5,4 Rise of Islam


The Middle Ages


5.4 The rise of Islam
1 / 50
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

This lesson contains 50 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson


The Middle Ages


5.4 The rise of Islam

Slide 1 - Slide

What is the difference between the feudal and manorial system?

Slide 2 - Open question

The lesson of today
Test discussion
Answer three research questions about Islam
Instruction + Questions in LessonUp
What you need: notebook & pen

Goals:
You can explain who Muhammad was and why he became prophet
You can explain what the difference is between polytheistic and monotheistic religions


Slide 3 - Slide

New Research Questions?
what is the difference between polytheistic and monotheistic religions?

Who was Muhammad?

What do the following terms mean: Hedjra, Hadj, Prophet, Caliphs, Quran


Slide 4 - Slide

Time of monks and knights (500 - 1000)
In the white you see a helmet, like knights wore. In the background you see part of a monastery. Chivalry and the Christian church belong to the Age of Monks and Knights.

Slide 5 - Slide

Learning goals
At the end of this lesson ...

 • You can explain the concepts of Islam: Quran, Muslim, tolerant + You can explain who the prophet Mohamed was. (R)

 • You can recognize and explain how Islam WAS originated and what the European people learned from the Arabs. (T1)

 • You can recognize facts and opinions in sources. (T2)

 • You can distinguish facts and opinions with different beliefs. (I)

Slide 6 - Slide

Let op!
Deze les gaat over het ontstaan van de islam. Als je islamitisch bent kan het zijn dat je het met sommige dingen niet eens bent.
Bij geschiedenis kijken we vooral naar de dingen die wij zeker weten (feiten) en proberen we dat wat mensen geloven (meningen) te respecteren.

Slide 7 - Slide

Egyptians, Greeks, Romans, Vikings, Frisians, Hindus, Buddhists
(Poly......)

Jews, Christians, Muslims
(Mono .....)
Lots of gods
Eén god

Slide 8 - Slide

A vision  
 • Mohammed was a merchant from Mecca. 

 • In a dream, a vision, an angel told that there is only one god, Allah.

 • Mohammed told the people of Mecca about his dream, but hardly anyone wanted to listen to him. 

 • Most people did not like Mohammed and drove him and his followers out of the city

Slide 9 - Slide

Van Mekka naar Medina

 • Mohammed vlucht in 622 naar Medina

 • Dit is het begin van de islamitsche jaartelling, de hedsjra

 • In deze stad woonden veel joden en christenen, ook zij geloven in één god.

 • Mohammed, die zich profeet van Allah noemde, kreeg veel aanhangers. 

 • Zij noemden zich moslims en hun godsdienst de islam.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Terug naar Mekka

Met een grote groep moslims ging Mohammed terug naar Mekka (630)

 • Er werd gevochten en Mohammed won. 

 • Veel bewoners van Mekka werden toen alsnog moslim. 

 • Mohammed beval dat mensen bij de Ka’aba alleen nog tot Allah mochten bidden.

Slide 12 - Slide

Wat gebeurt er op de tekening?
A
Een engel vertelt Mohammed dat hij moet vluchten uit Mekka.
B
Een engel vertelt Mohammed dat hij bij de Ka’aba de goden moet gaan aanbidden.
C
Een engel vertelt Mohammed dat hij christen moet worden.
D
Een engel vertelt Mohammed dat er maar één god is, Allah.

Slide 13 - Quiz

In welk jaar leven wij volgens de islamitische kalender?
A
2640
B
1398
C
622
D
1441

Slide 14 - Quiz

Verspreiding van de islam


 • Na de dood van Mohammed (632) veroveren zijn opvolgers, kaliefen, grote delen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

 • De meeste mensen in deze gebieden worden moslim.

 • Toen de Arabieren ook een groot deel van Spanje en Portugal veroverden, grensden het Frankische Rijk en het Arabische Rijk aan elkaar.

 • De Arabieren in Spanje waren de Moren, zij lieten het christendom en jodendom toe (want die geloofden ook in slechts een god).

Slide 15 - Slide

Slide 16 - SlideNoem vijf landen die in de Middeleeuwen door de Arabieren zijn veroverd.

Slide 17 - Open question

5 Pillars

Slide 18 - Mind map

5 Pillars of Islam - Tolerant -

Slide 19 - Open question

The Islam
 • Islam means ' submission '
 • The most important book is the Quran or Qur'ān (القرآن)

 • According to Muslims, the words in the Arabic language have been revealed to Allah through Allah through the angel Jibriel.

 • In addition, a Muslim must (as much as possible) adhere to the five pillars, these are religious obligations.

 • Friday prayers in a mosque are mandatory for men

Slide 20 - Slide

5 Pillars of Islam: why when how?

Sjahada
Salat

Zakat

Siamese
 
Hadj

Slide 21 - Slide

Video
SchoolTV: De vijf zuilen van de islam

Slide 22 - Slide

0

Slide 23 - Video

Leren van elkaar
 • Door hun veroveringen verzamelden Arabieren veel kennis. Ze waren erg tolerant.

 • Geneeskunde: de Arabieren wisten dat je veel ziektes kunt voorkomen door goede hygiëne.

 • Wiskunde: de Arabieren leerden dat je met de cijfers 0 tot en met 9 veel gemakkelijker kunt rekenen dan met de Romeinse cijfers.

 • Aardrijkskunde: Arabische geleerden verzamelden en combineerden de kennis van de wereld in goede topografische kaarten.

 • Kunst:  de Arabieren bouwden prachtige paleizen en moskeeen.

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Wat hoort bij welk geloof?
christendom
islam
beide
Mohammed
Geloof in 1 god
kerk
moskee
Mekka
Bijbel
Jezus
Koran

Slide 26 - Drag question

Maak de juiste combinaties
heilig boek voor moslims
stad waar Mohammed in het jaar 622 uit wegvluchtte
de god van de moslims
 stad waar Mohammed in het jaar 622 naartoe vluchtte
mensen die geloven dat Mohammed de waarheid sprak
Koran
Mekka
moslims
Allah
Medina

Slide 27 - Drag question


Waar is de Islam ontstaan?
A
Arabië
B
China
C
Spanje
D
Turkije

Slide 28 - Quiz


Hoe noemen we de
vijf leefregels van de islam?
A
De Vijf Pilaren van de islam
B
De Vijf Zuilen van de islam
C
De Vijf Hoekstenen van de islam
D
De Vijf Regels van de islam

Slide 29 - Quiz


Welke godsdienst is ouder?
A
christendom
B
islam

Slide 30 - Quiz


Welke uitspraak over de islam is juist?
A
De islam is gesticht door de Turk Mohammed
B
Aanhangers van de islam noem je Turken of Arabieren.
C
Het gebedshuis van de islam noem je een moskee.
D
De verspreiding van de islam begon in de tweede eeuw na Christus.

Slide 31 - Quiz


Wie is de profeet van de islam?
A
Mohammed
B
Jezus
C
Allah
D
Er is geen profeet

Slide 32 - Quiz


Mohammed is...
A
De stichter en belangrijkste profeet van de islam
B
De stichter van de islam en de zoon van God
C
De belangrijkste profeet van de islam en de zoon van God
D
Hetzelfde als Allah

Slide 33 - Quiz


De islam kent...
A
1 god
B
2 goden
C
3 goden
D
4 goden

Slide 34 - Quiz


Wat betekent islam?
A
Onderwerping aan Allah
B
Zoeken naar Allah
C
Geloven in Allah
D
Allah is groot

Slide 35 - Quiz


De volgelingen van de islam zijn
A
boeddhisten
B
christenen
C
jihadisten
D
moslims

Slide 36 - Quiz


Opvolgers van Mohammed heten
A
Kaliefen
B
Poitiers

Slide 37 - Quiz


Wat is niet waar over de Arabieren:
A
De Arabieren waren erg tolerant tegenover andere volken en culturen
B
De Arabieren zorgden door veel veroveringen voor de verspreiding van de islam.
C
De Arabieren overwonnen het Frankische Rijk.
D
De Arabieren hadden een hoog ontwikkelde cultuur (kunst, wetenschap, geneeskunde en wiskunde)

Slide 38 - Quiz

Slide 39 - Slide

Begrippen uit deze les

 • profeet
 • koran
 • moskee
 • vijf zuilen
 • hedsjra
 • hadj
 • ramadan
 • tolerant

Slide 40 - Slide

Personen uit deze les

 • Mohammed

Slide 41 - Slide

Jaartallen uit deze les


 • 622: Mohammed vlucht van Mekka naar Medina
 • 632: Mohammed sterft en de verspreiding van de islam.

Slide 42 - Slide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 43 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 44 - Open question

Slag bij Poitiers
732

 • Franken en Arabieren vielen regelmatig elkaars gebied binnen.
 • In 732 vochten hun legers bij de Franse plaats Poitiers. 
 • Karel Martel, de grootvader van Karel de Grote, leidde de Franken. 
 • Zijn leger was groter en zijn soldaten kenden het terrein vochten.
 • De Arabieren werden verslagen en zouden nooit meer zo ver noordelijk komen.

Slide 45 - Slide


Wat is niet een van de vijf zuilen 
van de islam?
A
Eén keer in je leven naar Mekka gaan
B
Vaak naar de kerk gaan
C
Geld geven aan arme mensen
D
Vijf keer per dag bidden

Slide 46 - Quiz


Wat is niet een van de vijf zuilen 
van de islam?
A
Meedoen aan de ramadan (vasten)
B
Bidden
C
Geen varkensvlees eten
D
Allah en Mohammed eren (geloofsbelijdenis)

Slide 47 - Quiz

Splitsing in de islam
661

 • Mohammed sterft in 632: wie gaat hem opvolgen?
 • Volgens Soennieten: de meest bekwame volgeling
 • Volgens Sjiieten: directe familie van Mohammed

Slide 48 - Slide

soennitisch
sjiitisch
ibadisch

Slide 49 - Slide

Slide 50 - Slide