Tacitus 'Nero's reactie'

Nero's reactie
1 / 19
next
Slide 1: Slide
LatijnMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Nero's reactie

Slide 1 - Slide

Vergelijk met het Latijn:
Maar aan Nero, die berichten van een geslaagde misdaad afwachtte, wordt bericht dat ze (zijn moeder) ontkomen is, gewond door een lichte slag en met een zover ondergaan gevaar, dat de bedenker ervan niet werd betwijfeld. 

Slide 2 - Slide

Welk Latijnse woord is vertaald met 'die afwachtte'?
A
nuntios
B
patrati
C
facinoris
D
opperienti

Slide 3 - Quiz

Vergelijk met het Latijn:
Toen (was Nero) buiten zichzelf door doodsangst en bezwerend dat ze weldra aanwezig zou zijn, snel om zich te wreken,of ze nu de slavernij /slaven
75 zou bewapenen of de soldaten [de soldaat] zou ophitsen, of tot de senaat en het volk zou doordringen, door de schipbreuk en haar wond en de moord op haar vrienden te verwijten: welke steun was er aan hem/had hij daartegen? 

Slide 4 - Slide

Welke drie dingen zou Agrippina Nero volgens hemzelf verwijten?
A
naufragium, vulnus, interfectos amicos
B
senatum, populum, naufragium
C
militem, vulnus, interfectos amicos
D
naufragium, populum, vulnus

Slide 5 - Quiz

Welke drie groepen mensen zou Agrippina volgens Nero kunnen inschakelen?
A
amicos, naufragium, servitia
B
servitia, militem, senatum
C
militem, senatum, amicos
D
servitia, senatum, populum

Slide 6 - Quiz

quod contra subsidium sibi?
Welk stijlfiguur zie je hier?
A
chiasme
B
parallellisme
C
retorische vraag
D
personicatie

Slide 7 - Quiz

Vergelijk met het Latijn:
Tenzij Burrus en Seneca (hem) iets (te bieden hadden); hen had hij meteen, terwijl hij (hen) liet wekken, ontboden, (het is) onzeker of zij ook eerder op de hoogte waren. Dus (was er) een lang zwijgen van elk van beiden, opdat ze (hem) niet tevergeefs (iets) zouden afraden, of ze geloofden dat men zover bergafwaarts was gegleden dat, als zijAgrippina niet vóór waren, er door Nero gestorven moest worden.

Slide 8 - Slide

incertum an et ante gnaros
waar zouden Seneca en Burrus 'gnaros' van zijn geweest?

Slide 9 - Open question

Is pereundum (80) een gerundium of gerundivum?
A
gerundium
B
gerundivum

Slide 10 - Quiz

Hierna (trad) Seneca in zoverre slagvaardiger op dat hij omkeek naar Burrus en vroeg of aan de soldaten [lett.: de soldaat] een moord opgedragen moest worden. Deze antwoordde dat de Pretorianen, verknocht aan het hele huis van de keizers en denkend aan Germanicus, niets gruwelijks tegenover het nageslacht van hem zouden durven: Anicetus moest zijn beloften maar voltooien. Die eist niet[s] aarzelend het belangrijkste deel van de misdaad op. 

Slide 11 - Slide

Wat is het antecedent van Ille (81)?
A
Nero
B
Seneca
C
Burrus
D
Germanicus

Slide 12 - Quiz

En wie wordt er bedoeld met eius (83)?
A
Seneca
B
Nero
C
Burrus
D
Germanicus

Slide 13 - Quiz

Bij die uitspraak
85 verklaart Nero openlijk dat aan hem op die dag de macht gegeven werd en dat de schenker van een zo grote gave een vrijgelatene was: hij moest maar snel gaan en mensen die het meest bereid waren tot (het uitvoeren van) bevelen meenemen

Slide 14 - Slide

Geef eam vocem (84) in je eigen woorden weer.

Slide 15 - Open question

Nadat er was gehoord dat in opdracht van Agrippina de bode Agerinus was gekomen, bereidt Nero van zijn kant een toneelstuk(als basis) voor een aanklacht voor en werpt, terwijl hij z’n opdrachten uitvoert, een zwaard tussen zijn voeten, dan beveelt hij dat hem, nadat hij zogenaamd op heterdaad was betrapt, boeien werden omgedaan, opdat hij hij aannemelijk kon
90 maken dat zijn moeder het einde van de keizer beraamd had en dat (zij) uit schaamte voor de ontdekte misdaad uit eigen beweging de dood genomen had/zich had gedood.

Slide 16 - Slide

Wat staat hier inhoudelijk?

Slide 17 - Open question

Citeer de A.C.I. die in het Nederlands wordt vertaald met ‘dat zijn moeder het einde van de keizer beraamd had’.

Slide 18 - Open question

Heb je nog vragen?

Slide 19 - Open question