2.4 veiligheidsvoorzieningen

Leervragen
1. Wat is een calamiteit en een calamiteitenplan?
3. Noem minimaal drie voorbeelden van veiligheidsvoorzieningen om de veiligheid in het bedrijf zo veel mogelijk te waarborgen.
4. Waar gebruik je een AED voor?
5. Wat doet de Nederlandse Arbeidsinspectie?
6. Noem 3 maatregelen die de Nederlandse Arbeidsinspectie kan doen.
7. Wat zijn de taken van een bhv'er?
8. Waarin is een EHBO'er opgeleid?
1 / 16
next
Slide 1: Slide
LogistiekMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with text slides.

Items in this lesson

Leervragen
1. Wat is een calamiteit en een calamiteitenplan?
3. Noem minimaal drie voorbeelden van veiligheidsvoorzieningen om de veiligheid in het bedrijf zo veel mogelijk te waarborgen.
4. Waar gebruik je een AED voor?
5. Wat doet de Nederlandse Arbeidsinspectie?
6. Noem 3 maatregelen die de Nederlandse Arbeidsinspectie kan doen.
7. Wat zijn de taken van een bhv'er?
8. Waarin is een EHBO'er opgeleid?

Slide 1 - Slide

2.4 veiligheidsvoorzieningen

2.5 controle en hulp

Slide 2 - Slide

Veiligheidsvoorzieningen in het magazijncalamiteitenplan
ontruimingsplan
brandvoorzieningen
inbraakvoorzieningen
AED

Slide 3 - Slide

Calamiteitenplan
Ernstige ongelukken; aanrijding met een heftruck, brand die uitbreekt in het magazijn

Wat moet je doen? -> calamiteitenplan: hierin staat wat je moet doen bij een groot ongeluk, wie is verantwoordelijk, regels, wat moet je doen, wat niet doen etc.

Slide 4 - Slide

                        OntruimingsplanHierin staat hoe je snel het pand moet verlaten, bijv. bij een brand. In het plan staat ook waar de nooduitgangen zijn, welke vluchtwegen of vluchttrappen zijn er en welke routes moet je volgen bij ernstige calamiteiten.

Slide 5 - Slide

Verzamelpunt

Slide 6 - Slide

Brandvoorzieningen


Om de veiligheid in het bedrijf zo veel mogelijk te waarborgen, schaft een bedrijf ook veiligheidsvoorzieningen aan, zoals brandblussers, sprinklerinstallaties, brandwerende dekens, blusinstallatie of brandwerende deuren. Deze moeten regelmatig gekeurd worden door een derde partij.

Slide 7 - Slide

Houd je in geval van brand aan de volgende regels:

- Zorg eerst voor je eigen veiligheid
- Waarschuw de bedrijfshulpverleners en de hulpdiensten
- Activeer zo mogelijk de brandmelder
- Volg de instructies op van de bedrijfshulpverleners of de hulpdiensten
- Ga naar de afgesproken verzamelplaats buiten het bedrijf

Slide 8 - Slide

Inbraakvoorzieningen
De maatregelen die een bedrijf toepast om inbraak te voorkomen. Dit kunnen bijvoorbeeld dievenklauwen zijn of gepantserde deuren.

Slide 9 - Slide

AED


Automatische Externe Defibrillator. Met dit draagbare apparaat kun je iemand die een hartstilstand heeft, reanimeren. Iedereen mag dit apparaat gebruiken.

Verstandig: EHBO-cursus doen!

Slide 10 - Slide

Nederlandse Arbeidsinspectie
In de logistieke werkomgevingen gelden regels en voorschriften om veilig en gezond te werken.

Slide 11 - Slide

Nederlandse Arbeidsinspectie
Heeft speciale bevoegdheden om de inspecties en onderzoeken uit te voeren. De inspectie heeft toegang tot alle plekken waar wordt gewerkt. Als er niet aan de regels wordt gehouden dan worden er maatregelen genomen.

Slide 12 - Slide

BHV
Een bedrijfshulpverlener zorgt ervoor dat bij een groot ongeluk de leiding genomen wordt. Voor BHV moet je een cursus volgen. Het certificaat is 1 jaar geldig. In ieder bedrijf moet er 1 BHV'er zijn.

Slide 13 - Slide

Taken BHV'er
- Begeleidt de collega's naar buiten bij ontruimingen
- Zorgt voor tellingen op de verzamelplaats
- Blust als dit lukt beginnende brandjes
- Verleent hulp bij ongevallen
- Alarmeert alle werknemers
- Roept hulpdiensten in en maakt deze wegwijs als ze arriveren

Slide 14 - Slide

EHBO: eerste hulp bij ongevallen
Als EHBO'er weet je precies wat er moet gebeuren om gewonde medewerkers te helpen. Je bent opgeleid in het verzorgen van letsels en verwondingen.

Slide 15 - Slide

Opdrachten maken
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Slide 16 - Slide