Les 1 spikeball

Spikeball les 1
Terugslagspel


                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                    Anne Bottequin

1 / 20
next
Slide 1: Slide
L.O.Secundair onderwijs

This lesson contains 20 slides, with text slides and 8 videos.

Items in this lesson

Spikeball les 1
Terugslagspel


                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                    Anne Bottequin

Slide 1 - Slide

6   6    27    3LO:14*     gaat kritisch om met met het bewegingsaanbod in de leefomgeving

16    49    3LO:1    past in nieuwe bewegingssituaties gezamenlijk afgesproken spelregels toe.

18    54    3LO:2    schat vaardigheden en beperkingen van anderen in en handeltt hier naar .
24    64    3LO:6    stuurt zijn leerproces bij.

25    67    3LO 8    geeft over bewegingssituaties zijn  mening, wisselt bewegingservaringen uit en trekt hieruit conclusies voor de eigenuitvoering. (T)

26    70    3LO:7    geeft aan, zowel bij zichzelf als bij anderen, waarom een bewegingsopdracht wel of niet lukt en biedt  eenvoudige oplossingen aan op basis van een beperkt aantal afgesproken criteria. (T)

34    110    3LO:12    voert gekende motorische vaardigheden op basis van werpen en stoten op een hoger beheersingsniveau uit.

35    118    3LO:9    past eerder geleerde vaardigheden toe in andere doel- en/of terugslagspelen.
38    121    3LO:13    past in eenvoudige en meer complexe situaties vormen van een terugslagspel eenvoudige aanvallende of verdedigende strategieën toe.

Slide 2 - Slide

Probeer de bal in je eigen kleur hoepel
te gooien (bij fietsbanden kleur aangeven met lintje ). De bal moet zodanig worden gespeeld dat je tegenstander de bal niet meer kan terugspelen . De bal mag maximaal 1X botsen . Bots de bal 2X dan de tegenstander die de bal in eerste instantie gooide het punt .

Benodigdheden
Hoepels of fietsbanden bij te weinig tape op grond (buiten krijt)
1 Vb per 2
1 handbal per 2


.

Slide 3 - Slide

VARIATIE 1

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

VARIATIE 2

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

VARIATIE 3

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Hoe ziet het spel eruit

Slide 10 - Slide

INTRODUCTIE SPIKE BAL
Bekijk de video aandachtig

Begrijp het reglement

Beschrijf met je eigen woorden het spel

Bespreek met een medeleerling hoe het spel verloopt

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

OPBOUW
OEFENVORM 1 : GOOIEN EN VANGEN
Let wel we werken 2-2 en doen dit telkens in onze eigen zone coronaproof

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Oefenvorm 2 : 2-2

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

REGRESSIE OEFENING

SIT 1-1 zelf 3 contacten en 4e is een hit op het round net

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Slot :
 - herhalen reglement
- bepreken van persoonlijke doelen

Slide 20 - Slide