Les 6 + 7 temperatuur

Wat gaan we doen vandaag?
Herhalen kookpunt en smeltpunt
Smelt en stoldiagrammen
Kelvin en graden Celsius
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

Wat gaan we doen vandaag?
Herhalen kookpunt en smeltpunt
Smelt en stoldiagrammen
Kelvin en graden Celsius

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
Zijn er vragen over het huiswerk?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Kookpunt en smeltpunt

Hoe zie je wanneer een stof kookt?
Koken ze allemaal op dezelfde temperatuur?

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat is het kookpunt?
A
De temperatuur waarbij een stof van gasvormig naar vast overgaat.
B
De temperatuur waarbij een stof van vloeibaar naar gasvormig overgaat.
C
De temperatuur waarbij een stof van vast naar vloeibaar overgaat.
D
De temperatuur waarbij een stof van gasvormig naar vloeibaar overgaat.

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het smeltpunt?
A
De temperatuur waarbij een stof van vloeibaar naar gasvormig overgaat.
B
De temperatuur waarbij een stof van gasvormig naar vast overgaat.
C
De temperatuur waarbij een stof van gasvormig naar vloeibaar overgaat.
D
De temperatuur waarbij een stof van vast naar vloeibaar overgaat.

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Welke faseovergang wordt veroorzaakt door warmte toevoegen?
A
Van gasvormig naar vloeibaar of van vast naar gasvormig.
B
Van gasvormig naar vast of van vloeibaar naar vast.
C
Van vloeibaar naar vast of van vast naar gasvormig.
D
Van vast naar vloeibaar of van vloeibaar naar gasvormig.

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Zuivere stoffen
Een zuivere stof is een stof die bestaat uit één soort atomen of moleculen.

Slide 7 - Slide

Leg de definitie van een zuivere stof uit en geef voorbeelden.
Mengsels
Een mengsel is een combinatie van twee of meer stoffen die fysiek gemengd zijn.

Slide 8 - Slide

Leg de definitie van een mengsel uit en geef voorbeelden.
Stollen
Stollen is het proces waarbij een stof van vloeibaar naar vast gaat.

Slide 9 - Slide

Leg het proces van stollen uit en geef voorbeelden.
Stoldiagram
Een stoldiagram is een grafiek die laat zien bij welke temperatuur een stof smelt en stolt.

Slide 10 - Slide

Leg uit wat een stoldiagram is en hoe het werkt.
Lezen van een stoldiagram
Op een stoldiagram kan je aflezen bij welke temperatuur een stof smelt en stolt.

Slide 11 - Slide

Laat zien hoe je een stoldiagram kan lezen en geef voorbeelden.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Zelfstandig werken
Maken opdracht 5 t/m 9 paragraaf 3.4

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Uitleg Kelvin en Celsius
Kelvin is de standaard eenheid van temperatuur

Welke eenheid van temperatuur ken je nog meer?

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Onthoud!
273 Kelvin = 0 graden Celsius

274 Kelvin = 1 graden Celsius

298 K = 25 C

Absolute nulpunt = -273 graden celsius => 0 Kelvin

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Wat is het absolute nulpunt in graden Celsius?
A
-273
B
100
C
50
D
0

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel graden Celsius is het smeltpunt van water?
A
-50
B
50
C
100
D
0

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de omrekeningsfactor van graden Celsius naar Kelvin?
A
273
B
50
C
0
D
100

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Huiswerk
Lezen paragraaf 3.2
Maken opdracht 1 t/m 7 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Poster opdracht waterkringloop
Stel jezelf de volgende vragen:

1. Wat is de waterkringloop?
2. Wat voor een invloed heeft het weer hierop?
3. Wat heeft watergebruik voor een invloed op de kwaliteit van drinkwater? (footprint van water)

Slide 22 - Slide

This item has no instructions