les 5 osp

Ondersteuningsplan
Les 5
1 / 11
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 11 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Ondersteuningsplan
Les 5

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les weet je wat zelfzorg inhoudt
 • Aan het einde van de les weet je welke kenmerken er zijn voordat een persoon vrijetijd echt beleefd
 • Aan het einde van de les weet je welke rollenspellen je kan inzetten in je beroep

Slide 2 - Slide

Programma
 • Theorie les 
 • Zelfstandig werken

Slide 3 - Slide

Theorie les 
Pak je aantekeningen/notities erbij

Slide 4 - Slide

Zelfzorg zijn alle handelingen die een cliënt verricht, gericht op zichzelf of zijn omgeving, met als doel in leven te blijven, zijn gezondheid te handhaven of te bevorderen en zijn welbevinden te waarborgen.

Zelfzorg bevat in de eerste plaats ADL-activiteiten. ADL staat voor algemeen dagelijkse levensverrichtingen. Dit zijn handelingen die mensen dagelijks verrichten. Het zijn handelingen die horen bij je verzorging, zoals eten, wassen en naar het toilet gaan. Het begrip wordt gebruikt om de zelfredzaamheid van de cliënt aan te geven. Gedeeltelijk zijn ADL voor iedereen gelijk, maar ze worden ook bepaald door eigen leefpatroon en leefomgeving. 

Zelfzorg omvat ook huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL), zoals koken, de was doen en stofzuigen. 

Ook ADML (algemeen dagelijks maatschappelijke levensverrichtingen), het zelfstandig in de samenleving functioneren, hoort bij zelfzorg.

Slide 5 - Slide

Aspecten
De onderstaande aspecten spelen een rol bij ontwikkelingsgerichte dagbesteding:
 • de persoon die aan de dagbesteding meedoet;
 • de waarde van de dagbesteding;
 • de aard van de dagbesteding zelf;
 • de omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt.

Slide 6 - Slide

Vrijetijdsbeleving
Vrijetijdsbeleving heeft vier kenmerken waaraan voldaan moet worden om te kunnen spreken van een optimale vrijetijdsbeleving:
 • verrijkte waarneming (je beleeft alles om je heen heel intensief);
 • verstoring van het tijdsbesef (je hebt geen tijdsbesef meer, de tijd vliegt);
 • sterke persoonlijke betrokkenheid (je gaat helemaal op in de activiteit, je verliest jezelf);
 • gevoel van zorgeloosheid, plezier en genoegen.

Slide 7 - Slide

Rollenspel
Een rollenspel is een spelsoort waarbij de cliënt gedrag in een gegeven situatie moet nadoen, vanuit een (ook vooraf beschreven) positie

Slide 8 - Slide

Soorten rollenspellen
 • Imiterend rollenspel:
Een deelnemer wordt op een uitdrukkelijk maar vriendelijke, positieve en aanmoedigende manier uitgenodigd om een vaardigheid uit bijv. een filmpje na te spelen.

 • Anticiperend rollenspel:
In dit rollenspel wordt het spel volledig afgestemd op de situatie van één deelnemer. De begeleider houdt goed in de gaten dat het spel niet te belastend is voor de deelnemer.

 • Reconstruerend rollenspel:
een deelnemer wordt uitgenodigd om een situatie centraal te stellen die pasgeleden tot een 'teleurstellende' ervaring heeft geleid


Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Huiswerk

Slide 11 - Slide