H3 Brugklas 1 HV en bezittelijk voornaamwoord

Chapitre 3
Planète collège.

Aujourd'hui......
C'est jeudi, le 18 avril

1 / 22
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Chapitre 3
Planète collège.

Aujourd'hui......
C'est jeudi, le 18 avril

Slide 1 - Slide

Prends ton ordinateur!
Cherche LessonUp!

Slide 2 - Slide

Sur la table....

* TON LIVRE: A
* TA TROUSSE
* TON CAHIER
* TON ORDINATEUR

Slide 3 - Slide

Prends ton cahier!
Il faut prendre des notes!

Slide 4 - Slide

Maak het kruisjesschema
Teken het kruisjessysteem met alle symbolen erin:               |                      mannelijk enkelvoud     |   vrouwelijk enkelvoud           
---------------              -----------------------------   |  -----------------------------          
         |                      mannelijk meervoud       |   vrouwelijk meervoud                        

    
 

Slide 5 - Slide

Maak het kruisjesschema
Teken het kruisjessysteem met de lidwoorden erin:      

         |                           |                           |  
---------------            --------------            --------------
         |                           |                           | 
                                 de / het                een
                              
                                  bepaald             onbepaald
 

Slide 6 - Slide

Maak het kruisjesschema
Teken het kruisjessysteem met alle bezittelijke voornaamwoorden erin:
         |                           |                           |  
---------------            --------------            --------------
         |                           |                           | 
     mijn                      jouw                   zijn / haar

         |                            |                           |
---------------            --------------            --------------
         |                            |                           | 
    ons / onze            jullie / u                  hun

Slide 7 - Slide

Les Adjectifs Possessifs

Het bezittelijk voornaamwoord.

Slide 8 - Slide

Nomez les adjectifs possessifs en français:

Slide 9 - Mind map

Het bezittelijk voornaamwoord
In het Frans kent het bezittelijk vnw meerdere vormen:      


mon  |  ma            ton |  ta             son |  sa
---------------           -----------           -------------
mes  | mes            tes | tes            ses |  ses
   
     mijn                     jouw               zijn/haar
    
 

Slide 10 - Slide

Het bezittelijk voornaamwoord
In het Frans kent het bvnw meerdere vormen:      


notre  |  notre       votre |  votre      leur  |  leur
---------------            -----------           -------------
  nos  | nos            vos | vos           leurs | leurs
   
   ons/onze              jullie/u                   hun
    
 

Slide 11 - Slide

Het bezittelijk voornaamwoord
Bezittelijke voornaamwoorden geven aan dat er een bepaalde relatie is tussen een persoon en een zelfstandig naamwoord.

Jade heeft haar rugzak.    = Jade    a  son  sac à dos.
Timéo heeft zijn tent.        =  Timéo  a  sa    note.

Slide 12 - Slide

Het bezittelijk voornaamwoord
In het Frans kijk je naar de bezitting en niet naar de bezitter. Dat is anders dan in het Nederlands. Controleer dus goed of het zelfstandig naamwoord mannelijk, vrouwelijk of meervoud is.

mon  |  ma         mijn rugzak       =  mon sac à dos     want: le sac à dos
---------------        mijn cijfer           =  ma note              want: la note
mes  |  mes        mijn rugzakken =  mes sacs à dos   want: les sacs à dos
    mijn                mijn cijfers        =  mes notes            want: les notes
    
 

Slide 13 - Slide

Het bezittelijk voornaamwoord
Het kruisjessysteem:      


         |                           |                           |  
---------------            --------------            --------------
         |                           |                           | 

    
 

Slide 14 - Slide

Het bezittelijk voornaamwoord
Veel Franse grammatica pas in een kruisjessysteem:      


         |                           |                           |  
---------------            --------------            --------------
         |                           |                           | 
Eerst schrijf je de bezittelijke naamwoorden op in een kruisjes systeem.
Daarna leg ik het uit.
    
 

Slide 15 - Slide

Het bezittelijk voornaamwoord
In het Frans kent het bezittelijk vnw meerdere vormen:      


mon  |  ma            ton |  ta             son |  sa
---------------           -----------           -------------
mes  | mes            tes | tes            ses |  ses
   
     mijn                     jouw               zijn/haar
    
 

Slide 16 - Slide

Het bezittelijk voornaamwoord
In het Frans kent het bvnw meerdere vormen:      


notre  |  notre       votre |  votre      leur  |  leur
---------------            -----------           -------------
  nos  | nos            vos | vos           leurs | leurs
   
   ons/onze              jullie/u                   hun
    
 

Slide 17 - Slide

Prends ton cahier!
Il faut prendre des notes!

Slide 18 - Slide

Het bezittelijk voornaamwoord
Let erop als je zelfstandige naamwoorden 
in het meervoud zet er dat er dan meer mee veranderd.      

Onze rugzak        = notre sac à dos
Onze rugzakken  = nos sacs à dos

Hun cijfer     = leur note
Hun cijfes    = leurs notes

    
 

Slide 19 - Slide

Het bezittelijk voornaamwoord
Uitzondering!

Let op de volgende zelfstandige naamwoorden! 
Deze zijn vrouwelijk maar krijgen toch mon, ton, son. 
Dit komt door de klinkerbotsing (au oei h)

Mon idée, mon agenda, ton opinion, son amie, ton école.

Slide 20 - Slide

Instruction
Wat     : Maken het stencil over de bezittelijke voornaamwoorden.
Hoe     : Je werkt eerst uit je hoofd met je boek dicht. 
             Loop je vast dan kijk je op blz. 50 van je boek.
Wie      :  Je werkt ZS in stilte
Tijd      :  15 minuten
Klaar    :  Kom een nakijkblad halen en kijk zorgvuldig na.

Klaar   : Je maakt het stencil over faire en de passé composé

Slide 21 - Slide

ZS: zelfstandig werken in stilte
Voordelen:
*Rustige sfeer om in te werken.
*Aanscherpen concentratie
*Betere Focus
*Zelf oplossingsgericht nadenken

Na 10 minuten mag je zeker vragen stellen.

Slide 22 - Slide