Woonvormen

Werken in verpleeg- en verzorgingshuizen 
1 / 21
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Werken in verpleeg- en verzorgingshuizen 

Slide 1 - Slide

Zorg 
De zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis is doorgaans minder gericht op herstel, maar meer gericht op het bevorderen van het welbevinden en de kwaliteit van leven.

Slide 2 - Slide

Iedereen die oud is en zorg nodig heeft kan worden opgenomen in een verzorgingshuis / verpleeghuis
A
Juist
B
Onjuist

Slide 3 - Quiz

Indicatie nodig 
WLZ (wet langdurige zorg) 
ZVW (zorgverzekeringswet)
WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) 

Slide 4 - Slide

Woonvormen 
- Verpleeghuizen 
- Verzorgingshuizen
- Woonzorgvoorzieningen 
- Kleinschalige woonvormen (woonhuizen/verzorging/verpleeghuizen)
- Particuliere woonvormen

Slide 5 - Slide

Hoe denk je dat het voor familie is als iemand word opgenomen in het verpleeghuis?

Slide 6 - Mind map

Verpleeghuis
Alle leeftijden 
- Somatische afdeling (lichamelijke ziekte of handicap)
- Psychogeriatrische afdeling (PG, geestelijke hulp en ondersteuning veelal dementie)

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Kleinschalig wonen;
Bij kleinschalig wonen kun je denken aan woningen waar zes tot acht cliënten bij elkaar wonen in een groepswoning.
Zij hebben vaak een eigen zit-slaapkamer en er is een gemeenschappelijke huiskamer met keuken. Dat de cliënt zich er thuis voelt, is het belangrijkste.

Slide 9 - Slide

Onder de branche VT vallen verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, hospices, revalidatiezorg, kleinschalige woonvormen
A
waar
B
niet waar

Slide 10 - Quiz

Kleinschalig wonen

In de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg is er sprake van een ontwikkeling naar kleinschalig wonen in een woongroep. Hierin staan het welbevinden, de kwaliteit van leven en het levensritme van de zorgvragers centraal. 

Slide 11 - Slide

Vormen van kleinschalig wonen
Groepswoningen in de wijk

Aanleunwoningen

Groepswoningen bij of binnen het verpleeghuis


Slide 12 - Slide

Kleinschalig wonen 
  • Huiselijke sfeer 
  • Eigen kamer maar overdag in huiskamer
  • Ouderen helpen mee

Slide 13 - Slide

De zorg in kleinschalige woonvormen is gericht op deelname van mensen met een beperking aan de maatschappij.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quiz

Wat is een Hospice?
Een hospice is een plek waar mensen met een terminale ziekte een thuis hebben met de benodigde zorg. 

In het algemeen biedt een hospice plaats aan ernstige zieke mensen met een levensverwachting van minder dan drie maanden.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Palliatieve zorg
Zorg voor ernstig zieken die in de laatste fase van het leven verkeren 

Slide 17 - Slide

Bij palliatieve zorg is iemand altijd opgenomen op een afdeling of in het hospice
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quiz

Bekijken film beau five days inside 

Aflevering "Hospice"

Slide 19 - Slide

Doelgroep en Ziektebeelden
Schrijf voor jezelf op wat de kenmerken zijn van de mensen die in een Hospice komen
                            Hulpvragen: 
  • Wanneer komt iemand in het Hospice?
  • Wat zijn kenmerken van deze mensen? (leeftijd, achtergrond, etc.)
  • Wat voor ziekten of aandoeningen hebben deze mensen? (Voorbeelden)

Slide 20 - Slide

Volgende periode
Gaan we dieper in op woonvormen en dementie

Slide 21 - Slide