hoofdstuk 4 paragraaf 5 en 6

Hoofdstuk 4  leefomgeving stedelijk gebied 

Paragraaf 5 en 6 
1 / 24
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Hoofdstuk 4  leefomgeving stedelijk gebied 

Paragraaf 5 en 6 

Slide 1 - Slide

spoorboekje
huiswerk
uitleg paragraaf 5 en 6
aan de slag met examentraining
huiswerk
afsluiten 

Slide 2 - Slide

huiswerk
Examentraining opgave 1 vraag 4 tot en met 6 (bladzijde 81 van je werkboek)

paragraaf 4.3 opdrachten 2+ 5+ 6

LET OP je formulering.

Slide 3 - Slide

Buurtprofiel 

Stadsbestuurders maken een buurtprofiel op basis van gegevens van politie, scholen, welzijnswerk en woningcorporaties.


Slide 4 - Slide

wat zou er in een
buurtprofiel moeten
staan volgens jou?

Slide 5 - Mind map

Het buurtprofiel 3 onderdelen:
Woningkenmerken

Bewonerskenmerken

Kenmerken van de woonomgevingSlide 6 - Slide

Woningkenmerkingen
Ouderdom

Eigendom

Woningtype

Staat van onderhoud

Slide 7 - Slide

Bewonerskenmerken
Grootte van huishouden

Etniciteit

Inkomen

Gezinsfase

Leeftijd

Slide 8 - Slide

Welke bewoners en woningkenmerken zie je?

Slide 9 - Slide

Welke bewoners en woningkenmerken zie je?

Slide 10 - Open question

Kenmerken
Woningkenmerken?
±1910, woningbouwcorporatie, etagewoningen, goed onderhouden

Bewonerskenmerken?
Kleine huishoudens, veel mensen met een migratie achtergrond, laag inkomen, veel alleenstaanden

Slide 11 - Slide

Welke bewoners en woningkenmerken zie je?

Slide 12 - Slide

Welke bewoners en woningkenmerken zie je?

Slide 13 - Open question

Kenmerken
Woningkenmerken?
Jaren 60, corporatie, galerijflat, vaak redelijk goed onderhouden.

Bewonerskenmerken?
Ruime flats: grotere huishoudens met kinderen, veel allochtonen, laag-midden inkomen. 

Slide 14 - Slide

Welke bewoners en woningkenmerken zie je?

Slide 15 - Slide

Welke bewoners en woningkenmerken zie je?

Slide 16 - Open question

Kenmerken
Woningkenmerken?
Na 1990, koop en ± 30% sociale huur, rijtjes / appartementen, vrijstaand, goed onderhouden, want nieuw. 

Bewonerskenmerken?
Gemiddeld grotere huishoudens, hogere inkomens, autochtonen, gezinnen met kinderen.

Slide 17 - Slide

Aan de slag
wat: kenmerken van jou ideale stad

Hoe: 2 of 3-tallen de kenmerken van jou ideale stad opschrijven
timer
5:00

Slide 18 - Slide

Veiligheid
Objectieve veiligheid --> meetbaar


Subjectieve veiligheid --> het gevoel van mensen


Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

leefbaarheid behouden
stadsvernieuwing (vanaf 1980)

herstructureren (vanaf 1990)

gentrification


Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

aan de slag
wat: examentraining opgave 2 op blz 81

Klaar? huiswerk
timer
15:00

Slide 23 - Slide

Ik heb de leerdoelen nu beter onder de knie
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll