proeftoets H7 Verbranding

Proeftoets H7 Verbrandingen
1 / 21
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slide.

Items in this lesson

Proeftoets H7 Verbrandingen

Slide 1 - Slide

schrijf de verbrandingsverschijnselen op

Slide 2 - Open question

Schrijf de 3 brandvoorwaarden op

Slide 3 - Open question

Van welke 2 brandvoorwaarden hangt het af hoe snel een brand verloopt?

Slide 4 - Open question

een elektrische brand kan je het beste blussen met....
A
water
B
schuim
C
poeder
D
branddeken

Slide 5 - Quiz

Welke brand mag je absoluut niet blussen met water?
A
houtkachel in de brand
B
benzinebrand
C
kleding in de brand
D
natuurbrand

Slide 6 - Quiz

Waarop berust de werking van het blussen met water?

Slide 7 - Open question

Waarop berust de werking van het blussen met schuim?

Slide 8 - Open question

Als je water vernevelt op een brand spuit, dan ...
A
wordt de zuurstof weggedrukt
B
dan wordt de temperatuur verlaagd
C
dan wordt de brandstof weggenomen
D
dan wordt de mengverhouding anders

Slide 9 - Quiz

Welke verbrandingsgassen ken je?

Slide 10 - Open question

Welke verbrandingsgassen veroorzaken zure regen?
A
CO2 en H2O
B
CO en NO2
C
NO2 en SO2
D
SO2 en CO2

Slide 11 - Quiz

Welke stof tast de ozonlaag aan?

Slide 12 - Open question

Welke reactieproducten kunnen er ontstaan bij de onvolledige verbranding van benzine?

Slide 13 - Open question

Maak de reactievergelijking kloppend:
C5H12 + .... O2 --> 5 CO2 + 6 H20
A
5
B
6
C
7
D
8

Slide 14 - Quiz

Met welk reagens kan je koolstofdioxide aantonen?

Slide 15 - Open question

2 Mg + O2 --> 2 MgO
welke stof is de oxide?
A
Mg
B
O2
C
MgO

Slide 16 - Quiz

Geef de drie toestandsaanduidingen met afkortingen.

Slide 17 - Open question

schrijf de reactievergelijking op van de volledige verbranding van propaan (C3H8)

Slide 18 - Open question

Bereken de molecuulmassa van propaan (C3H8)
A
42
B
44
C
46
D
48

Slide 19 - Quiz

Wat is de molecuulmassaverhouding van de volgende reactievergelijking?
2 C2H6 + 7 O2--> 4 CO2 + 6 H2O

Slide 20 - Open question

In een reactie is de verhouding van
400 g brandstof met 250 g zuurstof = 127: 64.
Welke stof is in overmaat?
A
brandstof
B
zuurstof

Slide 21 - Quiz