les 4 paragraaf 1.3 + pk8 Zorg voor goede kwaliteit

Wet kinderopvang

1 / 11
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Wet kinderopvang

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Wat is er geregeld in de Wet kinderopvang?

Slide 3 - Open question

Wet kinderopvang:  geregeld is:
- aan welke regels kinderopvangorganisaties zich   moeten houden,
- de financiering van de kinderopvang,
- wanneer ouders recht hebben op een subsidie van de   overheid (kinderopvangtoeslag!),
- of een kinderopvangorganisatie een vergunning   krijgt,
- waar goede kinderopvang aan moet voldoen,
- dat de GGD controleert op kwaliteit.

Slide 4 - Slide

Pedagogische doelen uit Wet kinderopvang
uit: PK 4-13  blz. 110

Slide 5 - Slide

Convenant:    door:
- kinderopvangorganisaties (werkgevers)
- belangenorganisaties van ouders ( en kinderen)

= aanvullend document met (duidelijker) richtlijnen

Slide 6 - Slide

GGD    gemeentelijke gezondheidsdienst

-controle
  waarschuwing
- opnieuw controle
  gemeente trekt vergunning in 

- beroepskracht-kindratio  (bkr)

Slide 7 - Slide

Pedagogisch beleid                - kinderdagverblijf
                                                      - koepelorganisatie van ....


Slide 8 - Slide

Wat staat er in het pedagogisch beleidsplan?
(van een kinderdagverblijf)

Slide 9 - Open question


2016
Welke belangengroepen zijn er vertegenwoordigd?

Slide 10 - Slide

Wat is buitenschoolse opvang niet?

Slide 11 - Open question