Rekenen Decimalen getallen afronden

Wat gaan we deze les doen?
- Toets ?
- zelfstandig werken 
- Terugblik
- Doelen van deze les
- Theorie
- Huiswerk ?
1 / 17
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Wat gaan we deze les doen?
- Toets ?
- zelfstandig werken 
- Terugblik
- Doelen van deze les
- Theorie
- Huiswerk ?

Slide 1 - Slide

Toetst (?)
Klaar?
Na laten kijken.
In stilte verder werken met wiskunde.

Slide 2 - Slide

Terugblik
- Ik ken het verschil tussen hele en decimale (komma) getallen. 
- Ik kan decimale (komma) getallen op een getallenlijn plaatsen. 

- Ik ken de begrippen: getallen met één, twee, drie (etc.) decimalen. 
- Ik weet dat je achter een decimaal getal nullen mag plaatsen om   
  decimale getallen goed te kunnen vergelijken. 

- Ik kan vergelijken welke decimale getallen groter of kleiner zijn en 
  deze op volgorde zetten van klein naar groot.

Slide 3 - Slide

Doelen van deze les

- Ik kan een decimaal getal afronden. 


- Ik rond geldbedragen af op twee decimalen.


Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Afronden (blz. 115)

Slide 6 - Slide

Rond af op 2 decimalen 1,234

Slide 7 - Open question

Rond af op twee decimalen:
156,75499

Slide 8 - Open question

Afronden op twee decimalen 135,595996

Slide 9 - Open question

Afronden op 2 decimalen

                 a.     5,7368
                 b.    13,6097
                 c.     0,4378

Slide 10 - Slide

Afronden op 2 decimalen
                      Antwoorden
            a.     5,7368 -->     5,74
            b.    13,6097 -->   13,61
            c.     0,4358 -->    0,44

Slide 11 - Slide

Afronden op een heel getal
7,934

Slide 12 - Open question

Rond af op een heel getal.
24,4967

Slide 13 - Open question

Afronden op een geheel getal

                 a.     5,7368
                 b.     0,5137
                 c.    24,4967

Slide 14 - Slide

Afronden op 2 decimalen 
                      Antwoorden
            a.     5,7368 -->     5
            b.     0,5137 -->     1
            c.    24,4967 -->    24

Slide 15 - Slide

Huiswerk


H 3.3 boek

opdrachten.......

Slide 16 - Slide

Doelen van deze les

- Ik kan een decimaal getal afronden. 


- Ik rond geldbedragen af op twee decimalen.Slide 17 - Slide