LE 14A

Leereenheid 14A
''Ondersteunen bij activiteiten''
1 / 23
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Leereenheid 14A
''Ondersteunen bij activiteiten''

Slide 1 - Slide

Lesplanning
Lesdoelen
               Methodische cyclus          (SMART) Doelen

Video opdracht 
Evaluatie

Slide 2 - Slide

Lesdoelen

-  Je kunt een leerdoel specifiek formuleren
- Je kunt de 5 stappen van de methodische cyclus benoemen

Slide 3 - Slide

beginsituatie vaststellen
Probleem, behoefte, ondersteuningsvraag
 Beginsituatie vaststellen
Doelen formuleren
Plan maken en uitvoeren
Evaluatie
Methodische cyclus

Slide 4 - Slide

Smart leerdoel

Slide 5 - Mind map

Leerdoel SMART
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijd
Specifiek? Wat wil je precies bereiken? Maak het concreet!
Meetbaar? Hoe weet je dat je je doel bereikt hebt?
Acceptabel? Is dit doel aanvaardbaar,zie je het zitten?
Realistisch? Is het haalbaar?
Tijdsgebonden? Maak het concreet- noem een datum, hoeveel tijd heb je nodig?

Slide 6 - Slide

5

Slide 7 - Video

01:05
Leg uit in je eigen woorden wat er wordt bedoeld met je leerdoel 'specifiek' maken?

Slide 8 - Open question

01:24

Leg in je eigen woorden uit wat er word bedoeld met je leerdoel 'meetbaar' maken?

Slide 9 - Open question

01:43
Leg in je eigen woorden uit wat er word bedoeld met je leerdoel 'Acceptabel' maken?

Slide 10 - Open question

01:57
Leg in je eigen woorden uit wat er word bedoeld met je leerdoel 'Realistisch' maken?

Slide 11 - Open question

02:22
Leg in je eigen woorden uit wat er word bedoeld met je leerdoel 'meetbaar' maken?

Slide 12 - Open question

Opdracht
Stap 1. Formuleer nu zelf een SMART leerdoel 
(activiteit op stage)

Schrijf je SMART leerdoel op een blaadje
Stap 2.
Bespreek je SMART leerdoel 
met je buurman/buurvrouw

Slide 13 - Slide

Evaluatie Quiz

Slide 14 - Slide

Wat wordt er in de eerste stap '
Beginsituatie vaststellen' bedoeld van de methodische cyclus?
A
Welke doelgroep heb ik voor me? (informatie verzamelen)
B
Een leerdoel bedenken
C
De activiteit uitvoeren volgens de stappenplan
D
Datum vaststellen wanneer je je activiteit gaat uitvoeren

Slide 15 - Quiz

Methodische cyclus
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Beginsituatie vaststellen
Probleemstelling, behoefte en ondersteuningsvraag
Doel opstellen
Plan maken en uitvoeren
Evaluatie

Slide 16 - Drag question

Waar staat 'SMART' leerdoel voor?
A
Speciaal, meetbaar, acceptatie, realistisch, tijdsgebonden
B
Specifiek, beginsituatie, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden
C
Specifiek, machtig, abuis, realistisch, tijdsgebonden
D
Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden

Slide 17 - Quiz

Bij welke van de onderstaande stappen van de methodische cyclus kijk je naar hoe je activiteit is verlopen?
A
Doel formuleren
B
Probleem of specifieke vraag formuleren?
C
Plan van aanpak maken?
D
Evalueren

Slide 18 - Quiz


Is het onderstaande leerdoel SMART geformuleerd? geef aan juist/onjuist.
' Ik wil op tijd komen'

Slide 19 - Open question

Wat wordt er bedoeld met een doel 'SPECIFIEK' formuleren? leg uit in eigen woorden

Slide 20 - Open question

0 - 1 jaar
1 - 2 jaar
2 - 4 jaar
4 - 6 jaar
12 - 17 jaar
Baby
Dreumes
Kleuter
Peuter
Puber
(jongeren)

Slide 21 - Drag question

Feit
Mening
Objectief
Subjectief

Slide 22 - Drag question

Tips/Tops

Slide 23 - Slide