Bijeenkomst 8: Rijke leeromgeving

B7: de rijke leeromgeving
1 / 22
next
Slide 1: Slide
MediawijsheidHBOStudiejaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

B7: de rijke leeromgeving

Slide 1 - Slide

Doelen voor vandaag
 • Je kan aan het einde van de les een planning maken voor het aantonen van pedagogisch handelen fase 1 in periode 2.
 •  Je kan beschrijven wat relatie, competentie, autonomie is binnen een veilig pedagogisch klimaat. 
 • Je kan benoemen wat de visie en kenmerken zijn van de traditionele onderwijsvernieuwers. 

Slide 2 - Slide

Lesverloop
Leervragen 
Planning periode 2 
Veilig pedagogisch klimaat & basisbehoeften 
Traditionele onderwijsvernieuwers 
Plan van aanpak periode 2 

Slide 3 - Slide

Welke leervragen leven er?

Slide 4 - Open question

Planning periode 2
B7.  Uitleg rijke leeromgeving
B8. Theorie van ontwikkelingspsychologie basisschoolkind 
B9. Oefenen ontwikkelingspsychologie toets
10. Rijke leeromgeving
B11.  Naar behoefte van jullie
B12.  Spreekuur

Slide 5 - Slide

Veilig pedagogisch klimaat
 1. Structuur & duidelijkheid 
 2. Ruimte voor ontwikkeling en leren 
 3. Positieve omgang 
 4. Sensitiviteit & responsiviteit 
 5. Veiligheid 

Slide 6 - Slide

Basisbehoefte voldoening 

Slide 7 - Slide

Verschil intrinsieke en Extrinsieke motivatie

Slide 8 - Slide

Intrinsieke motivatie

Extrinsieke motivatie
Je doet extra goed je best bij Engels omdat je over enige tijd een reis naar Amerika gaat maken en je de taal dan goed wilt beheersen
Een leerling kiest er voor om  mee te doen aan de verlengde instructie, zodat hij kan extra kan oefenen met gedichten schrijven, omdat hij zijn moeder wil verrassen met een mooi Sinterklaasgedicht.
Een leerling wil goed opletten tijdens de rekeninstructie. Hij wil een hoog cijfer op zijn rapport, zodat zijn ouders trots zijn. 
Je doet goed je best om het werk af te hebben, zodat je geen strafwerk krijgt.

Slide 9 - Drag question

Als je inspeelt op deze drie basisbehoeften, dan creëer je een leeromgeving waarin kinderen actief en betrokken zijn bij hun leerproces en intrinsiek gemotiveerd raken.

Slide 10 - Slide

Hoe zie je autonomie
competentie en
verbondenhied

Slide 11 - Mind map

Basisbehoefte voldoening

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Opvoedstijlen: welke past bij jouw als leerkracht?

Slide 14 - Slide

Welke opvoedstijl handhaaf je als leerkracht?
Permissief
Autoritatief
Niet betrokken
Autoritair

Slide 15 - Poll

Traditionele onderwijsvernieuwers

Slide 16 - Slide

Traditionele onderwijsvernieuwers: 
 1. Dalton 
 2. Montessori 
 3. Jenaplan 
 4. Vrije school 
 5. Freinet 
 • Wat is de visie? 
 • Wat zijn de kenmerken? 

Bereid een pitch (1 minuut presentatie) voor over de voor jouw aangewezen traditionele onderwijsvernieuwer. 
timer
5:00

Slide 17 - Slide

Presenteren

Slide 18 - Slide

Wat spreekt je aan uit
welke visie?

Slide 19 - Mind map

En er is nog meer!
Unitonderwijs 
OGO 
Democratisch onderwijs 
IPAD-scholen 
enzovoorts ...

Slide 20 - Slide

Foto van jouw stageklas

Slide 21 - Open question

Wat ga je komende week doen voor PH1?

Slide 22 - Open question