Leslijn-B sem 5 week 16 Passend onderwijs

Leslijn-B 
Cohort 2019 
Semester 5 
Week 16 
Passend Onderwijs
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Leslijn-BMBOStudiejaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Leslijn-B 
Cohort 2019 
Semester 5 
Week 16 
Passend Onderwijs

Slide 1 - Slide


Hoe zit je er bij deze vrijdagmiddag?
A
Ik zit niet, ik lig ;)
B
Voel me top!!!
C
Gaat wel
D
Zin in het weekend maar nu nog ff knallen!

Slide 2 - Quiz

Lesprogramma
1. Semesteroverzicht en adviesplanning 

2. Passend Onderwijs - hoe wat en waar? 

3. LLB 4-5.6 Uitleg opdracht 
         Bezoek en interview mag online 

              

Slide 3 - Slide

Semesteroverzicht en adviesplanning

Slide 4 - Slide

Passend Onderwijs 

LBB 4-5.6 gaat over Passend Onderwijs
In de komende 15 minuten gaan we het hierover hebben! 

Slide 5 - Slide

Passend Onderwijs
Wat weet je al?

Slide 6 - Mind map

Passend Onderwijs
Als we het hebben over Passend Onderwijs dan bedoelen we: 

- Voor ieder kind een passende plek in het onderwijs 
- Wet Passend Onderwijs

Slide 7 - Slide

Wet Passend Onderwijs uit 2014
School heeft zorgplicht om passend onderwijs te bieden

Speciaal Onderwijs werd te duur

Ondersteuningsprofiel opstellen, wat kan de school bieden, welke samenwerkingen hebben zij?

Slide 8 - Slide

Wet Passend Onderwijs faalt? 

https://nos.nl/artikel/2335412-passend-onderwijs-werkt-niet-goed-maar-hoe-moet-het-dan-wel 

Slide 9 - Slide

Passend Onderwijs
Scholen zijn ingedeeld op welke ondersteuning zij kunnen bieden, voor leerlingen die extra zorg nodig hebben moet er een Ontwikkelingsperspectief worden opgesteld Slide 10 - Slide

Welke scholen voor
Passend Onderwijs ken jij?

Slide 11 - Mind map

Speciaal Onderwijs

Speciaal Basisonderwijs
Voortgezet speciaal onderwijs
Cluster 1, 2, 3 of 4 scholen
Kinderen waarvoor het regulier onderwijs niet voldoende is 
Uitstroom naar vervolgonderwijs, dagbesteding of arbeidsmarkt

Slide 12 - Drag question

Passend Onderwijs
Speciaal basisonderwijs richt zich op kinderen die onvoldoende tot hun recht komen in het regulier onderwijs 

Speciaal (voortgezet) onderwijs is ingedeeld in 4 clusters: 
Cluster 1: blinde, slechtziende leerlingen;
Cluster 2: dove, slechthorende leerlingen, taal-spraakontwikkelingsstoornis;
Cluster 3: lichamelijk gehandicapte en/of verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke leerlingen
Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

Slide 13 - Slide

Het Springtij Middelburg is een .... school
A
Speciaal onderwijs
B
Speciaal basisonderwijs
C
Voortgezet onderwijs
D
School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen

Slide 14 - Quiz

De Klimopschool Middelburg is een school voor...
A
Cluster 3 school VSO en SO
B
Speciaal basisonderwijs
C
Praktijkonderwijs
D
Cluster 1 VSO

Slide 15 - Quiz

Vragen?
Tot zover een stukje theorie

Hoe ver zijn jullie met LBB 4-5.6? Hoe organiseer je het online bezoek/ interview en aan welke school? 
Algemene vragen hierover beantwoorden 

In groepjes inbellen met de docent en voortgang bespreken

Slide 16 - Slide