Slide 17 - Quiz

  Op je bankrekening ontvang je...
  A
  nettoloon
  B
  brutoloon

  Slide 18 - Quiz

  Welke 2 wetten beschermen de werknemers?
  A
  UWV en Arbowet
  B
  Arbowet en wettelijke gelijkheid
  C
  Arbowet en Arbeidstijdenwet
  D
  Arbeidstijdenwet en UWV

  Slide 19 - Quiz

  Waar staat arbowet voor?
  A
  arbeidsoverschotwet
  B
  arbeidsondernemerswet
  C
  arbeidsoverheidswet
  D
  arbeidsomstandighedenwet

  Slide 20 - Quiz

  Deze wet regelt de werk- en rusttijden.
  A
  Arbowet
  B
  Arbeidstijdenwet

  Slide 21 - Quiz

  6: Karim heeft een brutoloon van € 2.750 per maand.
  Zijn werkgever houdt € 595 in aan loonbelasting en € 122 aan sociale premies. Hoeveel krijgt Karim elke maand op zijn bankrekening aan loon?

  Slide 22 - Open question

  8. Bekijk de loonstrook van mevrouw Veldkamp. Wat is het nettoloon dat mevrouw Veldkamp in deze periode heeft verdiend?

  Slide 23 - Open question

  7. Typ je antwoord in
  Bekijk de loonstrook van mevrouw Veldkamp. Ze is verpleegkundige in het ziekenhuis. Bereken het bruto uurloon van mevrouw Veldkamp.

  Slide 24 - Open question

  10. Vul de ontbrekende bedragen in.

  Slide 25 - Open question