Basisstof 4 & 6: Iris en de ooglens, De oren

Basisstof 4 en 6: Iris en de ooglens, de oren
1 / 20
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Basisstof 4 en 6: Iris en de ooglens, de oren

Slide 1 - Slide

Wat moet je kunnen?
4: Je kunt beschrijven hoe de pupilreflex de grootte van de pupil regelt
4: Je kunt beschrijven hoe op het netvlies een scherp beeld ontstaat

6: Je kunt de delen van het oor noemen met hun functies en kenmerken

Slide 2 - Slide

Ontstaan van impulsen
Drempelwaarde

Adequate prikkel
 - Lage drempelwaarde

Niet-adequate prikkel
- Hoge drempelwaarde

Slide 3 - Slide

Adequate prikkels 
Zintuigencellen hebben een specifieke (adequate) prikkel waarop ze reageren.

Ze kunnen ook niet adequate prikkels waarnemen maar de drempelwaarde is dan hoger.

Slide 4 - Slide

Pupilreflex

Slide 5 - Slide

Pupilreflex

Slide 6 - Slide

werking ogen
Lichtstralen komen via je oog binnen door de lens. De lens zorgt ervoor dat de lichtstralen precies op de gele vlek vallen van het netvlies. Je ziet dan scherp. De lens keert wel het beeld om maar de hersenen zetten deze weer recht. 

Bij sommige mensen werkt de lens niet goed. Je ziet dan niet scherp. 

Ben je bijziend dan kan je alleen dichtbij scherp zien. Een holle lens (bril) kan hierbij helpen (- sterkte)

Ben je verziend kan je alleen in de verte scherp zien. Een bolle lens (bril) kan hierbij helpen.  (+ sterkte)

Slide 7 - Slide

Geluiden
Met je gehoorzintuig neem je geluiden waar. Geluiden zijn trillingen van de lucht. 
Snelle trilling = hoog geluid, langzame trilling = laag geluid.
Grote uitslag = hard geluid, kleine uitslag = zacht geluid

Slide 8 - Slide

Gehoorschade?
Praten = 62 dB
Stofzuiger = 75 dB
Gehoorschade = 80 dB
Concert = 115 dB
Straaljager/pijngrens 130 dB


Slide 9 - Slide

Bouw van de oren

  • Oorschelp
  • Gehoorgang
  • Oorsmeerkliertjes
  • Trommelvlies
  • Trommelholte
  • Gehoorbeentjes: Aambeeld, Hamer, Stijgbeugel 
  • Venster
  • Slakkenhuis
  • Evenwichtsorgaan
  • Gehoorzenuw

Slide 10 - Slide

Slakkenhuis
Slakkenhuis
= opgerolde
buis met 3
kanalen

Slide 11 - Slide

Evenwichtsorgaan
Het evenwichtsorgaan zorgt ervoor dat je weet wat boven, onder, links en rechts is.

Ook deze werkt met haartjes (zintuigcellen) die bij een beweging een signaal doorgeven

Slide 12 - Slide

Het veranderen van de vorm
van je lens noem je....
timer
1:30

Slide 13 - Open question

Wat is de functie van het netvlies?
A
Het geeft bescherming aan het oog
B
Het vangt lichtprikkels op en zet deze om in impulsen
C
Het geleidt de impulsen naar de hersenen
D
Hierdoor lopen de bloedvaten van het oog

Slide 14 - Quiz

Welke kleuren nemen kegeltjes waar en waar liggen de kegeltjes vooral?
timer
1:30

Slide 15 - Open question

De trillingen van een hoog geluid zijn...
A
Snel
B
Langzaam

Slide 16 - Quiz

Hoe lopen de trillingen door het oor?
A
Gehoorgang - gehoorbeentjes - trommelvlies - slakkenhuis
B
Gehoorgang - trommelvlies - slakkenhuis - gehoorbeentjes
C
Gehoorgang - trommelvlies - gehoorbeentjes - slakkenhuis
D
Gehoorgang - slakkenhuis - gehoorbeentjes - trommelvlies

Slide 17 - Quiz

Wat is de functie van de gehoorbeentjes?
A
Trillingen doorgeven
B
Trillingen doorgeven aan het trommelvlies
C
Trillingen doorgeven aan het venster
D
De druk binnen en buiten het oor gelijk houden

Slide 18 - Quiz

Hoe worden de zintuigcellen in het evenwichtsorgaan gestimuleerd?

Slide 19 - Open question

Aan de slag
Maken opdrachten Thema 6 basisstof 4 en 6
opdrachten : 18, 22, 24, 
  Thema 6 basisstof 6
32, 33, 34, 36, 37, 38 
Klaar? --> bij mij laten zien / verbeteren
Begrippen in schrift met betekenis.
Dit is volgende les af!

Slide 20 - Slide