6.1 Een wereldeconomie,

Tijd van regenten en vorsten: H6
Tijd van regenten en vorsten 
1 / 18
next
Slide 1: Slide
geschiedenisVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 4

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Tijd van regenten en vorsten: H6
Tijd van regenten en vorsten 

Slide 1 - Slide

Kenmerkende Aspecten 
6.1 Wereldwijde handelscontacten,handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.
6.2 De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek.
6.3 Het streven van vorsten naar absolute macht.
6.4 De Wetenschappelijke revolutie. 

Slide 2 - Slide

6.1 Een wereldeconomie
VOC
Verenigede Oost-Indische Compagnie (VOC).
Opgericht in 1602

Slide 3 - Slide

Actuele voorbeelden van wereldeconomie

Slide 4 - Mind map

Stelling: Voor 1400 was er geen sprake van een wereldeconomie.
Geef 1 argument voor deze stelling EN geef 1 argument tegen deze stelling.

Slide 5 - Open question

Kapitalisme (staat in je boek)
Rijke kooplieden

Slide 6 - Slide

Handelskapitalisme
Door handel in luxegoederen ontstond het kapitalisme. 
Handelaren hadden daarin een belangrijke rol. 
Deze zetten vaak arbeiders aan het werk om producten te maken Bijvoorbeeld textiel.
Omdat de vroege kapitalisten vaak met handel en nijverheid bezig zijn heet het Handelskapitalisme


Slide 7 - Slide

Graanhandel met Oostzeegebied:  Moedernegotie 

  • Veel zuivelproducten, koeien op slechte grond

  • Oplossing: graan import uit Oostzeegebied; export zuivelproducten

  • Graanhandel met Oostzeegebied = moedernegotie 


Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Welke twee voordelen had de oprichting van de VOC (voor de oprichters)
A
Veiligheid, verlies werd gedeeld door de aandelen.
B
Eindelijk kwamen er specerijen naar de Nederlanden.
C
Driehoekshandel en daarmee slavenhandel kon worden gestart
D
Geen nationale concurrentie, later zelfs monopolie.

Slide 10 - Quiz

Slide 11 - Video

WIC (1621)
  • WIC: West-Indische Compagnie
  • Handel in West-Afrika en Amerika
  • Driehoekshandel

Slide 12 - Slide
VOCWIC

Slide 13 - Drag question

Westen
Oosten

VOC
WIC
Handelskapitalisme
Factorij

Slide 14 - Drag question

Welke (tijds)volgorde is juist?
A
VOC - WIC - Oostzeehandel
B
Oostzeehandel - VOC - WIC
C
Oostzeehandel - WIC - VOC
D
VOC - Oostzeehandel - WIC

Slide 15 - Quiz

Slide 16 - Video

Waarom word de overzeese handel uit de 17de eeuw ook wel 'een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis' genoemd?

Slide 17 - Open question


Een stelling: 
De VOC stuurde een strafexpeditie naar de Banda-eilanden omdat het monopolie van de VOC werd bedreigd.

Is deze stelling goed of fout? Leg je antwoord uit
Gebruik de bron

Slide 18 - Open question