Formal letter: introduction - DOJ

Writing
Formal letter
TL
Introduction
1 / 11
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 11 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Writing
Formal letter
TL
Introduction

Slide 1 - Slide

Lesson goal:
At the end of this lesson you know how to write a formal letter

Slide 2 - Slide

Lesson programme
* Lesson goal
* Wordweb: what do you know about writing a formal letter?
* When to write a formal letter
* Format of a formal letter
* What to remember when writing a formal letter
*  Start writing letter 1 in groups of 4
*  Finished? Hand-in via Google classroom 

Slide 3 - Slide

What do you know
about writing a formal
letter?

Slide 4 - Mind map

Lesson programme
* Lesson goal
* Wordweb: what do you know about writing a formal letter?
* When to write a formal letter
* Format of a formal letter
* What to remember when writing a formal letter
*  Start writing letter 1 in groups of 4
*  Finished? Hand-in via Google classroom 

Slide 5 - Slide

Je stuurt een zakelijke brief naar:
* een onbekende 
- als je diegene niet kent of (nog) niet ontmoet hebt
- naar een bedrijf zonder contactopersoon

* een persoon in een hogere functie
- directeur
- minister president

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Lesson programme
* Lesson goal
* Wordweb: what do you know about writing a formal letter?
* When to write a formal letter
* Format of a formal letter
* What to remember when writing a formal letter
*  Start writing letter 1 in groups of 4
*  Finished? Hand-in via Google classroom 

Slide 8 - Slide

Tips for formal letter?
See hand-outs in SOM!

Slide 9 - Slide

Groups formal letter 1
Maak groepjes van 3 of 4 personen. Let op: niet meer of minder!

Slide 10 - Slide

Lesson programme
* Lesson goal
* Wordweb: what do you know about writing a formal letter?
* When to write a formal letter
* Format of a formal letter
* What to remember when writing a formal letter
*  Start writing letter 1 in groups --> see SOM for letter
*  Finished? Hand-in via SOM

Slide 11 - Slide