Ontwikkeling 4.4.

Ontwikkeling 4.4.
1 / 13
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Ontwikkeling 4.4.

Slide 1 - Slide

5.2 Problemen in ontwikkeling en leren
Terugblik op vorige les 

Slide 2 - Slide

Wat gaan we behandelen?
 
-de ontwikkelingsstoornissen ADD, ADHD, ASS, ODD, CD EN DCD
-angststoornissen/hechtingsstoornis
-de leerstoornissen dyslexie, dyscalculie, hyperlexie en NLD.
-jullie maken presentaties in de door jullie vastgestelde groepjes of doen dit zelfstandig.

Slide 3 - Slide

leerproblemen en ontwikkelingsachterstand

Ontwikkelingsachterstand: ​
 • Langzamere ontwikkeling dan andere kinderen van dezelfde leeftijd​
 • Kan tijdelijk zijn , kan op stoornis duiden ​
 • Beter is te spreken van een Anders-verlopende Ontwikkeling ​

Ontwikkelingsstoornis:​
 • Structureel, neurobiologische oorzaak 

Slide 4 - Slide

Probleem of stoornis?
Leerprobleem: kind heeft meer moeite en/of tijd nodig. ​
                            extra inspanning kan helpen ​
  ​


Leerstoornis : structureel , neurobiologisch 

Slide 5 - Slide

Ontwikkelstoornis en leerstoornis
Ontwikkelingstoornis: 
 • ADD-ADHD                                              
 • ASS                                                   
 • ODD/CD/DCD                                              
 • Angststoornis
 • hechtingsstoornis
leerstoornissen: 
 • dyslexie 
 • NLD                      


Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

5.2 Problemen in ontwikkeling en leren
Wat moet je doen:

 • Maak een pitch over het onderwerp dat jullie is toebedeeld.
 • De presentatie mag max. 2 minuten duren
 • In de presentatie leg je uit wat de stoornis(sen) inhoudt, kenmerken en bijzonderheden en vertel je hoe je een leerling met deze problematiek het best kunt ondersteunen 
 • Jullie krijgen 10 minuten voorbereidingstijd.
 • Na deze 10 minuten gaat ieder groepje hun pitch presenteren.
 • Je maakt zelf aantekeningen of maakt foto's van de presentatie.
 • Na afloop stellen we de vragen. 
                                                               ~succes~

Slide 9 - Slide

Wheel of names
https://wheelofnames.com/qky-wdt 

Slide 10 - Slide

Pitch Ontwikkeling
pitch in tweetallen:
 •  Wat houdt de ontwikkelingsstoornis in?
 • Wat zijn de kenmerken?
 • Wat is de problematiek?
 • Hoe kun je ondersteuning bieden?

Slide 11 - Slide

“Een stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen. “
A
ASS
B
DCD
C
ODD
D
RHS

Slide 12 - Quiz

Angst bij kinderen of jongeren is meestal reëel
A
waar
B
niet waar

Slide 13 - Quiz