Motiverende gespreksvoering - WS 60min

11 november 2021
MOTIVERENDE GESPREKSVOERING
1 / 47
next
Slide 1: Slide
docent naar coachMiddelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 1

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

11 november 2021
MOTIVERENDE GESPREKSVOERING

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat verwacht je van deze training?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Voorstellen
 • Matijs van den Eijnden

 • Docent Hogeschool Rotterdam

 • Trainer Motiverende Gespreksvoering (aangesloten bij MINTned)

 • Vader van 3 schoolgaande jongens ;)

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Ingrediënten 


 • Introductie Motiverende gespreksvoering
 • Oefenen met 'onbevooroordeeld luisteren' en 'verandertaal'
 • Een eerste stap in de dagelijkse praktijk?

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Ken je iemand die goed kan...

 • oplossen
 • overtuigen
 • oordelen
 • confronteren
 • moraliseren

Slide 7 - Slide

This item has no instructionsIk zou eigenlijk wel willen veranderen, maar... 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Waar loop je tegenaan rondom de motivatie van leerlingen

Slide 9 - Open question

This item has no instructions


Motivatie 

 • Waar lopen jullie tegenaan rondom de motivatie van studenten?
 • Wat is jouw visie op motivatie 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Motivatie

Extrinsieke motivatie
Intrinsieke motivatie
Autonome motivatie

drie vormen

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Straf of belonen
Nut ervan inzien
Leuk vinden
Intrinsieke motivatie
Extrinsieke motivatie
Autonome motivatie

Slide 12 - Drag question

This item has no instructions

Motivatie

 • Extrinsieke motivatie - straffen en belonen
 • Intrinsieke motivatie - leuk vinden
 • Autonome motivatie - nut ervan inzien

drie vormen

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Definitie

 • Motiverende Gespreksvoering is een benadering die mensen helpt hun gedrag van binnenuitte veranderen

  Motiverende gespreksvoering

  Slide 14 - Slide

  This item has no instructions

  Oefening in tweetallen (1)
  • A vertelt B over iets waarover hij/zij nadenkt om te veranderen, maar nog geen beslissing over heeft gemaakt en nog twijfelt.

  • B overtuigt A dat hij/zij moet veranderen.
  1. Leg uit waarom de persoon zou moeten veranderen
  2. Geef 3 voordelen voor deze verandering
  3. Vertel hoe deze persoon moet veranderen
  4. Benadruk hoe belangrijk het is om te veranderen
  5. Overtuig de persoon dit ook daadwerkelijk te doen

  Slide 15 - Slide

  This item has no instructions

  Slide 16 - Video

  This item has no instructions

  Oefening in tweetallen (2)
  • A vertelt B over iets waarover hij/zij nadenkt om te veranderen, maar nog geen beslissing over heeft gemaakt en nog twijfelt.

  • B luistert aandachtig en stelt vragen.

  • Vat samen wat je gehoord hebt
  1. Waarom wil jij deze verandering maken? Wat zijn je 3 beste redenen?

  2. Wat hoop je dat deze verandering je oplevert?
  3. Hoe belangrijk is het voor jou om dit te veranderen?
  4. Als je zou beslissen om te veranderen, hoe zou je dat dan aanpakken

  Slide 17 - Slide

  This item has no instructions

  Zonder de spirit is MGV een trucje
  Eigen maken door te doen en feedback vragen
  SPIRIT VAN MVG

  Slide 18 - Slide

  This item has no instructions

  "Wees oprecht nieuwsgierig... altijd!"
  SOCA
  Samenwerking
  Ontlokken
  Compassie
  Acceptatie

  Slide 19 - Slide

  This item has no instructions

  de reparatie-reflex

  Slide 20 - Slide

  This item has no instructions

  Definitie

  • Motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt. Daarbij speelt het verkennen en oplossen van ambivalentie een belangrijke rol.
  Motiverende gespreksvoering

  Slide 21 - Slide

  This item has no instructions

  Ambivalentie-matrix

  Slide 22 - Slide

  This item has no instructions

  Verandertaal
  Behoudtaal
  Ambivalentie

  Slide 23 - Slide

  This item has no instructions

  Taal
  Verandertaal
  Taalgebruik waarmee je gesprekspartner bereidheid tot verandering aangeeft.

  Behoudtaal
  Taalgebruik waarmee je gesprekspartner aangeeft niet te willen veranderen.    
  Slide 24 - Slide

  Je vraagt niet rechtstreeks naar verandertaal. 

  Als professional weet je vaak wat beter zou zijn voor de leerling. Bijvoorbeeld in hoe hij kan leren. 
  Maar zodra je zegt: zou je het niet eens zo doen. Dan ontstaat er meestal weerstand. 

  Voorbeeld - Flip. 

  Je kan uiteindelijk wel een tip geven. Maar het is altijd met toestemming van de leerling. De leerling houdt de regie. 
  Opdracht. Bekijk het filmpje en schrijf op wat deze mensen denken.
  Verandertaal
  Behoudtaal
  Ambivalentie
  Beslissingsbalans

  Slide 25 - Slide

  This item has no instructions

  Slide 26 - Video

  This item has no instructions

  Eigenlijk zou ik... maar...
  Aan de ene kant wil ik... maar...
  Ik wil het wel, maar ik kan het niet.
  Verandertaal
  Behoudtaal
  Ambivalentie

  Slide 27 - Slide

  This item has no instructions

  Verandertaal
  Redenen
  Wensen / verwachtingen
  Mogelijkheden
  Belang

  Slide 28 - Slide

  This item has no instructions

  Verandertaal in de matrix

  Slide 29 - Slide

  This item has no instructions

  Oefenen!
  Maak kennis met Casper...

  Slide 30 - Slide

  This item has no instructions

  Slide 31 - Video

  This item has no instructions

  Stel je voor; je bent Casper zijn coach / mentor. Je wilt hem helpen om zijn motivatie te vinden.
  Hoe voorkom je je 'reparatie-reflex'?
  Hoe krijg je de focus op verandertaal?
  Wat zou je kunnen vragen?

  Bespreek dit in 3-tallen.

  Slide 32 - Slide

  This item has no instructions

  TECHNIEK
  Open vragen stellen
  Reflectief luisteren
  Bevestigen
  Samenvatten
  Informatie geven

  Slide 33 - Slide

  This item has no instructions

  Soorten vragen
  Gesloten vragen 
  • Beginnen met werkwoord
  Open vragen
  • Beginnen met vragend voornaamwoord: Wie, welke, hoe, wat, wanneer, waarom 
  Doorvragen
  • Uitdiepen standpunt of verhaal dat gezegd is (=analytisch luisteren en denken)

  Slide 34 - Slide

  This item has no instructions

  Open vragen stellen - opdracht in drietallen
  A noemt een sleutelwoord dat belangrijk voor hem/haar is. 
  B, de vragensteller stelt alleen maar open vragen. Doel is om meer te weten te komen over wat het woord voor A betekent.
  Als C een gesloten vraag hoort, zegt hij/zij ‘uh’ En wordt de vraag open gemaakt.

  Slide 35 - Slide

  This item has no instructions

  Valkuilen bij het stellen van open vragen
  • Na een open vraag meteen een gesloten vraag
  • Te kort wachten op een antwoord
  • Zelf antwoord geven
  • Een stapelvraag stellen
  • Wollige vragen
  • Vragen ‘de verkeerde kant’ op    
  Slide 36 - Slide

  This item has no instructions

  REFLECTIEF LUISTEREN

  Slide 37 - Slide

  This item has no instructions

  REFLECTIE
  Statement waarmee je teruggeeft wat je denkt dat de ander bedoelt of ervaart.

  Slide 38 - Slide

  This item has no instructions

  Toegevoegde waarde
  • Leerling aanzetten tot denken
  • Begrip tonen
  • Motivatie vergroten
  • Afwisseling in een gesprek
  • Reageren op emoties

  Slide 39 - Slide

  This item has no instructions

  Boven de waterspiegel: uitspraak (eenvoudige reflectie)
  Onder de waterspiegel: emotie, twijfel, verlangen, bedoeling, waarden (complexe reflectie)
  IJSBERG

  Slide 40 - Slide

  This item has no instructions

  KENMERKEN VAN REFLECTIE
  • Een selectief soort samenvatting
  • Stellend (geen vraag)
  • Kort (to the point)
  • Neutraal (jouw mening doet er niet toe)
  • Beredeneerd gidsen naar bedoeling of emotie

  Slide 41 - Slide

  This item has no instructions

  WAT DOE JE NA REFLECTIE?
  • Stilte (geef de ander de tijd om te reageren, voeg er dus niet meteen een nieuwe vraag aan toe).

  • Opnieuw reflecteren: als de ander zaken toevoegt of corrigeert, blijf je reflecteren tot je zeker weet dat jij en de ander elkaar begrijpen.

  • Doorvragen: na een bevestiging kun je verder gaan met een nieuwe vraag of met een nieuwe reflectie waarmee je een ander aspect benoemt.

  Slide 42 - Slide

  This item has no instructions

  Reflecties herkennen in een gesprek
  1. Ik: “Hoe gaat het thuis met het maken van huiswerk?”
  Zij: “Als ik eenmaal begonnen ben dan gaat het wel goed, dan maak ik het wel af.”

  2. Ik: “Je vindt het nog lastig om te beginnen.”
  Zij: “Ja, ik stel het de hele tijd uit.”

  3. Ik: “En daardoor ben je veel langer met je huiswerk bezig.”
  Zij: “Ja, klopt. Gisteren wilden we thuis ’s avonds nog een serie kijken. Dat doen we dan samen. Nu moesten ze op mij wachten.”

  4. Ik: “Hoe was dat voor jou?”
  Zij: “Niet zo leuk, ze gaan dan op me mopperen. En ik baal er dan ook van dat ik nog ’s avonds huiswerk moet maken.”

  5. Ik: “Je zou het liever ’s middags uit school doen.”

  Slide 43 - Slide

  This item has no instructions

  Welke reflectie kun je hierop geven?
  Leerling: “Mijn ouders zeuren de hele tijd dat ik meer tijd moet besteden aan mijn huiswerk. Daardoor heb ik er helemaal geen zin meer in.”

  Slide 44 - Slide

  This item has no instructions

  Reflectief luisteren oefenen - drietallen
  • A vertelt over iets wat hij/zij wil veranderen. 
  • B reageert zoveel mogelijk met reflecties. Deze reflecties zijn erop gericht de ander te laten ervaren dat je hem/haar begrijpt.
  • C luistert en vertelt daarna welke reflecties hij/zij gehoord heeft.

  Slide 45 - Slide

  This item has no instructions

  Wat neem je mee?

  Slide 46 - Slide

  This item has no instructions

  Evaluatie training

  Slide 47 - Slide

  This item has no instructions